10Ellinci yılı kutsal sayacak, bütün ülke halkı için özgürlük ilan edeceksiniz. O yıl sizin için özgürlük yılı olacak. Herkes kendi toprağına, ailesine dönecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. 11:44’e ait not).
25:10 Ellinci yılı Muhtemelen yedinci Şabat Yılı’ndan sonraki nadas yılı veya ilk ve son yıllar hesaba katılırsa kırk dokuzuncu yıldır. Eski ile YeniAntlaşma arasındaki döneme ait Yahudi kaynaklarda ikinci yoruma ağırlık verilir. bütün ülke... ilan edeceksiniz Bkz. 25:39-43,47-55; krş. Yşa.61:1-2; Luk.4:16-21. Günahları Bağışlatma Günü’nün bitiminde borular çalınarak özgürlük yılının başladığı ilan edilirdi (krş. 23:24). Özgürlük yılında bütün borçlar silinir, satılan mal mülk ve topraklar asıl sahibine iade edilirdi.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş