Levililer 10:3

3Musa Harun'a şöyle dedi: “RAB demişti ki,
‘Bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak
Ve halkın tümü beni yüceltecek.’ ”
Harun hiçbir şey söylemedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:3 Bkz. Çık.14:4; Çık.19:22; Çık.30:29. kutsallığıma saygı duyacak Bkz. Giriş; Lev.11:44 ve ilgili not; ayrıca bkz. Say.20:13; Yşa.5:16; Hez.20:41; Hez.28:22,Hez.28:25; Hez.36:23; Hez.38:16; Hez.39:27.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş