Mezmurlar 97:5

5Dağlar balmumu gibi erir,
RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.97 RAB’bin tüm dünya üzerindeki adil egemenliği övülmektedir (bkz. Mez.93’e ait not). Mezmurun iki kısmı (Mez.97:1-6,Mez.97:8-12), ortadaki ayetle birleştirilir (bkz. Mez.97:7 ve ilgili not). Bu iki kısmın giriş ayetleri konu bakımından birbiriyle ilişkilidir: Mez.97:1, “coşsun... sevinsin”; Mez.97:8, “seviniyor... coşuyor”. Burada, Eski Antlaşma şiir düzeni içinde sıkça kullanılan bir üslup olarak sözcükler ters sırada dizilmiştir. Birinci kısım “yeryüzü” (Mez.97:1) ve “gökler” (Mez.97:6) ifadeleriyle, ikincisi kısım ise “Siyon... Yahuda kentleri” (Mez.97:8) ve “doğrular” (Mez.97:12) göndermeleriyle çerçevelenir.
97:1-6 Öbür uluslar da Tanrı’nın görkemini O’nun gerçekleştirdikleri aracılığıyla görürler (Mez.97:2-6); bu yüzden tek başına egemenlik süren RAB’bi İsrailliler’le birlikte övmelidirler.
97:2-6 Bkz. Mez.18:7-15; ayrıca bkz. Mez.29’a ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş