Yaratılış 30

30
1Rahel Yakup'a çocuk doğuramayınca, ablasını kıskanmaya başladı. Yakup'a, “Bana çocuk ver, yoksa öleceğim” dedi.
2Yakup Rahel'e öfkelendi. “Çocuk sahibi olmanı Tanrı engelliyor. Ben Tanrı değilim ki!” diye karşılık verdi.
3Rahel, “İşte cariyem Bilha” dedi, “Onunla yat, benim için çocuk doğursun, ben de aile kurayım.”
4Rahel cariyesi Bilha'yı eş olarak kocasına verdi. Yakup onunla yattı. 5Bilha hamile kalıp Yakup'a bir erkek çocuk doğurdu. 6Rahel, “Tanrı beni haklı çıkardı” dedi, “Yakarışımı duyup bana bir oğul verdi.” Bu yüzden çocuğa Dan[a] adını verdi.
7Rahel'in cariyesi Bilha yine hamile kaldı ve Yakup'a ikinci bir oğul doğurdu. 8Rahel, “Ablama karşı büyük savaşım verdim ve onu yendim” diyerek çocuğa Naftali[b] adını verdi.
9Lea artık doğum yapamadığını görünce, cariyesi Zilpa'yı Yakup'a eş olarak verdi. 10Zilpa Yakup'a bir erkek çocuk doğurdu. 11Lea, “Uğurum!” diyerek çocuğa Gad[c] adını verdi.
12Lea'nın cariyesi Zilpa Yakup'a ikinci bir oğul doğurdu. 13Lea, “Mutluyum!” dedi, “Kadınlar bana ‘Mutlu’ diyecek.” Ve çocuğa Aşer[ç] adını verdi.
14Ruben hasat mevsimi tarlaya gitti. Orada adamotu[d] bulup annesi Lea'ya getirdi. Rahel Lea'ya, “Lütfen oğlunun getirdiği adamotundan bana da ver” dedi.
15Lea, “Kocamı aldığın yetmez mi? Bir de oğlumun adamotunu mu istiyorsun?” diye karşılık verdi.
Rahel, “Öyle olsun” dedi, “Oğlunun adamotuna karşılık kocam bu gece seninle yatsın.”
16Akşamleyin Yakup tarladan dönerken Lea onu karşılamaya gitti. Yakup'a, “Benimle yatacaksın” dedi, “Oğlumun adamotuna karşılık bu gece benimsin.” Yakup o gece onunla yattı.
17Tanrı Lea'nın duasını işitti. Lea hamile kalıp Yakup'a beşinci oğlunu doğurdu. 18“Cariyemi kocama verdiğim için Tanrı beni ödüllendirdi” diyerek çocuğa İssakar[e] adını verdi.
19Lea yine hamile kaldı ve Yakup'a altıncı oğlunu doğurdu. 20“Tanrı bana iyi bir armağan verdi” dedi, “Artık kocam bana değer verir. Çünkü ona altı erkek çocuk doğurdum.” Ve çocuğa Zevulun[g] adını verdi.
21Bir süre sonra Lea bir kız doğurdu ve adını Dina koydu.
22Tanrı Rahel'i anımsadı, onun duasını işiterek çocuk sahibi olmasını sağladı. 23-24Rahel hamile kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. “Tanrı utancımı kaldırdı. RAB bana bir oğul daha versin!” diyerek çocuğa Yusuf[ğ] adını verdi.
Yakup'un Sürüleri Artıyor
25Rahel Yusuf'u doğurduktan sonra Yakup Lavan'a, “Beni gönder, evime, topraklarıma gideyim” dedi, 26“Hizmetime karşılık karılarımı, çocuklarımı ver de gideyim. Sana nasıl hizmet ettiğimi biliyorsun.”
27Lavan, “Eğer benden hoşnutsan, burada kal” dedi, “Çünkü fala bakarak anladım ki, RAB senin sayende beni kutsadı. 28Alacağın neyse söyle, ödeyeyim.”
29Yakup, “Sana nasıl hizmet ettiğimi, sürülerine nasıl baktığımı biliyorsun” diye karşılık verdi, 30“Ben gelmeden önce malın azdı. Sayemde RAB seni kutsadı, malın gitgide arttı. Ya kendi evim için ne zaman çalışacağım?”
31Lavan, “Sana ne vereyim?” diye sordu.
Yakup, “Bana bir şey verme” diye yanıtladı, “Eğer şu önerimi kabul edersen, yine sürünü güder, hayvanlarına bakarım: 32Bugün bütün sürülerini yoklayıp noktalı veya benekli koyunları, kara kuzuları, benekli veya noktalı keçileri ayırayım. Ücretim bu olsun. 33İleride bana verdiklerini denetlemeye geldiğinde, dürüst olup olmadığımı kolayca anlayabilirsin. Noktalı ve benekli olmayan keçilerim, kara olmayan kuzularım varsa, onları çalmışım demektir.”
34Lavan, “Kabul, söylediğin gibi olsun” dedi. 35Ama o gün çizgili ve benekli tekeleri, noktalı ve benekli keçileri, beyaz keçilerin hepsini, bütün kara kuzuları ayırıp oğullarına teslim etti. 36Sonra Yakup'tan üç günlük yol kadar uzaklaştı. Yakup Lavan'ın kalan sürüsünü gütmeye devam etti.
37Yakup aselbent, badem, çınar ağaçlarından taze dallar kesti. Dalları soyarak beyaz çentikler açtı. 38Soyduğu çubukları koyunların önüne, su içtikleri yalaklara koydu. Koyunlar su içmeye gelince çiftleşiyorlardı. 39Çubukların önünde çiftleşince çizgili, noktalı, benekli yavrular doğuruyorlardı. 40Yakup kuzuları ayırıp sürülerin yüzünü Lavan'ın çizgili, kara hayvanlarına döndürüyordu. Kendi sürülerini ayrı tutuyor, Lavan'ınkilerle karıştırmıyordu. 41Sürüdeki güçlü hayvanlar kızışınca, Yakup çubukları onların gözü önüne, yalaklara koyuyordu ki, çubukların yanında çiftleşsinler. 42Sürünün zayıf hayvanlarının önüneyse çubuk koymuyordu. Böylece zayıf hayvanları Lavan, güçlüleri Yakup aldı. 43Yakup alabildiğine zenginleşti. Çok sayıda sürü, erkek ve kadın köle, deve, eşek sahibi oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
30:2 Bkz. Yar.31:7-13. Yakup bunu ancak Tanrı’nın sağlayabileceğini kabul ediyor. Sonraki yıllarda Yusuf da bu sözleri söyleyecektir (bkz. Yar.50:19-20).
30:3 onunla yat Bkz. Yar.29:9; ayrıca bkz. Yar.16:2 ve ilgili not. Aile kurayım İfadenin İbranicesi, evlat edinme anlamına gelir (bkz. Yar.48:10-16; Hak.13:2’ye ait not).
30:4 eş olarak Cariyesi olarak (bkz. Yar.35:22).
30:5-13 Yakup’un beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci oğulları cariyelerindendir. Dan ‘Haklı’ anlamına gelir. Naftali ‘Benim savaşım’ anlamına gelir. Gad ‘Uğur’ anlamına gelir. Aşer ‘Mutlu’ anlamına gelir.
30:14 adamotundan bana da ver İki bacağı andıran çatal biçiminde köke sahip, mor renkli ve keskin kokulu bu çiçek, yenildiğinde cinsel gücü artırdığına inanılan bir bitkidir (bkz. Ezg.7:13). Yakup gibi Rahel de (Ezg.30:37-43) Tanrı’nın vaadinin yerine gelmesini beklemektense, sorunu kendisi çözmeye kalkışır.
30:17-22 Lea, Yakup’un altı oğlunun annesidir (bkz. Yar.29:31-35’e ait not). İssakar ‘Ödül’ anlamına gelir. Zevulun ‘Değer’ anlamına gelir. Dina Bkz. 34.bölüm. Tanrı Rahel’i anımsadı Bkz. Yar.8:1’e ait not.
30:23-24 utancımı Kısırlık o kültürde, hem tanrıların o kişiden hoşnut olmadığının bir işareti olarak görüldüğünden hem de ailenin soyunun sürmesine bir engel olabileceğinden utanç verici bir durumdu. Yusuf ‘Daha çok versin’ anlamına gelir.
30:26 Bkz. Yar.30:43-31:1.
30:27 fala bakarak Fal, bir araçla (bkz. Yar.44:5), işaretlerin yorumlanmasıyla (bkz. Hez.21:21) veya kötücül doğaüstü güçler aracılığıyla (bkz. Elç.16:16) gelecekle ilgili bilgiler öğrenmeye çalışmaktır. Tanrı bu uygulamayı tümüyle yasaklamıştır (Lev.19:26; Yas.18:10,Yas.18:14), çünkü bu şekilde egemen Tanrı’nın sözüne değil, kötü ruhlara danışılmış olur. RAB senin sayende beni kutsadı Bkz. Yar.28:14; ayrıca bkz. Yar.12:2-3 ve ilgili not; Yar.22:18; Yar.39:5,Yar.39:23; Yar.41:41-57).
30:32 Genelde koyunların hepsi beyaz, keçilerin hepsi de siyah olurdu. Dolayısıyla Yakup’un, koyu renkli koyunları ve açık renkli keçileri seçmesi aslında alçakgönüllülüktü, çünkü az sayıda hayvan seçmiş oluyordu.
30:37 Krş. Yar.25:30.
30:39 Yakup’un batıl inançları sayesinde değil, Tanrı’nın isteği bu yönde olduğu için hayvanlar bu şekilde doğuyordu; Yar.31:9’da Yakup’un bunu bizzat kabul ettiği görülür.
30:43 alabildiğine zenginleşti Altı yıl boyunca (bkz. Yar.31:41). Yakup Harran’da olduğu süre içinde hem aile hem de büyük servet sahibi olmuştur (krş. İbrahim, Yar.12:16; İsrailliler, Çık.12:36; ayrıca bkz. Yşa.60:5-17; Yşa.60:5’e ait not; Yşa.61:6).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş