7Annenle cinsel ilişkide bulunarak babanın namusuna dokunmayacaksın. O senin annendir. Onunla ilişki kurmayacaksın. 8 Babanın karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Babanın namusudur o. 9 Annenden ya da babandan olan, ister seninle aynı evde doğmuş olsun, ister olmasın üvey kızkardeşlerinden biriyle cinsel ilişki kurmayacaksın. 10Kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onların namusu senin namusundur. 11Babanın evlendiği kadından doğan kızla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babandan olmadır, senin kızkardeşin sayılır. 12 Halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babanın yakın akrabasıdır. 13Teyzenle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o annenin yakın akrabasıdır. 14Amcanın namusuna dokunmayacaksın. Karısına yaklaşmayacaksın, çünkü o senin yengendir. 15 Gelininle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü oğlunun karısıdır. Onunla ilişki kurmayacaksın. 16 Kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o kardeşinin namusudur. 17 Bir kadının hem kendisiyle, hem kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kadının kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onlar kadının yakın akrabasıdır. Onlara yaklaşmak alçaklıktır. 18Karın yaşadığı sürece onun kızkardeşini kuma olarak almayacak ve onunla cinsel ilişki kurmayacaksın.
19 “ ‘Âdet gördüğü için kirli sayılan bir kadınla cinsel ilişki kurmayacaksın. 20 Komşunun karısıyla cinsel ilişki kurarak kendini kirletmeyeceksin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. 11:44’e ait not).
18:1-20:27 Sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar, İsrailliler’i ahlâksızlık içinde yaşayan Kenanlılar’dan farklı bir yaşama hazırlıyordu.
18:6-18 Yakın akrabalarla evliliği ve cinsel ilişkileri yasaklayan yasaların özeti. Bunlar için verilen cezalardan 20. bölümde söz edilir (krş. 1Ko.5. bölüm). Tanrı’nın iyi armağan olarak sunduğu cinselliği, yaratılıştaki amaçlarının dışında kullanmak veya saptırmak, Tanrı’nın yaratışına karşı ciddi bir başkaldırıdır.
18:8 Babanın birden fazla karısı olduğu varsayımıyla, kişinin üvey annesinden söz edilmektedir.
18:11 Çokeşli ailelerde birçok üvey kız kardeş olduğundan burada üvey kız kardeşler de söz konusudur (bkz. örn. 2Sa.13:12-13 ve ilgili not).
18:14 Bkz. 20:20. Eğer babanın kardeşi hayatta ise bu eylem zinaya girerdi; artık hayatta değilse, yengeyle evlilik, arada herhangi bir kan bağı olmadığı için akraba evliliği niteliğinde değildir. Ancak böyle bir ilişki her durumda yasaklanmıştı.
18:15 Krş. Yahuda ile Tamar, Yar.38:18.
18:16 Kardeşinin dul karısıyla evlenmek ahlâk dışı değildi; ama ölenin mirasçıları bu evlilikle miras haklarını yitirebilirlerdi. Yas.25:5-6’da bildirilen yasada, ölen kardeşin mirasının korunması ve soyunun sürmesiyle ilgili bir istisna bulunur.
18:17 Burada yine üvey çocuk söz konusudur; üvey kız torun da buna dâhildir.
18:18 Krş. Yakup’un Lea ve Rahel’le ilişkisi, Yar.29:23-30.
18:19 Bkz. Hez.18:6; 22:10.
18:20 Bkz. Çık.20:14’e ait not.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş