Yasa'nın Tekrarı 4:34-37

34Hiçbir tanrı Tanrınız RAB'bin Mısır'da gözlerinizin önünde sizin için yaptığı gibi denemelerle, belirtilerle, şaşılası işlerle, savaşla, güçlü ve kudretli elle, büyük ve ürkütücü olaylarla gidip başka bir ulustan kendine bir ulus almaya kalkıştı mı?
35 “Bu olaylar RAB'bin Tanrı olduğunu ve O'ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi. 36O sizi yola getirmek için gökten size sesini duyurdu. Yeryüzünde size büyük ateşini gösterdi. Ateşin içinden size sözlerini duyurdu. 37Atalarınızı sevdiği ve onların soyunu seçtiği için sizi büyük gücüyle Mısır'dan kendisi çıkardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:35 O’ndan başkası olmadığını Bkz. Yas.4:39; Yas.5:7; krş. Yas.6:4 ve ilgili not; Yas.32:39; ayrıca bkz. Yar.1:1’e ait not. Tanrı’nın tek olması ve her şeyi yaratıp yaratılışın sürekliliğini sağlaması, yönetmesi ve bir halk seçerek kendini onlara özel bir şekilde açıklaması, tüm eski Ortadoğu inançlarından köklü bir farklılık gösterir. İsrail’in komşuları, her biri kendi etki alanı, kısıtlamaları, bencil kararları ve değişken ahlâki kuralları olan çoktanrıcılığa dayalı bir kültüre sahiptiler. bilesiniz diye Bkz. Yas.4:10; krş. Yşa. 40-55. bölümler.
4:37 sevdiği Bkz. Giriş; Yas.5:10; Yas.7:9,Yas.7:13; Yas.10:15; Yas.23:5. Halk bu yüzden RAB’bi sevmeye borçludur (bkz. Yas.6:5’e ait not; krş. 1Yu.4:7-18 ve ilgili notlar). seçtiği İsrail’in Tanrı tarafından seçilmiş olması EskiAntlaşma’nın başlıca konularından biridir (bkz. Yas.7:6-8; Yas.10:15-16; Yas.14:2; Yas.26:18). Tanrı’nın tek bir kişiyi seçip ondan bir halk oluşturmasının amacı, o halkın Tanrı’ya ait bir kâhinler krallığı olup tek Tanrı’nın tanıkları olmasını sağlamak, insanlığı günahın mahkûmiyetinden kurtaracak (Çık.19:4-6) olan Mesih’i bu halkın arasından çıkarmaktır.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş