2. Krallar 4

4
Elişa'nın Yoksul Bir Dula Yardımı
1Bir gün, peygamber topluluğundan bir adamın karısı gidip Elişa'ya şöyle yakardı: “Efendim, kocam öldü! Bildiğin gibi RAB'be tapınırdı[a]. Şimdi bir alacaklısı geldi, iki oğlumu benden alıp köle olarak götürmek istiyor.”
2Elişa, “Senin için ne yapsam?” diye karşılık verdi, “Söyle bana, evinde neler var?”
Kadın, “Azıcık zeytinyağı dışında, kulunun evinde hiçbir şey yok” dedi.
3Elişa, “Bütün komşularına git, ne kadar boş kapları varsa iste” dedi, 4“Sonra oğullarınla birlikte eve git. Kapıyı üzerinize kapayın ve bütün kapları yağla doldurun. Doldurduklarınızı bir kenara koyun.”
5Kadın oradan ayrılıp oğullarıyla birlikte evine gitti, kapıyı kapadı. Oğullarının getirdiği kapları doldurmaya başladı. 6Bütün kaplar dolunca oğullarından birine, “Bana bir kap daha getir” dedi.
Oğlu, “Başka kap kalmadı” diye karşılık verdi. O zaman zeytinyağının akışı durdu. 7Kadın gidip durumu Tanrı adamı Elişa'ya bildirdi. Elişa, “Git, zeytinyağını sat, borcunu öde” dedi, “Kalan parayla da oğullarınla birlikte yaşamını sürdür.”
Elişa ile Şunemli Zengin Kadın
8Elişa bir gün Şunem'e gitti. Orada zengin bir kadın vardı. Elişa'yı yemeğe alıkoydu. O günden sonra Elişa ne zaman Şunem'e gitse, yemek için oraya uğradı. 9Kadın kocasına, “Bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir Tanrı adamı olduğunu anladım” dedi, 10“Gel, damda onun için küçük bir oda yapalım; içine yatak, masa, sandalye, bir de kandil koyalım. Bize geldiğinde orada kalsın.”
11Bir gün Elişa geldi, yukarı odaya çıkıp uzandı. 12Uşağı Gehazi'ye, “Şunemli kadını çağır” dedi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince, 13Elişa Gehazi'ye şöyle dedi: “Ona de ki, ‘Bizim için katlandığın bunca zahmetlere karşılık ne yapabilirim? Senin için kralla ya da ordu komutanıyla konuşayım mı?’ ”
Kadın, “Ben halkımın arasında mutlu yaşıyorum” diye karşılık verdi.
14Elişa, “Öyleyse ne yapabilirim?” diye sordu.
Gehazi, “Kadının oğlu yok, kocası da yaşlı” diye yanıtladı.
15Bunun üzerine Elişa, “Kadını çağır” dedi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelip kapının eşiğinde durdu. 16Elişa, kadına, “Gelecek yıl bu zaman kucağında bir oğlun olacak” dedi.
Kadın, “Olamaz, efendim!” diye karşılık verdi, “Sen ki bir Tanrı adamısın, lütfen kuluna yalan söyleme!”
17Ama kadın gebe kaldı ve bir yıl sonra, Elişa'nın söylediği günlerde bir oğul doğurdu.
18Çocuk büyüdü. Bir gün orakçıların başında bulunan babasının yanına gitti. 19“Başım ağrıyor, başım!” diye bağırmaya başladı.
Babası uşağına, “Onu annesine götür” dedi. 20Uşak çocuğu alıp annesine götürdü. Çocuk öğlene kadar annesinin dizlerinde yattıktan sonra öldü. 21Annesi onu yukarı çıkardı, Tanrı adamının yatağına yatırdı, sonra kapıyı kapayıp dışarıya çıktı. 22Kocasını çağırıp şöyle dedi: “Lütfen bir eşekle birlikte uşaklarından birini bana gönder. Tanrı adamının yanına gitmeliyim. Hemen dönerim.”
23Kocası, “Neden bugün gidiyorsun?” dedi, “Ne Yeni Ay, ne de Şabat bugün.”
Kadın, “Zarar yok” karşılığını verdi.
24Eşeğe palan vurup uşağına, “Haydi yürü, ben sana söylemedikçe yavaşlama” dedi.
25Karmel Dağı'na varıp Tanrı adamının yanına çıktı.
Tanrı adamı, kadını uzaktan görünce, uşağı Gehazi'ye, “Bak, Şunemli kadın geliyor!” dedi, 26“Haydi koş, onu karşıla, ‘Nasılsın, kocanla oğlun nasıllar?’ diye sor.”
Kadın Gehazi'ye, “Herkes iyi” dedi.
27Kadın dağa çıkıp Tanrı adamının yanına varınca, onun ayaklarına sarıldı. Gehazi kadını uzaklaştırmak istediyse de Tanrı adamı, “Kadını rahat bırak!” dedi, “Çünkü acı çekiyor. RAB bunun nedenini benden gizledi, açıklamadı.”
28Kadın ona, “Efendim, ben senden çocuk istedim mi?” dedi, “Beni umutlandırma demedim mi?”
29Elişa Gehazi'ye, “Hemen kemerini kuşan, değneğimi al, koş” dedi, “Biriyle karşılaşırsan selam verme, biri seni selamlarsa karşılık verme. Git, değneğimi çocuğun yüzüne tut.”
30Çocuğun annesi, “Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmayacağım” dedi. Sonra Gehazi'yle birlikte yola çıktı. 31Gehazi önden gidip değneği çocuğun yüzüne tuttu, ama ne bir ses vardı, ne de bir yanıt. Bunun üzerine Gehazi geri dönüp Elişa'yı karşıladı ve ona, “Çocuk dirilmedi” diye haber verdi.
32Elişa eve vardığında, çocuğu yatağında ölü buldu. 33İçeri girdi, kapıyı kapayıp RAB'be yalvarmaya başladı. 34Sonra ağzı çocuğun ağzının, gözleriyle elleri de çocuğun gözleriyle ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa, çocuğun üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı. 35Elişa kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi, sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk yedi kez aksırdı ve gözlerini açtı. 36Elişa Gehazi'ye, “Şunemli kadını çağır” diye seslendi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince, Elişa, “Al oğlunu” dedi. 37Kadın Elişa'nın ayaklarına kapandı, yerlere kadar eğildi, sonra çocuğunu alıp gitti.
İki Mucize Daha
38Elişa Gilgal'a döndü. Ülkede kıtlık vardı. Elişa bir peygamber topluluğuyla otururken uşağına, “Büyük tencereyi ateşe koy, peygamberlere çorba pişir” dedi. 39Biri ot toplamak için tarlaya gitti ve yabanıl bir bitki buldu. Bitkiden bir etek dolusu yaban kabağı topladı, getirip tencereye doğradı. Bunların ne olduğunu kimse bilmiyordu. 40Çorba yenmek üzere boşaltıldı. Ama adamlar çorbayı tadar tatmaz, “Ey Tanrı adamı, zehirli bu!” diye bağırdılar ve yiyemediler.
41Elişa, “Biraz un getirin” dedi. Unu tencereye atıp, “Koy önlerine, yesinler” dedi. Tencerede zararlı bir şey kalmadı.
42Baal-Şalişa'dan bir adam geldi. Tanrı adamına o yıl ilk biçilen arpadan yapılmış yirmi ekmekle taze buğday başağı getirdi. Elişa uşağına, “Bunları halka dağıt, yesinler” dedi.
43Uşak, “Nasıl olur, bu yüz kişinin önüne konur mu?” diye sordu.
Elişa, “Halka dağıt, yesinler” diye karşılık verdi, “Çünkü RAB diyor ki, ‘Yiyecekler, birazı da artacak.’ ” 44Bunun üzerine uşak yiyecekleri halkın önüne koydu. RAB'bin sözü uyarınca halk yedi, birazı da arttı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
4:1 peygamber topluluğundan Bkz. 2Kr.2:3; 1Kr.20:35’e ait notlar. RAB’be tapınırdı İbranice’den birebir çevirisi: “RAB’den korkardı”. iki oğlumu benden alıp köle olarak Kutsal Yasa’da, kişinin borcunu köle olarak çalışarak ödemesine izin veriliyordu (Çık.21:1-2; Lev.25:39-41; Yas.15:1-11). Kölelik süresinin sınırlandırılması ve kölelere işçilerle eşit düzeyde davranılmasıyla ilgili Kutsal Yasa hükümlerine rağmen, bu uygulama kötüye kullanılıyordu (bkz. Neh.5:5,Neh.5:8; Amo.2:6; Amo.8:6).
4:4 Kapıyı üzerinize kapayın Gerçekleşmek üzere olan mucize halka yönelik bir belirti veya bildiri verme amacını taşımıyordu. Tanrı, bu dul kadına merhametini ve lütfunu gösterecekti (krş. Mez.68:5).
4:9 kutsal bir Tanrı adamı Bkz. 1Kr.17:24’ e ait not.
4:10 Dama çıkan merdiven evin dışında bulunurdu.
4:12 Uşağı Terimin İbranicesi’nde, kişinin yaşının genç olduğu iması vardır. Genç Gehazi, Elişa’nın denetiminde eğitiliyor ve Elişa’ya hizmet ediyordu.
4:14 Soyunu sürdürecek kimse olmadığı için sahip olduğu mal mülke başkaları el koyacaktı.Ayrıca bu genç kadının, dul kalması durumunda ve yaşlılığında kendisine bakacak kimsesi olmayacaktı (bkz. 2Kr.8:1-6).
4:16 Sen ki bir Tanrı adamısın, lütfen kuluna yalan söyleme! Kadının yanıtı, Elişa’nın sözlerine güvenmemekten ziyade, bir oğul için içten içe duyduğu arzunun hayalkırıklığına dönüşme korkusundan kaynaklanır.
4:21-26 Kadının, çocuğunun ölümünü Elişa’dan başkasının bilmemesi için gösterdiği çaba dikkat çekicidir.
4:29 değneğimi çocuğun yüzüne tut Elişa değneğin Tanrı’nın gücünün bir simgesi olduğunun farkındaydı (bkz. 2Kr.2:8’e ait not; krş. Çık.14:16; Elç.19:12).
4:30 senden ayrılmayacağım Kadın, Gehazi’nin başaracağına ikna olmadığından, Şunem’e kadar Elişa’nın eşlik etmesi için ısrar etmektedir.
4:34 çocuğun üzerine kapandı Aynı İlyas’ın yaptığı gibi (1Kr.17:17-24).
4:38 Gilgal’a Bkz. 2Kr.2:1’e ait not.
4:41 un Çorbayı yenilir hale getiren un değildi ; bu yine RAB’bin bir mucizesiydi. RAB, antlaşmasına sadık kalanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyordu.
4:42 ilk biçilen arpadan İsrail Krallığı’nda yaşayan Tanrı’ya sadık kişiler, ilk ürünün sunusunu (bkz. Lev.2:14; Lev.23:15-17; Yas.18:3-5), Beytel ve Dan’daki tanrıtanımaz kâhinler yerine (bkz. 1Kr.12:28-31) Elişa ve beraberindekilere, muhtemelen gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunar (bkz. 2Kr.4:23’ e ait not). Bu şekilde RAB’bin gerçek temsilcisi olarak tanrıtanımaz kral ve kâ-hinleri değil, Elişa’yı kabul ettiklerini göstermiş olurlar.
4:43 RAB diyor ki Krş. 2Kr.4:41; 2Kr.2:20; Mar.6:35-43.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş