2. Tarihler 26:6

6Uzziya Filistliler'e savaş açtı. Gat, Yavne ve Aşdot'un surlarını yıktırdı. Sonra Aşdot yakınlarında ve Filist bölgesinde kentler kurdu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
26:1-23 Bkz. 2Kr.15:1-7’ye ait notlar. Burada Uzziya’nın, itaati ve sadakati (2Kr.26:4-15) sayesinde gördüğü kutsanma ve tanrısal yardımdan ayrıntılı bir şekilde söz edilirken, Krallar metninde sadece sadakatinden söz edilir (2Kr.15:3). 2. Krallar Kitabı’nda Uzziya’nın sadece deri hastalığından söz edilirken (2Kr.15:5), Tarihler kitabında bu deri hastalığına gurur ve sadakatsizliğinden ötürü yakalandığı da belirtilir (bkz. 2Ta.26:16). Kral Uzziya ile kuzeydeki (İsrail Krallığı’ndaki) çağdaşı Kral II. Yarovam’ın döneminde, İsrail ile Yahuda krallıkları, Davut ve Süleyman’ın dönemlerindeki sınırlara kısa bir süre için de olsa kavuşur (2Ta.26:6-8; 2Kr.14:25). Krallıkların genişlemesinde,Asur Kralı III. Adadnirari’nin (İÖ 802)Aram tehdidini ortadan kaldırmasının büyük etkisi olmuştur;Aram’la girdiği savaşın ardındanAsur’un kendisi de gerileme dönemine girer.
26:6-8 Uzziya’nın fetihleri güneydoğu ve güneybatı yönündeydi; İsrail’in güçlü kralı II.Yarovam,Yahuda’nın kuzeyinde egemendi.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş