2. Samuel 2:4

4 Yahudalılar Hevron'a giderek orada Davut'u Yahuda Kralı olarak meshettiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4 Davut’u meshettiler Bkz. 1Sa.2:10 ve 1Sa.9:16’ya ait notlar. Peygamber Samuel tarafından kral olmak üzere meshedilen Davut’un (bkz. 1Sa.16:13’e ait not), Tanrı’nın seçip görevlendirdiği kişi olduğu böylelikle kendi oymağı tarafından da kabul edilmiş olur. Yahuda Kralı olarak Davut aynı zamanda Şimon oymağının da kralıydı (bkz. Yşu.19:1; Hak.1:3). Saul’u gömenlerin Bkz. 1Sa.31:13’e ait not. Yaveş-Gilatlılar Bkz. 1Sa.11:1 ve 1Sa.31:12’ye ait notlar.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş