2. Krallar 2

2
İlyas'ın Göklere Alınışı
1RAB İlyas'ı kasırgayla göklere çıkarmadan önce, İlyas ile Elişa Gilgal'dan ayrılıp yola çıkmışlardı. 2İlyas Elişa'ya, “Lütfen sen burada kal, çünkü RAB beni Beytel'e gönderdi” dedi.
Elişa, “Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam” diye karşılık verdi. Böylece Beytel'e birlikte gittiler.
3Beytel'deki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. “RAB bugün efendini senin başından alacak, biliyor musun?” diye ona sordular.
Elişa, “Evet, biliyorum, konuşmayın!” diye karşılık verdi.
4İlyas, “Elişa, lütfen burada kal, çünkü RAB beni Eriha'ya gönderdi” dedi.
Elişa, “Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam” diye karşılık verdi. Böylece birlikte Eriha'ya gittiler.
5Eriha'daki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. “RAB efendini bugün senin başından alacak, biliyor musun?” diye ona sordular.
Elişa, “Evet, biliyorum, konuşmayın” diye karşılık verdi.
6Sonra İlyas, “Lütfen, burada kal, çünkü RAB beni Şeria Irmağı kıyısına gönderdi” dedi.
Elişa, “Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam” diye karşılık verdi. Böylece ikisi birlikte yollarına devam etti. 7Elli peygamber de onları Şeria Irmağı'na kadar izledi. İlyas ile Elişa Şeria Irmağı'nın kıyısında durdular. Peygamberler de biraz ötede, onların karşısında durdu. 8İlyas cüppesini dürüp sulara vurunca, sular ikiye ayrıldı. Elişa ile İlyas kuru toprağın üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler. 9 Karşı yakaya geçtikten sonra İlyas Elişa'ya, “Söyle, yanından alınmadan önce senin için ne yapabilirim?” dedi.
Elişa, “İzin ver, senin ruhundan iki pay miras[a] alayım” diye karşılık verdi.
10İlyas, “Zor bir şey istedin” dedi, “Eğer yanından alındığımı görürsen olur, yoksa olmaz.”
11Onlar yürüyüp konuşurlarken, ansızın ateşten bir atlı araba göründü, onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı. 12 Olanları gören Elişa şöyle bağırdı: “Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları!” İlyas'ı bir daha göremedi. Giysilerini yırtıp paramparça etti. 13Sonra İlyas'ın üzerinden düşen cüppeyi alıp geri döndü ve Şeria Irmağı'nın kıyısında durdu. 14İlyas'ın üzerinden düşen cüppeyi sulara vurarak, “İlyas'ın Tanrısı RAB nerede?” diye seslendi. Cüppeyi sulara vurunca ırmak ikiye ayrıldı, Elişa karşı yakaya geçti.
15Erihalı peygamberler karşıdan Elişa'yı görünce, “İlyas'ın ruhu Elişa'nın üzerinde!” dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar. 16“Yanımızda elli güçlü adam var” dediler, “İzin ver, gidip efendini arayalım. Belki RAB'bin Ruhu onu dağların ya da vadilerin birine atmıştır.”
Elişa, “Hayır, onları göndermeyin” dedi.
17Ama o kadar direttiler ki, sonunda Elişa dayanamadı, “Peki, gönderin” dedi. Elli adam gidip üç gün İlyas'ı aradılarsa da bulamadılar. 18Sonra Eriha'ya, Elişa'nın yanına döndüler. Elişa onlara, “Ben size gitmeyin demedim mi?” dedi.
Elişa Suları Paklıyor
19Erihalılar Elişa'ya, “Efendimiz, gördüğün gibi bu kentin yeri iyi ama suyu kötü, toprağı da verimsiz” dediler.
20Elişa, “Yeni bir kabın içine tuz koyup bana getirin” dedi. Kap getirilince, 21Elişa suyun kaynağına çıktı, tuzu suya atıp şöyle dedi: “RAB diyor ki, ‘Bu suyu paklıyorum, artık onda ölüm ve verimsizlik olmayacak.’ ” 22Elişa'nın söylediği gibi, su bugüne dek temiz kaldı.
Elişa'yı Alaya Alan Çocuklar
23Elişa oradan ayrılıp Beytel'e giderken kentin çocukları yola döküldüler. “Defol, defol, kel kafalı!” diyerek onunla alay ettiler.
24Elişa arkasına dönüp çocuklara baktı ve RAB'bin adıyla onları lanetledi. Bunun üzerine ormandan çıkan iki dişi ayı çocuklardan kırk ikisini parçaladı.
25Elişa oradan Karmel Dağı'na gitti, sonra Samiriye'ye döndü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
2:1 Gilgal’dan Muhtemelen Şeria Vadisi’ndeki değil ( 2Kr.2:2; krş. 2Kr.4:38), Beytel’in 13 km kuzeyinde bulunan Gilgal Kenti’dir.
2:3 peygamberler topluluğu Bkz. 1Kr.20:35’e ait not. Topluluk, İlyas ve Elişa’nın zamanında, Beytel, Eriha ( 1Kr.1:5) ve Gilgal’da (1Kr.4:38) konaklamıştır. İlyas, Tanrı’nın yönlendirişiyle bu topluluklarla son kez bir araya gelmek için Gilgal ( 1Kr.1:1), Beytel ( 1Kr.1:2) ve Eriha’ya ( 1Kr.1:4) gider.
2:8 İlyas cübbesini dürüp sulara vurunca İlyas’ın cübbesiyle yaptığı bu hareket, Musa’nın değneğini denize vurmasına benzer (bkz. Çık.14:16,Çık.14:21,Çık.14:26).
2:9 iki pay miras alayım Kutsal Yasa’ya göre, ilk doğan çocuk iki pay miras alırdı (bkz. Yas.21:17 ve ilgili not). Elişa, İlyas’ın hizmetini aynen onun gibi sürdürmek istediğini vurgulamak amacıyla miras yasasıyla ilgili bu terimi kullanır. Elişa bu isteğini alçakgönüllülükle belirtmiştir, çünkü bu hizmetin Tanrı’nın Ruhu olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğinin farkındadır.
2:11-12 İlyas da Hanok gibi, ölmeden bedensel olarak göğe alınır (Yar.5:24). O dönemde ordunun en güçlü unsuru olan atlı arabalar, İlyas’ın Baal’la ve Baal’a tapınmayla yürüttüğü savaşı betimler. Baba baba Bkz. 2Kr.13:14. Elişa, İlyas’a kendisine hocalık yaptığı için böyle hitap eder (bkz. 1Kr.11:16).
2:13 düşen cübbeyi alıp geri döndü Bkz. 2Kr.2:8’ e ait not. Elişa’nın İlyas’ın cübbesini alması, İlyas’ın yerini aldığını simgeler (bkz. 1Kr.19:19).
2:14 Bkz. 2Kr.2:8. RAB ırmağı ikiye ayırarak, Elişa’nın, İlyas’ın hizmetini sürdürmesini onayladığını ve Elişa’yı da İlyas gibi güçlendireceğini gösterdi. Elişa’nın elindeki cübbe, tıpkı Musa’nın elindeki değnek gibi, RAB’bin gücünün sembolüydü; kendi başı na bir güce sahip değildi. Elişa, tıpkı Yeşu’nun Musa’nın ölümünün ardından Şeria Irmağı’ndan geçmesi gibi, İlyas’ın göğe alınışının ardından Şeria Irmağı’ndan geçer (Yşu.3. bölüm).
2:15 önünde yere kapandılar Elişa’nın, İlyas’ın yerini aldığını kabul ettiklerini gösterir.
2:19 kentin Eriha’nın (bkz. 2Kr.2:18). suyu kötü, toprağı da verimsiz Erihalılar, RAB’bin antlaşmasına aykırı davranmanın getirdiği laneti yaşıyorlardı (krş. Yas.21:1-4, 15-18 ile Çık.23:25-26; Lev.26:9; bkz. 1Kr.16:34; Yşu.6:26).
2:20 Yeni bir kabın Bkz. Lev.1:3,Lev.1:10; Say.19:2; Yas.21:3; 1Sa.6:7. tuz koyup Elişa, koruyucu özelliğe sahip olan tuzu, RAB’bin antlaşmasının gereklerine bağlı kalacağını simgelemek amacıyla kullanmıştır (bkz. Say.18:19’a ait not; ayrıca bkz. 2Ta.13:5).
2:21 Bu suyu paklıyorum Suyun tuzla temizlenmesi RAB’bin bir mucizesidir. RAB, bir kere daha Elişa’nın hizmetini onaylamış ve Baal’ın gerçek bir ilah olmadığını halka kanıtlamıştır.
2:23 defol... kel kafalı Bkz. 2Sa.14:26’ya ait not.
2:24 RAB’bin adıyla onları lanetledi RAB’bin sözcüsünün küçümsenmesi, bizzat RAB’bin küçümsenmesi demektir. Elişa, Lev.26:21-22’dekine benzer bir lanet okur ve sonucu RAB’be bırakır. Kırk iki kişinin orada bulunması, bunun sıradan bir şaka veya çocuksu bir eğlence değil, bir isyanın göstergesi olduğunun işaretidir.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş