2. Samuel 24:1

24
Davut Sayım Yapıyor
(1Ta.21:1-26)
1RAB İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak, “Git, İsrail ve Yahuda halkını say” dedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
21:1-24:25 2. Samuel Kitabı’nın sonuç kısmını oluşturan bu bölümler, 1. ve 2. Samuel kitaplarına bir ektir ve Davut’un krallığına ilişkin ek bilgiler içerir. Edebi açıdan, tarihsel sıralama gözetmeksizin, Eski Antlaşma’da sıklıkla rastlanan konusal düzenlemeye göre ve. ab-c/cb-a kalıbı kullanılarak yazılmıştır (krş. örn. Mez.25 ve ilgili not; Mez.45; ayrıca krş. Yşa.6:10). Sonuç bölümlerinin ilk ve son ayetlerini oluşturan kısmında (Yşa.21:1-14; Yşa.24:1-25), Davut’un Tanrı’nın İsrail halkına gazabını gösterdiği iki olay anlatılır; ikinci ve beşinci kısımda (Yşa.21:15-22; Yşa.23:8-39) Davut’un savaşçılarından söz edilir; tam ortada yer alan kısımda Davut’un iki ezgisi bulunur (Yşa.22:1-23:7). Ezgilerden birinde Davut’un ordusunun başındaki kral olarak zaferleri övülür, öbüründe Davut’un mezmurlarından örnek verilerek onun mezmur yazarı oluşu vurgulanır (bkz. 1Sa.16:14-17:58’ e ait not; ayrıca bkz. 1Sa.2:1’e ait not).
24:1 yine öfkelendi Bir önceki olay 2Sa.21:1’deki kıtlık olabilir. RAB’bin öfkesinin Davut’a değil, İsrail halkına yönelik olduğu belirtildiği için, bazı yorumcular bunun Avşalom ve Şeva’nın Tanrı’nın seçtiği ve meshettiği kral olan Davut’a karşı ayaklanmalarına halkın verdiği destekten ötürü olduğunu savunur (bkz. 2Sa.15:12; 2Sa.17:11,2Sa.17:24-26; 2Sa.20:1-2). Bu yorum doğruysa, bu bölümdeki olaylar tarihsel olarak 15-20. bölümlerde söz edilen olayların hemen ardından, yani İÖ 980’ den sonraki yıllarda gerçekleşmiş olmalıdır (bkz. 2Sa.15:7’ye ait not). Davut’u onlara karşı kışkırtarak 1Ta.21:1’de, sayım yapması için Davut’u kışkırtanın Şeytan olduğu belirtilir. Tanrı hiç kimseyi günah işlemeye yönlendirmez (Yak.1:13-14) ; ancak insanların ve Şeytan’ın kötü eylemleri, Tanrı’nın bilgisi ve denetimi altında gerçekleşmektedir (bkz. Çık.4:21; Yşu.11:20; 1Kr.22:22-23; Eyü.1:12; Eyü.2:6; Hez.14:9; Elç.2:23; Elç.4:27-30). İsrail ve Yahuda halkını say Sayım yapmak günah değildi (bkz. Say.1:2-3; Say.26:2-4), ancak Davut bunu ya krallığının büyüklüğüyle övünmek (bkz. 1Sa.8-12. bölümler) ya da RAB’be güvenmek yerine adamlarının sayısına güvenerek savunmasını sağlam tutmayı garantilemek için sayım yapılmasını istediğinden ötürü günah işlemiş sayıldı. Bu yaptığı, Davut’un bilinen niteliklerine ters düşüyordu (bkz. 2Sa.22:2-4,2Sa.22:47-51; 1Sa.17:26, 37,45-47).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş