1. Krallar 8

8
Antlaşma Sandığı'nın Tapınağa Getirilmesi
(2Ta.5:2-6:2)
1 Kral Süleyman RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı Davut Kenti olan Siyon'dan getirmek üzere İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalim'e çağırdı. 2Hepsi yedinci ay olan Etanim ayındaki bayramda Kral Süleyman'ın önünde toplandı. 3İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanınca, bazı kâhinler Antlaşma Sandığı'nı yerden kaldırdılar. 4Sandığı, Buluşma Çadırı'nı ve çadırdaki bütün kutsal eşyaları kâhinlerle Levililer tapınağa taşıdılar. 5Kral Süleyman ve bütün İsrail topluluğu Antlaşma Sandığı'nın önünde sayısız davar ve sığır kurban etti.
6Kâhinler RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı tapınağın iç odasına, En Kutsal Yer'e taşıyıp Keruvlar'ın kanatlarının altına yerleştirdiler. 7Keruvlar'ın kanatları sandığın konduğu yerin üstüne kadar uzanıyor ve sandığı da, sırıklarını da örtüyordu. 8Sırıklar öyle uzundu ki, uçları iç odanın önündeki Kutsal Yer'den görünüyordu. Ancak dışarıdan görünmüyordu. Bunlar hâlâ oradadır. 9 Sandığın içinde Musa'nın Horev Dağı'nda koyduğu iki taş levhadan başka bir şey yoktu. Bunlar Mısır'dan çıkışlarında RAB'bin İsrailliler'le yaptığı antlaşmanın taş levhalarıydı.
10 Kâhinler Kutsal Yer'den çıkınca, RAB'bin Tapınağı'nı bir bulut doldurdu. 11Bu bulut yüzünden kâhinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü RAB'bin görkemi tapınağı doldurmuştu.
Süleyman'ın Halka Verdiği Söylev
(2Ta.6:1-11)
12O zaman Süleyman şöyle dedi:
“Ya RAB, karanlık bulutlarda otururum demiştin. 13Senin için görkemli bir tapınak, sonsuza dek yaşayacağın bir konut yaptım.”
14Kral ayakta duran bütün İsrail topluluğuna dönerek onları kutsadıktan sonra şöyle dedi: 15“Babam Davut'a verdiği sözü tutan İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun! RAB demişti ki, 16 ‘Halkım İsrail'i Mısır'dan çıkardığım günden bu yana, içinde bulunacağım[a] bir tapınak yaptırmak için İsrail oymaklarına ait kentlerden hiçbirini seçmedim. Ancak halkım İsrail'i yönetmesi için Davut'u seçtim.’
17 “Babam Davut İsrail'in Tanrısı RAB'bin adına bir tapınak yapmayı yürekten istiyordu. 18Ama RAB, babam Davut'a, ‘Adıma bir tapınak yapmayı yürekten istemen iyi bir şey’ dedi, 19 ‘Ne var ki, adıma yapılacak bu tapınağı sen değil, öz oğlun yapacak.’
20“RAB verdiği sözü yerine getirdi. RAB'bin sözü uyarınca, babam Davut'tan sonra İsrail tahtına ben geçtim ve İsrail'in Tanrısı RAB'bin adına tapınağı ben yaptırdım. 21Ayrıca, RAB'bin atalarımızı Mısır'dan çıkardığında onlarla yaptığı antlaşmanın içinde korunduğu sandık için tapınakta bir yer hazırladım.”
Süleyman'ın Duası
(2Ta.6:12-42)
22Süleyman RAB'bin sunağının önünde, İsrail topluluğunun karşısında durup ellerini göklere açtı. 23“Ya RAB, İsrail'in Tanrısı, yerde ve gökte sana benzer başka tanrı yoktur” dedi, “Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın. 24Ağzınla kulun babam Davut'a verdiğin sözü bugün ellerinle yerine getirdin.
25 “Şimdi, ya RAB, İsrail'in Tanrısı, kulun babam Davut'a verdiğin öbür sözü de tutmanı istiyorum. Ona, ‘Senin soyundan İsrail tahtına oturacakların ardı arkası kesilmeyecektir; yeter ki, çocukların önümde senin gibi dikkatle yürüsünler’ demiştin. 26Ey İsrail'in Tanrısı, şimdi kulun babam Davut'a verdiğin sözleri yerine getirmeni istiyorum.
27 “Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki! 28Ya RAB Tanrım, kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit; duasına ve yakarışına kulak ver. 29 Gözlerin gece gündüz, ‘Orada bulunacağım!’ dediğin bu tapınağın üzerinde olsun. Kulunun buraya yönelerek ettiği duayı işit. 30Buraya yönelerek dua eden kulunun ve halkın İsrail'in yalvarışını işit. Göklerden, oturduğun yerden kulak ver; duyunca bağışla.
31“Biri komşusuna karşı günah işleyip ant içmek zorunda kaldığında, gelip bu tapınakta, senin sunağının önünde ant içerse, 32göklerden kulak ver ve gereğini yap. Suçlunun cezasını vererek, suçsuzu haklı çıkararak kullarını yargıla.
33“Sana karşı günah işlediği için düşmanlarına yenik düşen halkın İsrail yine sana döner, adını anar, bu tapınakta dua edip yakararak önüne çıkarsa, 34göklerden kulak ver, halkın İsrail'in günahını bağışla. Onları atalarına verdiğin ülkeye yine kavuştur.
35“Halkın sana karşı günah işlediği için gökler kapanıp yağmur yağmazsa, sıkıntıya düşen halkın buraya yönelip dua eder, adını anar ve günahlarından dönerse, 36göklerden kulak ver; kullarının, halkın İsrail'in günahlarını bağışla. Onlara doğru yolda yürümeyi öğret, halkına mülk olarak verdiğin ülkene yağmurlarını gönder.
37“Ülkeyi kıtlık, salgın hastalık, samyeli, küf, tırtıl ya da çekirgeler kavurduğunda, düşmanlar kentlerden birinde halkını kuşattığında, herhangi bir felaket ya da hastalık ortalığı sardığında, 38halkından bir kişi ya da bütün halkın İsrail başına gelen felaketi ayrımsar, dua edip yakararak ellerini bu tapınağa doğru açarsa, 39göklerden, oturduğun yerden kulak ver ve bağışla. İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin. Onlara yaptıklarına göre davran ki, 40atalarımıza verdiğin bu ülkede yaşadıkları sürece senden korksunlar.
41“Halkın İsrail'den olmayan, ama senin yüce adını, 42gücünü, kudretini duyup uzak ülkelerden gelen yabancılar bu tapınağa gelip dua ederlerse, 43göklerden, oturduğun yerden kulak ver, yalvarışlarını yanıtla. Öyle ki, dünyanın bütün ulusları, halkın İsrail gibi, senin adını bilsin, senden korksun ve yaptırdığım bu tapınağın sana ait olduğunu[b] öğrensin.
44“Halkın düşmanlarına karşı gösterdiğin yoldan savaşa giderken sana, seçtiğin bu kente ve adına yaptırdığım bu tapınağa yönelip dua ederse, 45dualarına, yakarışlarına göklerden kulak ver ve onları kurtar.
46“Sana karşı günah işlediklerinde –günah işlemeyen tek kişi yoktur– sen öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen, 47onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner, ‘Günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık’ diyerek sana yakarırlarsa, 48tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse, atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağına yönelip dua ederlerse, 49göklerden, oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına kulak ver, onları kurtar. 50Sana karşı günah işlemiş olan halkını ve işledikleri bütün suçları bağışla. Düşmanlarının onlara acımasını sağla. 51Çünkü onlar demir eritme ocağından, Mısır'dan çıkardığın kendi halkın, kendi mirasındır.
52“Sana her yalvarışlarında onlara kulak ver, bu kulunun ve halkın İsrail'in yalvarışlarını dinle. 53Ey Egemen RAB, atalarımızı Mısır'dan çıkardığında kulun Musa aracılığıyla dediğin gibi, onları dünyanın bütün halkları arasından kendine miras olarak seçtin.”
54Süleyman, RAB'be duasını ve yalvarışını bitirince, elleri göklere açık, dizleri üzerine çökmüş olduğu RAB'bin sunağının önünden kalktı. 55Ayakta durup bütün İsrail topluluğunu yüksek sesle şöyle kutsadı:
56 “Sözünü tutup halkı İsrail'e esenlik veren RAB'be övgüler olsun. Kulu Musa aracılığıyla verdiği iyi sözlerin hiçbiri boşa çıkmadı. 57Tanrımız RAB atalarımızla olduğu gibi bizimle de olsun ve bizi hiç bırakmasın, bizden ayrılmasın. 58Bütün yollarını izlememiz, atalarımıza verdiği buyruklara, kurallara, ilkelere uymamız için RAB yüreklerimizi kendine yöneltsin. 59Ya RAB Tanrımız, önünde yalvarırken söylediğim bu sözleri gece gündüz anımsa. Kulunu ve halkın İsrail'i her durumda koru. 60Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Tanrı RAB'dir ve O'ndan başka Tanrı yoktur. 61Bugünkü gibi O'nun kurallarına göre yaşamak ve buyruklarına uymak için bütün yüreğinizi Tanrımız RAB'be adayın.”
Tapınağın Adanması
(2Ta.7:4-10)
62Kral ve bütün İsrail halkı RAB'bin önünde kurban kestiler. 63Süleyman, esenlik kurbanı olarak RAB'be yirmi iki bin sığır, yüz yirmi bin davar kurban etti. Böylece kral ve bütün İsrail halkı, RAB'bin Tapınağı'nı adama işini tamamlamış oldu. 64Aynı gün kral, tapınağın önündeki avlunun orta kısmını da kutsadı. Yakmalık sunuları, tahıl sunularını ve esenlik sunularının yağlarını orada sundu. Çünkü RAB'bin önündeki tunç sunak yakmalık sunuları, tahıl sunularını ve esenlik sunularının yağlarını alamayacak kadar küçüktü.
65Süleyman, Levo-Hamat'tan Mısır Vadisi'ne kadar her yerden gelen İsrailliler'in oluşturduğu büyük toplulukla birlikte Tanrımız RAB'bin önünde art arda yedişer gün, toplam on dört gün bayram yaptı. 66Kral sekizinci gün halkı evlerine gönderdi. Onlar da kralı kutsayıp RAB'bin, kulu Davut ve halkı İsrail için yapmış olduğu bütün iyiliklerden dolayı sevinç duyarak mutluluk içinde evlerine döndüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 Bkz. sandığın Yeruşalim’e getirilişi, 2Sa.6. bölüm ve ilgili notlar.
8:2 yedinci ay olan Etanim ayındaki bayramda Çardak Bayramı’nda. Süleyman, tapınağı RAB’be Çardak Bayramı’nda adamak istediği için, tapınağın yapımının bitiminden itibaren on bir ay beklemiştir (Lev.23:34; Yas.16:13-15). Çardak Bayramı, İsrail halkının Tanrı’nın bereketiyle toplanan hasattan ötürü O’na şükrettiği bir bayramdı; ayrıca Tanrı’nın, İsrail halkı çöldeyken onları gözetmiş olması ve sonunda vaat edilmiş topraklara ulaştırıp gönence kavuşturması kutlanırdı.Anlaşılan Süleyman’ın gözünde bu tapınak Tanrı’nın verdiği en değerli armağandı.
8:4 Buluşma Çadırı’nı Givon’daydı (bkz. 1Kr.3:4 ve 1Sa.7:1’e ait notlar; ayrıca bkz. 2Ta.5:4-5).
8:8 uçları... görünüyordu Taşıma sırıkları her zaman sandığın altın halkalarına takılı dururdu (Çık.25:15). Bunlar hâlâ oradadır Krallar kitaplarının sürgün döneminde yazıldığı bilindiğine göre, bu kısım doğrudan tarihsel bir kaynaktan alıntılanmıştır (bkz. Giriş; ayrıca bkz. 2Ta.5:9).
8:10 RAB’bin Tapınağı’nı bir bulut doldurdu Krş. Çık.40:33-35; Hez.10:3-5,Hez.10:18-19; Hez.43:4-5.
8:16 içinde bulunacağım İbranice’den birebir çevirisi: “adım orada bulunacak” (krş. 1Kr.8:29,1Kr.8:44; 1Kr.9:3; 1Kr.11:36).
8:21 antlaşmanın On Buyruk’un yazılı olduğu iki levha (bkz. Çık.25:16 ve ilgili not; İbr.9:4).
8:22 ellerini göklere açtı Bkz. Çık.9:29 ve ilgili not.
8:23 Bkz. Çık.21:6 ve Yas.7:7-12’ ye ait notlar; krş. Çık.11:11; Yas.4:39.
8:30 Buraya yönelerek dua eden Bkz. Dan.6:10.
8:31 ant içmek zorunda kaldığında Eğer birinin suçluluğunu ispat etmek için yeterli delil bulunmuyorsa, suçlanan kişiye tapınağın önünde suçsuz olduğuna dair ant içirilir ve Tanrı’nın adaletini göstermesi istenirdi. Suçlanan kişinin bu anttan sonraki yaşamı, onun suçlu ya da masum olduğunu gösterirdi (krş. Çık.22:10-12; Say.5:11-31).
8:33 Sana karşı... yenik düşen Düşman tarafından yenilgiye uğratılmak, İsrailliler’in ilahi antlaşmaya uymamaları halinde başlarına gelecek lanetlerden biriydi (bkz. Yas.28:25).
8:34 ülkeye yine kavuştur Savaşta esir düşenler için söylenmiştir.
8:35 yağmur yağmazsa Kuraklık, Yas.28:22-24’te belirtilen başka bir lanettir.
8:39-40 Onlara yaptıklarına göre davran Tanrı’nın, halkına doğru yolu göstermesi ve antlaşmaya göre yaşamalarına yardım etmesi yönünde bir dilektir. senden korksunlar ‘Tanrı’yı onurlandırsınlar ve O’na itaat etsinler’ anlamında (bkz. Yas.5 :29; 1Kr.6:1-2; 1Kr.8:6; 1Kr.31:13).
8:43 sana ait olduğunu İbranice’den birebir çevirisi: “senin adınla çağrıldığını”.
8:53 miras olarak seçtin Süleyman, Davut’la yapılan antlaşmayı hatırlatarak başlayan duasını (1Kr.8:23-30), Musa’yla Sina Dağı’nda yapılan antlaşmayı hatırlatarak bitirir (bkz. Çık.19:5; Lev.20:24, 26; Yas.7:6; Yas.32:9).
8:56 halkı İsrail’e esenlik Davut’un RAB’bin gücü sayesinde kazandığı zaferlerle başlayan refah dönemi, Süleyman’ın krallığı boyunca sürer (bkz. 2Sa.7:1; ayrıca bkz. 1Kr.5:4’e ait not ; krş. Yas.12:9; Yşu.21:44-45 ve ilgili not).
8:59 Kulunu Tanrı’nın meshettiği kral, antlaşmanın gereklerini yerine getirmekle sorumlu, Tanrı’nın krallığının temsilcisi olan bir kâhyadır (bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s. 370; Mez.2:2,Mez.2:7’ye ait notlar).
8:63 esenlik kurbanı Bu yemek toplu olarak yenirdi (bkz. 1Sa.11:15’e ait not). yirmi iki bin sığır, yüz yirmi bin davar On dört gün süren (bkz. 1Kr.1:1-2; ayrıca bkz. 1Kr.1:65) adanma törenine çok sayıda insan katılırdı.
8:65 art arda yedişer gün, toplam on dört gün Yedi gün süren tapınağın adanması töreninin ardından yedi günlük Çardak Bayramı başlar (bkz. 1Kr.8:2’ ye ait not).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş