1
1 Ninova ile ilgili bildiri, Elkoşlu Nahum'un görümünü anlatan kitaptır.
Rab'bin Ninova'ya Öfkesi
2RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.
Öç alır ve gazapla doludur.
Hasımlarından öç alır,
Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.
3RAB tez öfkelenmez ve çok güçlüdür.
Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.
Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.
O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.
4Bir buyrukla kurutur denizi,
Kurutur bütün ırmakları.
Solar Başan'ın, Karmel Dağı'nın yeşillikleri
Ve Lübnan'ın çiçekleri.
5Dağlar RAB'bin önünde titrer,
Erir tepeler.
Yer sarsılır önünde.
Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer.
6O'nun gazabına kim karşı durabilir,
Kim dayanabilir kızgın öfkesine?
Ateş gibi dökülür öfkesi,
Kayaları paramparça eder.
7RAB iyidir,
Sığınaktır sıkıntı anında.
Korur kendisine sığınanları.
8Ama Ninova'yı azgın sellerle yok edecek,
Düşmanlarını karanlığa sürecek.
9RAB'be karşı neler tasarlarsanız,
Hepsini yok edecek.
İkinci kez kimse karşı koyamayacak.
10Birbirine dolaşmış dikenler gibi,
Kuru anız gibi,
Yanıp biteceksiniz, ey ayyaşlar.
11Ey Ninova, RAB'be karşı kötülük tasarlayan,
Şer öğütleyen kişi senden çıktı.
12RAB diyor ki,
“Asurlular güçlü ve çok olsalar bile, yok olup gidecekler.
Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da, bir daha sokmayacağım.
13Şimdi boyunduruğunu parçalayıp üzerindeki bağları koparacağım.”
14RAB, “Artık soyunu sürdürecek torunların olmasın”
Diye buyurdu, ey Ninova.
“Tanrılarının tapınağındaki oyma ve dökme putları yok edeceğim” diyor.
“Mezarını hazırlayacağım.
Çünkü sen aşağılıksın.”
15 İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor,
Size esenlik haberini getiriyor.
Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın,
Adak sözünüzü yerine getirin.
O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha.
Çünkü o büsbütün yok edildi.
2
Ninova'nın Düşüşü
1Saldırı altındasın, ey Ninova, surlarını koru,
Yolu gözle, belini doğrult, topla bütün gücünü.
2Çünkü RAB Yakup'un soyunu
İsrail'in eski görkemine kavuşturacak;
Düşmanları onları perişan edip asmalarını harap etmiş olsa bile.
3Askerlerinin kalkanları kıpkızıl,
Yiğitler allar kuşanmış.
Savaş arabalarının demirleri hazırlık günü nasıl da parıldıyor!
Çam mızraklar sallanıyor havada.
4Sokaklardan fırtına gibi geçiyor savaş arabaları,
Meydanlardan koşuşuyorlar her yöne,
Şimşek gibi seğirtiyorlar.
Görünüşleri meşalelerden farksız.
5Ninova Kralı topluyor seçkin askerlerini,
Ama sendeliyorlar yolda.
Saldıranlar kent surlarına doğru seğirtiyor,
Siperler kuruluyor.
6Irmakların kapıları açıldı
Ve yerle bir oldu saray.
7Tanrı'nın dediği oldu, soyup götürdüler kenti.
Güvercinler gibi inliyor kadın köleler,
Göğüslerini döverek.
8Kaçıp gidiyor Ninova halkı,
Boşalan bir havuzun suyu gibi,
“Durun, durun!” diye bağırıyorlar,
Ama geri dönüp bakan yok.
9Yağmalayın altınını, gümüşünü,
Yok servetinin sonu.
Her tür değerli eşyayla dolup taşıyor.
10 Yıkıldı, yerle bir oldu, viraneye döndü Ninova.
Eriyor yürekler,
Bükülüyor dizler, titriyor bedenler,
Herkesin beti benzi soluyor.
11Aslanların inine,
Yavru aslanların beslendiği yere ne oldu?
Aslanla dişisinin ve yavrularının korkusuzca gezindiği yere ne oldu?
12Aslan, yavrularına yetecek kadarını avladı,
Dişileri için avını boğazladı.
Mağarasını avladıklarıyla,
İnini kurbanlarıyla doldurdu.
13Her Şeye Egemen RAB, “Sana karşıyım” diyor,
“Yakacağım savaş arabalarını,
Dumanları tütecek.
Genç aslanlarını kılıç yiyip tüketecek.
Yeryüzünde av bırakmayacağım sana
Ulaklarının sesi işitilmeyecek artık.”
3
1Elleri kanlı kentin vay haline!
Yalanla, talanla dolu.
Yağmalamaktan geri kalmıyor.
2Kamçı şaklamaları, tekerlek gürültüleri,
Koşan atlar, sarsılan savaş arabaları,
3Saldıran atlılar, çakan kılıçlar,
Parıldayan mızraklar, yığın yığın ölüler...
Sayısız ceset.
Yürürken ayaklar takılıyor ölülere.
4Her şey o alımlı, büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu.
Fahişeliğiyle ulusları, büyüleriyle halkları kendine tutsak etti.
5Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Sana karşıyım, ey Ninova!
Savuracağım eteklerini yüzüne.
Uluslara çıplaklığını,
Halklara ayıp yerlerini göstereceğim.
6Seni pislikle sıvayıp rezil edeceğim.
Dehşetle seyredecek herkes seni.
7Seni kim görse kaçacak.
‘Harabeye döndü Ninova’ diyecekler,
‘Kim dövünecek onun için?
Nereden bulalım onu avutacak birilerini?’ ”
8Sen No-Amon'dan[a] daha mı üstünsün?
O kent ki, kanallar arasındaydı,
Suyla çevrelenmişti,
Kalesi Nil Irmağı, surlarıysa sulardı.
9Kûş ve Mısır onun sınırsız gücünün kaynağıydı.
Pût ve Luv da yandaşlarıydı.
10Öyleyken tutsak düştü, halkı sürüldü.
Yavruları köşe başlarında paramparça edildi.
Soyluları için kura çekildi,
Zincire vuruldu ileri gelenleri.
11Acıyla kendinden geçeceksin, ey Ninova,
Düşmanlarından korunacak yer arayacaksın.
12Senin kalelerin incir ağacının ilk olgunlaşan meyvesi gibidir.
Bir silkeleyişte yiyenin ağzına düşecekler.
13Askerlerine bak! Kadın gibi hepsi.
Kapıların ardına kadar düşmana açık.
Ateş yiyip bitirmiş kapı sürgülerini.
14Kuşatma vakti için su biriktir kendine,
Savunmanı güçlendir.
Tuğla yapmak için kili çiğne,
Kalıpları hazırla.
15Orada ateş seni yiyip bitirecek,
Kılıç seni kesip biçecek.
Genç çekirgelerin yiyip bitirdiği ekin gibi yok olacaksın.
Çekirgeler gibi, genç çekirgeler gibi çoğalmalısın.
16Tüccarlarının sayısı gökteki yıldızlardan çok.
Ama düşmanların genç çekirgeler gibi ülkeyi talan edip gidecekler.
17Koruyucularınla görevlilerin serin günlerde duvarlara konan çekirgeler gibidir,
Güneş doğunca uçup kayıplara karışan çekirge sürüsü gibi.
18Ey Asur Kralı, yöneticilerin öldü,
Uyudu sonsuza dek soyluların.
Halkın dağlara dağıldı.
Onları toplayacak kimse yok.
19Uğradığın felaketten kurtuluş yok, yaraların ölümcül.
Başına gelenleri duyanlar sevinçle el ovuşturuyorlar.
Çünkü dinmeyen vahşetinden kim kaçabildi ki?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Ninova Bkz. Giriş; ayrıca bkz. Yun.1:1-2 ve 3:3’e ait notlar. Asur’un başkentinin adı, burada tümAsur İmparatorluğu’nu temsilen geçer. bildiri Bkz. Yşa.13:1; Hab.1:1 ve ilgili notlar. ElkoşluNahum’un Bkz. Giriş. görümünü Bkz. Özd.29:18; Yşa.1:1; Ova.1 ve ilgili notlar.
1:2-3 RAB, halkıyla yaptığı antlaşmada, halkını koruyacağını ve düşmanlarını alt edeceğini vaat etmişti (bkz. Çık.3:14-15; Yas.28:58 ve ilgili notlar).
1:2 kıskanç Bkz. Çık.20:5’e ait not. öç alıcı... öç alır RAB’bin, kendisine ve krallığına karşı gelen herkesi adil biçimde yargıladığı vurgulanmaktadır (bkz. Yas.32:35). gazapla Bkz. Mez.2:5 ve Rom.1:18’e ait notlar.
1:3 tez öfkelenmez... Suçlunun suçunu asla yanına koymaz Bkz. Çık.34:6-7 ve ilgili not. kasırgalar... fırtınalar... bulutlar Bkz. Eyü.38:1; Mez.18:7-15; 68:4; 77:16-19; 104:3-4 ve ilgili notlar.
1:4 Bir buyrukla kurutur denizi Bkz. Çık.11:1-15:12. Kurutur bütün ırmakları Bkz. 1:8’e ait not; Yşu.1:1-4 :24 ve ilgili not. Baş an’ın, Karmel Dağı’nın... Lübnan’ın Bkz. Mez.22:12; Yşa.2:13; 33:9; 35:2. Bu üç bölge, verimli toprakları, bağları ve ağaçlarıyla ünlüydü.
1:5-7 Sağlam ve değişmez olarak görülen yerlerin bile RAB’be bağımlı olduğu (1:5) gerçeği vurgulanarak, Yahuda halkının düşmanı olan Asur’un RAB’bin önünde savunmasız kalacağı ifade edilmektedir. RAB bu görümleri Nahum’a,Asur’un zalimliğinden korkan Yahuda halkını güçlendirmek amacıyla vermiştir (bkz. Mez.29:3-9 ve ilgili not).
1:8 azgın sellerle İş gal ordusunu simgeler (bkz. Yşa.8:7-8; 28:17-19). yok edecek... karanlığa sürükleyecek Gerçekten de Ninova İÖ 612’de yıkılacaktır (bkz. Giriş).
1:9 tasarlarsanız Bkz. 1:11’e ait not. İkinci kez kimse karşı koyamayacak Asurlular daha önce Samiriye’yi (İÖ 722-721) ve İsrail Krallığı’nı işgal etmişti (Sanherib, İÖ 701’deki saldırısında mutlak bir zafer elde edememişti; bkz. 2Kr.18:13-19:36). RAB Asurlular’ın Yahuda halkı karşısında ikinci kez zafer kazanmasına izin vermedi.
1:10 ayyaşlar Bkz. 3:11 ve ilgili not.
1:11 RAB’be karşı kötülük tasarlayan Bkz. Mez.2:1-4; Özd.16:4; 21:30 ve ilgili notlar. Muhtemelen, sonAsur İmparatoruAsurbanipal’dan söz ediliyor (İÖ 669-627). Batıya düzenlediği başarılı seferlerle Mısır’a boyun eğdirmiş, Kral Manaşşe’yi de hegemonyası altına almıştır (bkz. 2Ta.33:11-13; 33:11’e ait not).
1:12 seni sıkıntıya soktuysam RAB antlaşmayı bozan halkına karşı öfkesini (bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25), hem Ahaz’ın hem de Manaşşe’nin krallığı zamanında Asurlular aracılığıyla göstermişti (Yşa.10:5).
1:13 Bkz. Yer.27:2 ve ilgili not. boyunduruğunu parçalayıp Yahuda halkı İÖ 734-612 yıllarında (Ahaz, Hizkiya ve Manaşe’nin krallıklarında) Asur’a tâbiydi (bkz. Giriş). “Boyunduruk”, Asurlular’ın ‘fethetme’ anlamında kullandığı ifadelerden biriydi. RAB aynı ifadeyiAsurlular için kullanarak yargısının adil olduğunu gösterir (bkz. 1:3,8,12; 2:1; 3:15-17).
1:14 soyunu sürdürecek... olmasın Bkz. 1:8’e ait not. Mezarını hazırlayacağım RAB, Ninova’nın sonunu Babilliler ve Medler aracılığıyla getirecektir (bkz. Hez.32:22-23).
1:15 müjde getirenin ayakları RAB’bin sağladığı kurtuluşu duyurmak onurlu bir görevdir. Burada Asur tehdidinden kurtuluşla ilgili müjde; Yşa.52:7’de Babil sürgününden kurtuluş; Rom. 10:15’te Mesih’in kurtuluş müjdesi aracılığıyla günahtan kurtuluş söz konusudur. dağları Yahuda’daki. bayramlarınızı kutlayın Kurtuluş sevinciyle. Adak sözünüzü yerine getirin Sıkıntı içindeyken dile getirilen adak sözleri (bkz. Mez.7:17; 50:14 ve Yun.2:9’a ait notlar). kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha Yahuda halkının Kral Manaşşe’nin günlerinde uğradığı son Asur istilasından söz ediliyor (bkz. 1:12 ve ilgili not). büsbütün yok edildi İÖ 612’de.
2:1 Saldırı altındasın Kyaksares komutasındaki Medler ile Nabupolasar komutasındaki Babilliler’in kurduğu ittifaktan söz edilmektedir. surlarını koru... topla bütün gücünü Askeri bakımdan çok güçlü olan Ninova, RAB’bin karşısında çaresiz kalacaktır. Yolu Düşmanın saldırıyı başlatacağı taraf.
2:3 Askerlerinin Düşman askerleri (2:1) veya Ninovalı askerler. kıpkızıl (1) Kalkanların rengi, (2) üzerlerindeki kan veya (3) üzerlerinden yansıyan güneş ışığının yarattığı görüntü söz konusu olabilir.
2:4 fırtına gibi geçiyor savaş arabaları Ya kendilerini çılgınca savunmaya çabalayanAsurlular’ın ya da Ninova’yı işgal edenlerin savaş arabalarından söz edilmektedir.
2:5 kent surlarına On beş kapısı olan yaklaşık 1 5 km uzunluğundaki surları, 45 m genişliğinde bir hendek çevreliyordu.
2:6 Irmakların kapıları Kentin içinden geçerek Dicle Irmağı’na doğru akan Khoser Irmağı’nın barajlarından söz ediliyor olabilir. Bu barajlar ya doğal olarak vardı ya da biriken suyun gücüyle surlara zarar vermek amacıyla kısa sürede yapılmıştı. yerle biroldu saray Babil Tarihi adıyla bilinen tarihsel kayıtlarda, büyük bir sel sonucu surların bir kısmının yıkılarak işgalcilerin kente girmesinin kolaylaştığından söz edilir.Arkeolojik bulgulara göre, sarayın alanı yirmi beş futbol sahası büyüklüğündeydi.
2:9 Bunlar yağmacıların sözleridir.
2:10 Yıkıldı, yerle bir oldu, viraneye döndü Babil Tarihi adıyla bilinen tarihsel kayıtlarda, Ninova’nın işgalciler tarafından büyük yağmaya uğradığından söz edilir.
2:11-13 Bkz. Giriş.
2:11 Aslanla dişisinin Bkz. Yşa.5:29.
2:12 Ninova, fethedilen pek çok ulustan yağmalanmış ganimetlerle doluydu.
2:13 Yakacağım Ninova’nın düşüşü, Tanrı’nın yargısının sonucudur (ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260). sesi işitilmeyecek artık Bkz. 3:19 ve ilgili not.
3:1-3 Bkz. Yoe.2:3-11’e ait not.
3:1 Elleri kanlı kentin Ninovalılar, fethettikleri yerin halkını hunharca katletmeleriyle ünlüydüler.
3:3 yığın yığın ölüler Çeşitli tarihsel kayıtlarda,Asur Kralı III. Şalmaneser’in, düşman kentlerden birinin çıkışında kesik başlardan oluşan bir piramit dikmekle övündüğü belirtilir. Başka Asur krallarının da, yenilgiye uğratılan kent kapılarının yanına cesetleri odun gibi yığdığı bilinmektedir. Nahum burada,Asurlular’ın vahş etini anlatan öz ve çarpıcı bir tasvirde bulunmuştur.
3:4 fahişenin... Fahişeliğiyle İnsanları Ninova’ya çeken servet ve zenginliğin cazibesinden veya putperestlerin tapınmalarında yapılan cinsel ahlâksızlıktan söz ediliyor olabilir. büyücü... büyüleriyle Putperestliğe ait uygulamalar (bkz. Yas.18:10; 18:9-11’ e ait not).
3:5 Savuracağım eteklerini yüzüne Fahişelere ve zina edenlere verilen genel bir ceza (bkz. 1:8 ve Yer.13:22’ye ait notlar).
3:7 Kim... ? Nereden... ? Kimse Ninova’ya merhamet göstermeyecektir.
3:8 No-Amon’dan Mısır’ın Tebes diye de bilinen eski başkenti. Bugünkü Luksor ve Karnak kentlerinin bulunduğu bölgede kuruluydu. İÖ 663’te Asurlular tarafından yıkıldı.
3:9 Pût ve Luv Luv, bugünkü Libya’dır; Put ve Luv (Libya) aynı halk olduğundan, bu ifade “Put (yani Luv)” diye de yazılabilir (bkz. Hez.30:5’e ait not; ayrıca krş. Yar.10:6’ya ait not).
3:10 Yavruları köşe başlarında paramparça edildi Bkz. Mez.137:9; Yşa.13:16; Hoş.13:16 ve ilgili notlar. Zincire vuruldu ileri gelenleri Asur kralları tutsaklarına bunu sık sık yapardı; örneğin, KralAsurbanipal yakalanan bir öndere böyle davrandığını ifade eder: “Ona bir köpek zinciri taktım ve onu Ninova’nın doğu kapısında bir köpek kulübesinde yaşamaya zorladım”. Bir kere daha RAB’bin yargısının adil ve yerinde olduğu vurgulanmaktadır.
3:11 kendinden geçeceksin Muhtemelen Tanrı’nın gazabından ötürü (bkz. Yşa.51:17; Yer.25:15 ve ilgili notlar).
3:12 incir ağacının ilk olgunlaşan meyveleri gibidir Ninova’yı ele geçirecek kralların kentin zenginliğini yağmalama arzusu için yapılan benzetme.
3:13 Askerlerine bak! Kadın gibi hepsi İş galci ordulara karşı koyamayacak kadar zayıftılar (bkz. 1:8’e ait not).
3:14 Kuşatma öncesi yapılan hazırlıklardan söz edilmektedir. Ancak askeri bakımdan çok güçlü olan Ninova’nın bu hazırlıkları yapmasının hiçbir yararı olmayacaktır; bunlar alaycı ifadelerdir (krş. 2:1 ve ilgili not).
3:15 Orada Güçlü surlarının içinde. ateş seni yiyip bitirecek Tarihsel kayıtlar ve arkeolojik bulgular bu olayı doğrulamaktadır. Asur Kralı, sarayını kuşatan alevler arasında can vermiştir.
3:17 çekirgeler Bkz. Yoe.1:4’e ait not. Ninovalı yetkililerin kenti nasıl sömürdüklerini ve gerçekleşen saldırı karşısında apar topar kaçışlarını ifade eden bir benzetmedir. kayıplara karışan Asurlular’ın eski önderleri. Ninovalı yetkililer de aynı şekilde iz bırakmadan ortadan kaybolacaklardır. Ninova’nın yıkıntıları, 1845’te yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılana dek yüzyıllar boyunca toprak altında kalacaktı (bkz. Sef.2:13’e ait not).
3:18 Asur Kralı Muhtemelen Ninova’nın düşüşü sırasında krallık yapan Kral Sin-Şarra-İşkun.
3:19 yaraların ölümcül Bkz. 1:8’e ait not. “Büyük kent” Ninova (Yun.1:2; 3:2; 4:11; bkz. Yun.3:3’e ait not), Tanrı’nın Peygamber Nahum aracılığıyla bildirdiği sözün yerine gelmesiyle İÖ 612’de eski görkemine bir daha kavuşamamak üzere yıkıldı. Ninova o kadar tahrip edildi ki, bir daha asla kurulamadı ve birkaç yüzyıl içinde rüzgârın savurduğu kumlarla tamamen örtüldü.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş