Yuhanna 16

16
1“Bunları size, sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. 2Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. 3Bunları, Baba'yı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. 4Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki, saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim.”
Kutsal Ruh'un İşleyişi
5“Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, ‘Nereye gidiyorsun?’ diye sormuyor. 6Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. 7Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim. 8O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir: 9Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler; 10doğruluk konusunda, çünkü Baba'ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz; 11yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni[a] yargılanmış bulunuyor.
12“Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. 13Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. 14O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. 15Baba'nın nesi varsa benimdir. ‘Benim olandan alıp size bildirecek’ dememin nedeni budur.
16“Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.”
Kederiniz Sevince Dönüşecek
17Öğrencilerinden bazıları birbirlerine, “Ne demek istiyor?” diye sordular. “ ‘Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz’ diyor. Ayrıca, ‘Çünkü Baba'ya gidiyorum’ diyor.” 18Onun için, “Bu ‘kısa süre’ dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz” deyip durdular.
19İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki, “ ‘Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz’ dememi mi tartışıyorsunuz? 20Size doğrusunu söyleyeyim, siz ağlayıp yas tutacaksınız, dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz, ama kederiniz sevince dönüşecek. 21Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca, dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. 22Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. 23O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz, size verecektir. 24Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.
25“Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki, artık örneklerle konuşmayacağım; Baba'yı size açıkça tanıtacağım. 26O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için Baba'dan istekte bulunacağımı söylemiyorum. 27Çünkü beni sevdiğiniz ve Baba'dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için Baba'nın kendisi sizi seviyor. 28Ben Baba'dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba'ya dönüyorum.”
29Öğrencileri, “İşte, şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun” dediler. 30“Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz.”
31İsa onlara, “Şimdi iman ediyor musunuz?” diye karşılık verdi. 32“İşte, hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. Ama ben yalnız değilim, Baba benimle birliktedir. 33Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:2 Sizi havra dışı edecekler Bkz. Yu.9:22’ye ait not. Tanrı’ya hizmet ettiğini Bkz. Elç.26:9-11; Gal.1:13-14.
16:3 Baba Bkz. Yu.5:17’ye ait not. ve beni Krş. Yu.10:30 ; ayrıca bkz. Yu.14:7,Yu.14:10-11; Yu.11:6-7,Yu.11:22-23 ve ilgili notlar.
16:5 içinizden hiçbiri bana, ‘Nereye gidiyorsun?’diye sormuyor Petrus’un asıl ilgilendiği konu İsa’nın nereye gittiği değil, kendisine ve öbürlerine ne olacağıydı (bkz. Yu.13:36). Öğrenciler artık İsa’yı izlemenin bedelini anlamaya başlıyordu.
16:6 yüreğiniz kederle doldu İsa’nın aralarından ayrılacağını bildirmesi nedeniyle.
16:7 İsa’nın yeryüzünden ayrılmasından (ölümünden, dirilişinden ve göğe yükselmesinden) sonra gerçekleşen gelişmeler ş unlardır: (1) İsa’nın kurtarış sağlayan eylemindeki son adım olan Kutsal Ruh’un gönderilmesi (Yu.16:7-15); (2) duaların yanıtlanması dâhil olmak üzere, Tanrı’nın tasarısı tamamlanmakta olduğu için sevincin de tamamlanması (Yu.16:16-29); (3) Tanrı’nın ve tasarısının anlaşılması sayesinde Tanrı ile imanlılar arasında ve imanlılar ile başka insanlar arasında barışın sağlanması ve böylece Mesih’in vaat ettiği esenliğin verilmesi (Yu.16:29-33). Yardımcı Bkz. Yu.14:16-17’ ye ait not. size gönderirim Bkz. Yu.14:26’ya ait not.
16:8 dünyayı... ikna edecektir Kutsal Ruh kurtuluş müjdesini duyuran imanlılar aracılığıyla dünyada etkindir (Yu.16:7), ancak Kutsal Ruh ikna etmedikçe insanlar günahkâr olduklarını anlayamazlar.
16:9 Günah... iman etmezler İsa Mesih, insanların günah yüzünden uğrayacakları mahkûmiyetten kurtulmaları için gerekli her ş eyi sağladığına göre, kişinin günahkâr olduğuna ikna olması Mesih ile olan ilişkisine (Mesih’in kimliğini ve kurtuluş sağlayan eylemini kabul etmesine veya reddetmesine) bağlıdır.
16:10 doğruluk konusunda Mesih’in kurban olarak ölmesinin Tanrı katında imanlıya sağladığı doğruluk (aklanma) söz konusudur (bkz. Rom.1:17; Rom.3:21-24 ve ilgili notlar). Sadece Kutsal Ruh, kişinin Tanrı katında aklanmanın (doğru sayılmanın) sevaplara değil, Mesih’in çarmıhtaki ölümüne bağlı olduğunu görmesini sağlayabilir. çünkü Baba’ya gidiyorum Mesih’in yüceltilmesinin bir aşaması olan göğe yükselmesi, Tanrı’nın Mesih’in çarmıhta ölerek insanlığı kurtarışını onayladığını gösterir.
16:11 yargı konusunda Dünyanın egemeni olan Şeytan’ın yargılanması, dünyanın da yargılanacağının kesin olduğunu gösterir. bu dünyanın egemeni Bkz. Yu.12:31’e ait not.
16:12 ş imdi bunlara dayanamazsınız ‘Kutsal Ruh’un yardımı olmaksızın bunları anlayamazsınız’ anlamında.
16:13 Gerçeğin Ruhu Bkz. Yu.11:16-17’ ye ait not. gelecekte olacakları Hıristiyanlık’a ilişkin vahyin bütünü, İsa’nın bu sözü söylediği zamanda halen gelecek zamanı ifade ediyordu (bkz. Bilgi Kutusu: Vahiy, s.1653). Kutsal Ruh’un hizmetine ilişkin bu ayetler, özellikle elçilerin YeniAntlaşma’yı kaleme alma hizmetiyle ilgilidir (bkz. Yu.14:26’ya ait not).
16:14 beni yüceltecek Bkz. Yu.1:14’e ait not.
16:15 Baba’nın nesi varsa benimdir Krş. Yu.17:10.
16:13-15 Bkz. Bilgi Kutusu: Üçlübirlik, s.1433.
16:16 Birinci ifadede çarmıha gerilişten önceki süre söz konusuyken, “yine” ile başlayan ifade muhtemelen İsa’nın dirilişten sonra insanlara görünmesiyle ilgilidir (bkz. Yu.16:22 ve ilgili not).
16:17 Baba’ya gidiyorum Bkz. Yu.16:10 ve ilgili not.
16:20 ağlayıp Bkz. Yu.11:33 ve ilgili not.
16:22 sizi yine göreceğim Bkz. Yu.16:16’ya ait not. Sevincinizi kimse sizden alamaz İsa’nın dirilişi, dünyadaki hiçbir şeyin yok edemeyeceği bir sevinç getirerek her şeyi kalıcı biçimde değiştirecektir.
16:23 bana hiçbir şey sormayacaksınız İsa’nın dirilişinden sonra elçiler, Kutsal Ruh’un yardımıyla (bkz. Yu.16:7-13; Yu.14:26; Yu.15:26), Tanrı’nın İsa aracılığıyla yaptığı işleri anlamaya başlayacaklardı. Bazı yorumculara göre İsa burada dua konusunu ele almaktadır; imanlılar artık doğrudan İsa’dan değil, İsa’nın adını kullanarak Tanrı’dan duayla bilgi isteyeceklerdir. adımla Bkz. Yu.2:23 ve Yu.14:13 ve Mez.5:11’e ait not.
16:24 Şimdiye dek Daha önce Baba’dan veya İsa Mesih’ten dilekte bulunmuşlar, ancak Baba’dan İsa Mesih’in adıyla dilekte bulunmamışlardı. sevinciniz Bkz. Yu.15:11’e ait not.
16:25 örneklerle anlattım Yalnızca önceki sözleri sırasında değil, tüm konuşma boyunca. öyle bir saat geliyor ki Dirilişinden sonrasından söz ediyor.
16:26 benim adımla Bkz. Yu.2:23 ve Yu.14:13 ve Mez.5:11’e ait not. istekte bulunacağımı söylemiyorum Bu ifade, İsa Mesih’in imanlılar için aracı olduğunu ifade eden Rom.8:34; İbr.7:25; 1Yu.2:1 ayetleri ile bir çelişki yaratmaz. Buradaki vurgu, imanlının Tanrı’ya doğrudan erişebilmesi üzerinedir.
16:27 Baba’nın kendisi sizi seviyor İmanlılar, İsa’ya iman ettikleri ve O’nu sevdikleri için Baba’ya dua yoluyla doğrudan yaklaş abilirler. Sevgi dolu Tanrı, İsa’nın adıyla kendisine sunulan dilekleri duyar ve yanıtlar.
16:29 örnek kullanmıyorsun Bkz. Yu.16:25 ve ilgili not.
16:30 Tanrı’dan geldiğine... iman ediyoruz Yuhanna’nın sürekli yinelenen iki ana teması:İsa’nın Tanrı’dan gelmiş olması (bkz. Yu.4:34) ve iman etme (bkz. Yu.1:7’ye ait not).
16:32 dağılacağınız Elçilerin imanı, başlarına gelecek büyük sıkıntıya (İsa’dan yoksun kalmaları) dayanacak kadar güçlü değildir (bkz. Mat.26:31 ve ilgili not; krş. Zek.Mat.13:7 ve ilgili not).Ancak İsa’nın topluluğu (kilise) insanların gücüne ve başarısına değil, Tanrı’nın insanları, başarısız durumlarında bile kullanmasına bağlıdır. saat Bkz. Yu.2:4’e ait not.
16:33 yendim Ölümü aracılığıyla.
13:1-17:26 İsa’nın Son Yemek’te yaptığı konuşmanın en uzun anlatımı buradadır. Rab’bin Sofrası’na ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir. Konuşmanın özelliği, İsa’nın sevgi konusunu vurgulamasıdır.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş