2. Samuel 5:17

Filistliler Yenilgiye Uğruyor
(1Ta.14:8-17)
17Filistliler Davut'un İsrail Kralı olarak meshedildiğini duyunca, bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı. Bunu duyan Davut kaleye sığındı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
5:17 Filistliler Davut’un İsrail Kralı olarak meshedildiğini duyunca Filistliler’in saldırısı 2Sa.5:3’ te söz edilen olayların hemen ardından, ancak Yeruşalim’in ele geçirilmesinden önce (2Sa.5:6-10) gerçekleşmiştir (bkz. 2Sa.7:1’e ait not). Filistliler, Davut’un Yahuda bölgesini hâkimiyeti altına almasından rahatsız oldukları için değil, Saul’un yenilgisinin ardından kuzeyde hâkim oldukları yerlerdeki çıkarlarını korumak üzere harekete geçmişlerdir (1Sa.31. bölüm). kaleye Davut’un Saul’dan saklanırken konakladığı, Yahuda’nın güneyindeki çorak araziden söz ediliyor olabilir (bkz. 1Sa.22:4 ve 1Sa.23:14’e ait notlar).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş