Yaratılış 33:1-17

33
Yakup Esav'la Karşılaşıyor
1Yakup baktı, Esav dört yüz adamıyla birlikte geliyor. Çocukları Lea'yla Rahel'e ve iki cariyeye teslim etti. 2Cariyelerle çocuklarını öne, Lea'yla çocuklarını arkaya, Rahel'le Yusuf'u da en arkaya dizdi. 3Kendisi hepsinin önüne geçti. Ağabeyine yaklaşırken yedi kez yere kapandı.
4Ne var ki Esav koşarak onu karşıladı, kucaklayıp boynuna sarıldı, öptü. İkisi de ağlamaya başladı. 5Esav kadınlarla çocuklara baktı. “Kim bu yanındakiler?” diye sordu.
Yakup, “Tanrı'nın kuluna lütfettiği çocuklar” dedi.
6Cariyelerle yanlarındaki çocuklar yaklaşıp eğildiler. 7Ardından Lea çocuklarıyla birlikte yaklaşıp eğildi. En son da Yusuf'la Rahel yaklaşıp eğildi.
8Esav, “Karşılaştığım öbür topluluğun anlamı neydi?” diye sordu.
Yakup, “Efendimi hoşnut etmek için” diye yanıtladı.
9Esav, “Benim yeterince malım var, kardeşim” dedi, “Senin malın sana kalsın.”
10Yakup, “Olmaz, eğer sevgini kazandımsa, lütfen armağanımı kabul et” diye karşılık verdi, “Senin yüzünü görmek Tanrı'nın yüzünü görmek gibi. Çünkü beni kabul ettin. 11Lütfen sana gönderdiğim armağanı al. Tanrı bana öyle iyilik yaptı ki, her şeyim var.” Armağanı kabul ettirinceye kadar diretti.
12Esav, “Haydi yolumuza devam edelim” dedi, “Ben önünsıra gideceğim.”
13Yakup, “Efendim, bilirsin, çocuklar narindir” dedi, “Yanımdaki koyunların, sığırların yavruları var. Hayvanları bir gün daha yürümeye zorlarsak hepsi ölür. 14Efendim, lütfen sen kulunun önünden git. Ben hayvanlarla çocuklara ayak uydurarak yavaş yavaş geleceğim. Seir'de efendime yetişirim.”
15Esav, “Yanımdaki adamlardan birkaçını yanına vereyim” dedi.
Yakup, “Niçin?” diye sordu, “Ben yalnızca seni hoşnut etmek istiyorum.”
16Esav o gün Seir'e dönmek üzere yola koyuldu. 17Yakup'sa Sukkot'a[a] gitti. Orada kendine ev, hayvanlarına barınaklar yaptı. Bu yüzden oraya Sukkot adını verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
33:2 Rahel’le Yusuf’u da en arkaya Yakup, en sevdiği karısını ve çocuğunu olası tehlikelerden en uzak yerde tuttu.
33:3 yedi kez yere kapandı Tam bir itaat göstergesi. Mısır’da Tell el-Amarna’da yapılan kazılar sonucunda bulunan İÖ 14. yüzyıla ait belgelerde de benzeri bir gelenek kayıtlıdır.
33:4 Yakup’un bütün korkuları yersizdi; Tanrı Esav’ı öylesine kutsamıştı ki, Esav artık Yakup’a karşı kin beslemiyordu.
33:9 kardeşim Krş. “efendimi”, Yar.33:8.
33:11 armağanı Sözcüğün İbranicesi, Yar.27:35’te “kutsama” olarak çevrilen sözcük ile aynıdır. Yakup, uğruna mücadele ettiği kutsamayı sadece Tanrı’nın sağlayabileceğini artık kabul etmektedir. Esav’la barışabilmek için kardeşinden çalmış olduğu kutsamayı bir nevi iade etmeye çalışır; bunu Tanrı’nın vermiş olduğu kutsama sayesinde yapabiliyordu.
33:12 Esav, Yakup’un savunmasız ev halkının gidecekleri yere güvenle varabilmeleri için onlara eşlik etmek istemektedir (bkz. Yar.33:15). Yakup, Esav ile adamlarından çok Tanrı’ya güvendiği için bu öneriyi reddeder.
33:14 Seir’de efendime yetişirim Yakup aldatıcılığını hâlâ sürdürmektedir; gerçekte Seir’e kadar Esav’ın ardından gitmeye niyetli değildi.
33:17 Sukkot ‘Barınaklar’ anlamına gelir.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş