Levililer 10:16-20

16-17 Musa günah sunusu olarak sunulacak tekeyi soruşturdu, yakılmış olduğunu öğrenince, Harun'un sağ kalan oğulları Elazar'la İtamar'a çok öfkelendi, “Neden günah sunusunu kutsal bir yerde yemediniz?” diye sordu, “O çok kutsaldır. Topluluğun suçunu üstlenmesi ve günahlarını bağışlatmanız için RAB onu size vermişti. 18Tekenin kanı kutsal çadıra getirilmemiş. Buyurduğum gibi tekeyi kesinlikle kutsal yerde yemeniz gerekirdi.”
19Harun, “Halk bugün RAB'be günah sunusu ve yakmalık sunu sundu” diye yanıtladı, “Benim başıma ise bunlar geldi. Günah sunusunu bugün yemiş olsaydım, RAB bundan hoşnut olur muydu?” 20Musa yanıtı uygun buldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:18 İki çeşit günah sunusu vardı: Birinci günah sunusunun kanı, Buluşma Çadırı içinde serpilirken öbürünün kanı büyük sunak üzerine serpiliyordu. Normalde ikinci çeşit sununun yenmesi gerekliydi; murdarlıktan paklanma bu şekilde mümkün oluyordu (bkz. Lev.4:5’e ait not). Musa, Harun’un Tanrı’ya karşı gelmek niyetinde olmadığına, sadece oğullarının cezalandırılmasının ardından ihtiyatlı davrandığına ikna olmuştur (Lev.10:19-20).
10:19 Benim başıma ise bunlar geldi Muhtemelen yasını tuttuğu iki büyük oğlunun ölümünden söz etmektedir (Lev.10:2).

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş