Yaratılış 27

27
İshak Yakup'u Kutsuyor
1İshak yaşlanmış, gözleri görmez olmuştu. Büyük oğlu Esav'ı çağırıp, “Oğlum!” dedi.
Esav, “Efendim!” diye yanıtladı.
2İshak, “Artık yaşlandım” dedi, “Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. 3Silahlarını –ok kılıfını, yayını– al, kırlara çıkıp benim için bir hayvan avla. 4Sevdiğim lezzetli bir yemek yap, bana getir yiyeyim. Ölmeden önce seni kutsayayım.”
5İshak, oğlu Esav'la konuşurken Rebeka onları dinliyordu. Esav avlanmak için kıra çıkınca, 6Rebeka oğlu Yakup'a şöyle dedi: “Dinle, babanın ağabeyin Esav'a söylediklerini duydum. 7Baban ona, ‘Bana bir hayvan avla getir’ dedi, ‘Lezzetli bir yemek yap, yiyeyim. Ölmeden önce seni RAB'bin huzurunda kutsayayım.’ 8Bak oğlum, sana söyleyeceklerimi iyi dinle: 9Git süründen bana iki seçme oğlak getir. Onlarla babanın sevdiği lezzetli bir yemek yapayım. 10Yemesi için onu babana sen götüreceksin. Öyle ki, ölmeden önce seni kutsasın.”
11Yakup, “Ama kardeşim Esav'ın bedeni kıllı, benimkiyse kılsız” diye yanıtladı, 12“Ya babam bana dokunursa? O zaman kendisini aldattığımı anlar. Kutsama yerine üzerime lanet getirmiş olurum.”
13Annesi, “Sana gelecek lanet bana gelsin, oğlum” dedi, “Sen beni dinle, git oğlakları getir.”
14Yakup gidip oğlakları annesine getirdi. Annesi babasının sevdiği lezzetli bir yemek yaptı. 15Büyük oğlu Esav'ın en güzel giysileri o anda evdeydi. Rebeka onları küçük oğlu Yakup'a giydirdi. 16Ellerinin üstünü, ensesinin kılsız yerini oğlak derisiyle kapladı. 17Yaptığı güzel yemekle ekmeği Yakup'un eline verdi.
18Yakup babasının yanına varıp, “Baba!” diye seslendi.
Babası, “Evet, kimsin sen?” dedi.
19Yakup, “Ben ilk oğlun Esav'ım” diye karşılık verdi, “Söylediğini yaptım. Lütfen kalk, otur da getirdiğim av etini ye. Öyle ki, beni kutsayabilesin.”
20İshak, “Nasıl böyle çabucak buldun, oğlum?” dedi.
Yakup, “Tanrın RAB bana yardım etti” diye yanıtladı.
21İshak, “Yaklaş, oğlum” dedi, “Sana dokunayım, gerçekten oğlum Esav mısın, değil misin anlayayım.”
22Yakup babasına yaklaştı. Babası ona dokunarak, “Ses Yakup'un sesi, ama eller Esav'ın elleri” dedi. 23Onu tanıyamadı. Çünkü Yakup'un elleri ağabeyi Esav'ın elleri gibi kıllıydı. İshak onu kutsamak üzereyken, 24bir daha sordu: “Sen gerçekten oğlum Esav mısın?”
Yakup, “Evet!” diye yanıtladı.
25İshak, “Oğlum, av etini getir yiyeyim de seni kutsayayım” dedi. Yakup önce yemeği, sonra şarabı getirdi. İshak yedi, içti. 26“Yaklaş da beni öp, oğlum” dedi. 27 Yakup yaklaşıp babasını öptü. Babası onun giysilerini kokladı ve kendisini kutsayarak şöyle dedi:
“İşte oğlumun kokusu
Sanki RAB'bin kutsadığı kırların kokusu.
28Tanrı sana göklerin çiyinden
Ve yerin verimli topraklarından
Bol buğday ve yeni şarap versin.
29 Halklar sana kulluk etsin,
Uluslar boyun eğsin.
Kardeşlerine egemen ol,
Kardeşlerin sana boyun eğsin.
Sana lanet edenlere lanet olsun,
Seni kutsayanlar kutsansın.”
Esav Kutsanma Hakkını Yitiriyor
30İshak Yakup'u kutsadıktan ve Yakup babasının yanından ayrıldıktan hemen sonra kardeşi Esav avdan döndü. 31Esav da lezzetli bir yemek yaparak babasına götürdü. Ona, “Baba, kalk, getirdiğim av etini ye” dedi, “Öyle ki, beni kutsayabilesin.”
32Babası, “Sen kimsin?” diye sordu.
Esav, “Ben ilk oğlun Esav'ım” diye karşılık verdi.
33İshak'ı bir titreme sardı. Tir tir titreyerek, “Öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi?” diye sordu, “Sen gelmeden önce yemeğimi yiyip onu kutsadım. Artık o kutsanmış oldu.”
34Esav babasının anlattıklarını duyunca, acı acı haykırdı. “Beni de kutsa, baba, beni de!” dedi.
35İshak, “Kardeşin gelip beni kandırdı” diye karşılık verdi, “Senin yerine o kutsandı.”
36 Esav, “Ona boşuna mı Yakup diyorlar?” dedi, “İki kezdir beni aldatıyor. Önce ilk oğulluk hakkımı aldı. Şimdi de benim yerime o kutsandı.” Sonra, “Kutsamak için bana bir hak ayırmadın mı?” diye sordu.
37İshak, “Onu sana egemen kıldım” diye yanıtladı, “Bütün kardeşlerini onun hizmetine verdim. Onu buğday ve yeni şarapla besledim. Senin için ne yapabilirim ki, oğlum?”
38 Esav, “Sen yalnız bir kişiyi mi kutsayabilirsin baba?” dedi, “Beni de kutsa, baba, beni de!” Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
39 Babası şöyle yanıtladı:
“Göklerin çiyinden,
Zengin topraklardan
Uzak yaşayacaksın.
40 Kılıcınla yaşayacak,
Kardeşine hizmet edeceksin.
Ama özgür olmak isteyince,
Onun boyunduruğunu kırıp atacaksın.”
Yakup Lavan'ın Yanına Kaçıyor
41Babası Yakup'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakup'a kin bağladı. “Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı” diye düşünüyordu, “O zaman kardeşim Yakup'u öldürürüm.”
42Büyük oğlu Esav'ın ne düşündüğü Rebeka'ya bildirilince Rebeka küçük oğlu Yakup'u çağırttı. “Bak, ağabeyin Esav seni öldürmeyi düşünerek kendini avutuyor” dedi, 43“Beni dinle, oğlum. Hemen Harran'a, kardeşim Lavan'ın yanına kaç. 44-45Ağabeyinin öfkesi dinip sana kızgınlığı geçinceye, ona yaptığını unutuncaya kadar orada kal. Birini gönderir, seni getirtirim. Niçin bir günde ikinizden de yoksun kalayım?”
46Sonra İshak'a, “Bu Hititli kadınlar yüzünden canımdan bezdim” dedi, “Eğer Yakup da bu ülkenin kızlarıyla, Hitit kızlarıyla evlenirse, nasıl yaşarım?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
27:1-40 Yakup, annesi Rebeka’nın da yardımıyla, İshak’ın kutsamasını hileyle elde etmeye çalışır (ancak bkz. Yar.25:31’e ait not).
27:1 gözleri görmez olmuştu Bkz. Yar.48:10; 1Sa.4:15. Efendim Bkz. Yar.22:1’e ait not.
27:4 sevdiğim lezzetli bir yemek Bkz. Yar.27:9,Yar.27:14. Ölmeden önce seni kutsayayım Eski Ortadoğu geleneklerine göre, ölüm döş eğindeki sözler dâhil olmak üzere (bkz. Yar.27:33’e ait not; Yar.49:28-33), tüm sözlü beyanların yasal bağlayıcılığı vardı. Kutsama Bkz. Yar.27:36’ya ait not.
27:6 Rebeka Bu bölüm boyunca “ilk oğulluk hakkı” (İbranice’de “bekorah”) ve “kutsama” (İbranice’de “berakah”) ifadeleri ile yapılan sözcük oyununun amacı, Yakup’un her ikisini de arzuladığı nı anlatmaktır. Öbür yandan Rebeka da gözdesi olan oğlunun bu amaca ulaşması için elinden geleni yapmaktadır. Oğlu Yakup’a şöyle dedi Yar.25:28’de söz edilen kayırma, zehirli meyvesini vermek üzeredir.
27:8 oğlum, sana söyleyeceklerimi iyi dinle Rebeka, “hileci” oğlu Yakup kadar hilekârdır.
27:20 Tanrın RAB Bkz. Yar.31:5,Yar.31:42; Yar.32:9. Yakup, Harran’dan güvenli bir şekilde dönene kadar RAB’den kendi Tanrısı olarak söz etmeyecektir (krş. Yar.28:20-21; Yar.33:18-20 ve ilgili notlar). bana yardım etti Yakup, kendi amaçlarına ulaşmak için söylediği bu yalana Tanrı’nın adını dahil etmekle Tanrı’nın adına küfretmiş oldu.
27:29 kardeşlerine egemen ol İshak farkında olmadan Yakup’u kutsayarak Tanrı’nın Yar.25:23’te (bkz. ilgili not) Rebeka’ya verdiği vaadi yerine getirdi (ayrıca bkz. Yar.25:31’e ait not). Lanet... kutsansın Krş. Yar.12:3.
27:33 kutsanmış oldu İshak, Tanrı’nın antlaşmada vaat ettiği kutsamanın varisi ve kâhyası olarak, yasal açıdan bağlayıcı olan beyanıyla mirasını Yakup’a aktardığını biliyordu (bkz. Yar.27:4’e ait not).
27:34 acı acı haykırdı Bkz. İbr.12:17.
27:36 Bkz. Yer.9:3-8. ona boşuna mı Yakup diyorlar? Bkz. Yar.25:26’ya ait not. Önce ilk oğulluk hakkımı aldı. Şimdi de benim yerime kutsandı Bkz. Yar.27:6’ya ait not. Esav ilk oğulluk hakkı ile kutsamayı birbirinden ayrı tutuyor olsa da, ikisi de ilk oğlun mirasıyla ilgili olduğu için, ilkini yitirmesi ikincisini de yitirmesine neden olmuştu (bkz. İbr.12:16-17).
27:39 Göklerin çiyinden, zengin topraklardan uzak yaşayacaksın Krş. Yar.27:18. İshak’ın Esav’ı kutsaması, Yakup’u kutsamasının yanında sıradan kalıyordu.
27:40 Bkz. Yar.25:23 ve Yar.25:22,Yar.25:26’ya ait notlar.
27:41-45 Yakup, kardeşi Esav’ın kin ve öfkesinden ötürü Kenan’dan Paddan-Aram’a kaçar, orada evlenir, çocukları olur, vaat edilen topraklara dönmeden önce servet sahibi olur ve daha sonra kardeşiyle barışır (Yar.33:1-17).
27:44-45 ikinizden de Bkz. Yar.9:6.
27:46 Bkz. Yar.26:35’e ait not.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş