Amos 1

1
1 Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzziya'nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsrail'le ilgili görümler gördü.
2 Şöyle dedi:
“RAB Siyon'dan kükrüyor,
Yeruşalim'den gürlüyor.
Yas tutuyor çobanların otlakları,
Karmel Dağı'nın dorukları kuruyor.”
Rab İsrail'in Komşularını Cezalandırıyor
3 RAB şöyle diyor:
“Şamlılar'ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.
4 Bu yüzden Hazael'in evine ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Ben-Hadat'ın saraylarını.
5 Şam'ın kapı sürgüsünü kıracağım,
Söküp atacağım
Aven Vadisi'nde oturanı,
Beyteden'de elinde asayla dolaşanı;
Kîr'e sürgün edilecek Aram halkı.”
RAB diyor.
6 RAB şöyle diyor:
“Gazzeliler'in cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Edomlular'a teslim etmek için
Bütün halkı sürgün ettiler.
7 Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek saraylarını.
8 Söküp atacağım
Aşdot'ta oturanı,
Aşkelon'da elinde asayla dolaşanı,
Elimin tersini göstereceğim Ekron'a,
Yok olacak Filistliler'in sağ kalanları!”
Egemen RAB böyle diyor.
9 RAB şöyle diyor:
“Surlular'ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Bütün halkı Edomlular'a teslim edip sürdüler,
Dostluk antlaşmasını anımsamadılar.
10 Bu yüzden Sur Kenti'nin surlarına ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek saraylarını.”
11 RAB şöyle diyor:
“Edomlular'ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Kılıçla kovaladılar kardeşlerini,
Acıma nedir bilmediler;
Hep yırtıcıydı öfkeleri,
Sonsuza dek sürdü gazapları.
12 Bu yüzden Teman'a ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Bosra saraylarını.”
13 RAB şöyle diyor:
“Ammonlular'ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Sınırlarını genişletmek için
Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.
14 Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım,
Savaş günü çığlıklarla,
Kasırga günü fırtınayla
Ateş yakıp yok edecek saraylarını.
15 Krallarıyla görevlileri,
Hepsi sürgüne gidecek.”
RAB böyle diyor.

Kutsal Kitap kelime arama motoru:

Kutsal Kitap Bölümleri:

Amos Kitabı Bölümleri

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm