Yuhanna 8

8
1İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. 2Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk O'nun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. 3-4Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, “Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı” dediler. 5 “Musa, Yasa'da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?” 6Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı; O'nu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı.
İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. 7Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, “İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!” dedi.
8Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. 9Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. 10İsa doğrulup ona, “Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?” diye sordu.
11Kadın, “Hiçbiri, Efendim” dedi.
İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!”[a]
Geçerli Tanıklık
12 İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”
13 Ferisiler, “Sen kendin için tanıklık ediyorsun, tanıklığın geçerli değil” dediler.
14İsa onlara şu karşılığı verdi: “Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. 15Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. 16Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim, ben ve beni gönderen Baba, birlikte yargılarız. 17Yasanızda da, ‘İki kişinin tanıklığı geçerlidir’ diye yazılmıştır. 18Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen Baba benim için tanıklık ediyor.”
19O zaman O'na, “Baban nerede?” diye sordular.
İsa şu karşılığı verdi: “Siz ne beni tanırsınız, ne de Babam'ı. Beni tanısaydınız, Babam'ı da tanırdınız.”
20İsa bu sözleri tapınakta öğretirken, bağış toplanan yerde söyledi. Kimse O'nu yakalamadı. Çünkü saati henüz gelmemişti.
21İsa yine onlara, “Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz” dedi.
22Yahudi yetkililer, “Yoksa kendini mi öldürecek?” dediler. “Çünkü, ‘Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz’ diyor.”
23İsa onlara, “Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım” dedi. “Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. 24İşte bu nedenle size, ‘Günahlarınızın içinde öleceksiniz’ dedim. Benim O olduğuma[b] iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz.”
25O'na, “Sen kimsin?” diye sordular.
İsa, “Başlangıçtan beri size ne söyledimse, O'yum” dedi. 26“Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben O'ndan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum.”
27İsa'nın kendilerine Baba'dan söz ettiğini anlamadılar. 28Bu nedenle İsa şöyle dedi: “İnsanoğlu'nu yukarı kaldırdığınız zaman benim O olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba'nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. 29Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O'nu hoşnut edeni yaparım.”
30Bu sözler üzerine birçokları O'na iman etti.
İbrahim'in Çocukları, İblis'in Çocukları
31-32İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler'e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi.
33 “Biz İbrahim'in soyundanız” diye karşılık verdiler, “Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen, ‘Özgür olacaksınız’ diyorsun?”
34İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” dedi. 35“Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli üyesidir. 36Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz. 37İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. 38Ben Babam'ın yanında gördüklerimi söylüyorum, siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz.”
39“Bizim babamız İbrahim'dir” diye karşılık verdiler.
İsa, “İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız” dedi. 40“Ama şimdi beni –Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni– öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. 41Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz.”
“Biz zinadan doğmadık. Bir tek Babamız var, o da Tanrı'dır” dediler.
42İsa, “Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz” dedi. “Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni O gönderdi. 43Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. 44Siz babanız İblis'tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır[c]. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. 45Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. 46Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz? 47Tanrı'dan olan, Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz.”
İsa'nın Yüceliği
48Yahudiler O'na şu karşılığı verdiler: “ ‘Sen, cin çarpmış bir Samiriyeli'sin’ demekte haklı değil miyiz?”
49İsa, “Beni cin çarpmadı” dedi. “Ben Babam'ı onurlandırıyorum, ama siz beni aşağılıyorsunuz. 50Ben kendimi yüceltmek istemiyorum, ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. 51Size doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.”
52Yahudiler, “Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz” dediler. “İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen, ‘Bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla tatmayacaktır’ diyorsun. 53Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun?”
54İsa şu karşılığı verdi: “Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten, ‘Tanrımız’ diye çağırdığınız Babam'dır. 55Siz O'nu tanımıyorsunuz, ama ben tanıyorum. O'nu tanımadığımı söylersem, sizin gibi yalancı olurum. Ama ben O'nu tanıyor ve sözüne uyuyorum. 56Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.”
57Yahudiler, “Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?” dediler.
58 İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi.
59O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar, ama O gizlenip tapınaktan çıktı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:53-8:11 Bu olay Grekçe elyazmalarının çoğunda geçmez.
8:12 Ben Bkz. Yu.6:35’e ait not. ışığı yım Bkz. Yu.1:4 ve ilgili not; Yu.9:5; Yu.12:46. “Tanrı ışıktır” (1Yu.1:5), bunun gibi İsa da, Mısır’dan çıkan İsrail halkının yolunu aydınlatan ateş sütunu gibi, Tanrı’dan gelen ve yaşam yolunu aydınlatan ışıktır (bkz. Çık.13:21 ve ilgili not; Neh.9:12). karanlıkta Hem bu dünyanın hem de Şeytan’ın karanlığı. yaşam ışığına sahip olur İsa’yı izleyenler,O’ndan kaynaklanan ışığı tüm dünyaya yansıtırlar (Mat.5:14-16; krş. Ef.5:8; Flp.2:1 4-16 ; 1Se.5:8).
8:13 Ferisiler Bkz. Yu.7:32’ye ait not.
8:14 İsa “kendim için tanıklık etsem bile” dediğine göre, kendisini tek tanık olarak göstermediğini (bkz. Yu.5:30-40 ve ilgili notlar), ancak Tanrı’dan geldiğini ve O’nun buyruklarını yerine getirdiğini anımsatarak sadece kendi tanıklığının bile yeterli olacağını vurgular.
8:15-16 Ferisiler insanları, sınırlı ve günahlı insan değerlerine göre yargılıyorlardı. İsa bu anlamda onlar gibi yargılamaz, ancak Tanrı olarak yargılama yetkisine sahiptir (Yu.1:26).
8:16-18 İsa’nın anlatmak istediği ikinci gerçek, tanıklığıyla ilgili destektir: Baba İsa’yla birliktedir, bu yüzden İsa’nın söz ettiği tanıklık, Yasa’nın iki tanık koşuluna uygundur (bkz. Yas.17:6 ve ilgili not; Yas.19:15).
8:19 Beni tanısaydınız Yuhanna’da, Söz’ün (İsa Mesih’in) Tanrı ile birlikte olduğu, özde Tanrı olduğu ve Tanrı’yı açıkladığı (bkz. Yu.1:1,Yu.1:18 ve ilgili notlar) belirtilir. Baba, Oğul aracılığıyla tanındığına göre, onlardan birini tanımak öbürünü tanımak demektir (bkz. Yu.14:7,Yu.14:10-11 ve ilgili notlar; krş. Mat.11:25-27 ve ilgili notlar).
8:20 saati Bkz. Yu.2:4’ e ait not.
8:23 Yuhanna’da imanlılar ile imansızlar arasındaki keskin ayrılıktan sık sık ve çeşitli biçimlerde söz edilir (krş. örn. Yu.8:47; Yu.3:31,Yu.3:36 ve ilgili not; Yu.15:18,Yu.15:19 ve Yu.1:9’a ait not; 1Yu.3:10). dünyadan İsa Mesih yeryüzünde yaşadı, ancak dünyaya ait değildi. İman etmeyenler ise Şeytan’ın egemenliğinde olan “bu dünyaya” aittirler (1Yu.5:19; krş. Yu.12:31; Yu.14:30; Yu.16:11).
8:24 Benim O olduğuma Grekçe’den birebir çevirisi: “Ben olduğuma”. Tanrı’nın kendini tanıtırken kullandığı ifadeyle aynıdır (bkz. Yu.8:58; Çık.3:14 ve ilgili notlar). iman etmezseniz Bkz. Yu.1:7’ye ait not.
8:28 İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. yukarı kaldırdığınız YeniAntlaşma’da genellikle ‘yüceltmek’anlamında kullanılan bu ifade Yuhanna’da, İsa’nın çarmıhtaki ölümünü, dirilişini ve göğe yükselmesini anlatmak için kullanılır (bkz. Yu.3:14; Yu.12:32 ve ilgili notlar).
8:30 O’na iman etti Bkz. Yu.1:7; Yu.20:31 ve ilgili notlar. Yeni Antlaşma’da (İncil’de) iman, İsa Mesih’e ve O’nun sözüne tümüyle güvenmek anlamına gelir (bkz. Bilgi Kutusu: İman, s. 1821).
8:31-32 iman etmiş İfade burada ‘inancını resmen açıklamış’ anlamına gelmektedir. 33. ve 37. ayette geçen sözlere bakılarak onların, aslında fikir olarak İsa’nın anlattıklarını kabul etmiş ama yüreklerinde gerçekten İsa’ya iman etmeyen kişiler olduğu anlaşılmaktadır. gerçek İsa Mesih ve sözleri (bkz. Yu.8:36; Yu.14:6 ve ilgili not). özgür Günaha tutsaklıktan özgür olmak (bkz. Yu.8:36).
8:33 Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik Geçmişte Mısırlılar’ın,Asurlular’ın, Babilliler’in, Persler’in ve Suriyeliler’in, şimdi de Romalılar’ın boyunduruğunda olduklarını göz ardı ediyorlardı.
8:34 günahın kölesi Bkz. Rom.7:13-25; krş. Rom.6:1-14,Rom.6:18 ve ilgili notlar.
8:37 beni öldürmek istiyorsunuz Bkz. Yu.7:1-8:59’a ait not.
8:38-41 Bkz. Yu.8:44 ve ilgili not.
8:41 zinadan doğmadık Bazı yorumculara göre bu sözler, İsa’nın zinadan doğduğunu ifade eden bir hakarettir. Bazı yorumculara göre ise Yahudiler, İsa’nın “babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz” sözüne karşılık olarak Tanrı’dan farklı ruhsal bir babanın çocukları olmadıklarını ifade etmek amacıyla bu sözü söylemişlerdi.
8:43 Kendilerini “İbrahim’in çocukları” (Yu.8:33) olarak gören bu kiş iler önyargılarının doğru olduğuna o kadar inanmışlardı ki, İsa’nın söylediklerini dinlemiyor ve anlamıyorlardı (krş. Yu.8:47).
8:44 Siz babanız İblis’tensiniz İsa kendisine karşı gelen ve sözlerine inanmayan Yahudiler’i Şeytan’ın ölümcül, aldatıcı etkisine karşı uyarır. yerine getirmek istiyorsunuz Sorunları aslında ruhsal ve ahlâksaldı. Şeytan’ın yolunu izlediklerinden dolayı kötülüğe meyilliydiler (Yu.8:37) ve sonunda bunu başaracaklardı (Yu.8:28). gerçek Kavramın, Şeytan ve Şeytan’a ait olanlar tarafından anlaşılamayacağı söylenmektedir.
8:46 Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Bkz. 2Ko.5:21; İbr.4:14-16; 1Yu.3:8 ve ilgili notlar.
8:47 Tanrı’nın sözlerini dinler Bkz. Yu.10:3-4.
8:48 Yahudiler Bkz. Yu.1:19’a ait not. cin çarpmış bir Samiriyeli’sin Yahudi geleneklerini yerine getirme konusunda ihmalkâr ve Samiriyeliler’e fazla hoşgörülü olduğunu ima ediyor olabilirler (bkz.Yu.4:9; Yu.7:20’ye ait not ; Yu.10:20). İsa’nın kendilerine yönelttiği suçlamalarla (Yu.8:39-40,Yu.8:44) İsa’yı suçluyorlardı.
8:53 üstün müsün? Bkz. Yu.6:30-35 ve ilgili notlar.
8:56 günümü Tanrı’nın İbrahim’in soyu (İsa Mesih) aracılığıyla tüm ulusları kutsayacağı zaman (bkz. Yar.12:2-3’e ait not; krş. Gal.3:8-9,Gal.3:29). Sadece Tanrı’dan gelen bilgeliğe sahip biri, imanla bunları gören İbrahim’in o an hissettiklerini söyleyebilirdi.
8:57 İsa Mesih yeryüzündeki hizmetine başladığında otuz yaşlarındaydı (bkz. Luk.3:23 ve ilgili not).
8:58 Size doğrusunu söyleyeyim Bkz. Mar.3:28-29’ a ait not. İbrahim’den önce ben varım Bkz. Yu.8:24,Yu.8:28; ayrıca Yu.6:35’e ait not. Bu özel ifadeyle İsa, Baba’yla özde bir olup ezelden beri var olduğunu açıklamış olur (bkz. Yu.1:1). İsa Mesih, “Ben dünyanın ışığıyım” diyerek başlamış olduğu konuşmasını (bkz. Yu.8:12 ve ilgili not), kendisi için yaptığı bu çarpıcı tanımlamayla sonlandırır.
7:1-8:59 Yuhanna 7. ve 8. bölümlerde, İsa’nın karşılaştığı şiddetli muhalefetten söz edilir (Yu.7:1,Yu.7:13,Yu.7:19,Yu.7:25,Yu.7:30,Yu.7:32,Yu.7:44; Yu.8:37,Yu.8:40,Yu.8:59). İsa’nın Mesih olmasına yönelik başlıca itirazlar bu iki bölümde bir araya getirilip yanıtlanır.
8:59 taşlamak için İsa’nın “İbrahim’den önce ben varım” diyerek kendisini Tanrı olarak tanımladığını anladılar ve bunu taşlama cezasını hak eden bir küfür olarak gördüler (Lev.24:16).

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş