Yaratılış 49:8-12

8“Yahuda, kardeşlerin seni övecek,
Düşmanlarının ensesinde olacak elin.
Kardeşlerin önünde eğilecek.
9 Yahuda bir aslan yavrusudur.
Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir,
Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın.
Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir?
10Sahibi[a] gelene kadar
Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak,
Yönetim hep onun soyunda kalacak,
Uluslar onun sözünü dinleyecek.
11Eşeğini bir asmaya,
Sıpasını seçme bir dala bağlayacak;
Giysilerini şarapta,
Kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak.
12Gözleri şaraptan kızıl,
Dişleri sütten beyaz olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:2-50:26 Yusuf’un öyküsü (bkz. Giriş). Bu kısımda, RAB’bin kendi kutsal halkını Kenan kültürünün etkisinde kalıp yozlaşma tehlikesinden korumak için yaptıkları anlatılır. Yusuf, İsrail halkının Tanrı’nın dünyayı kutsama görevini yerine getirmek için sıkıntı çekmesi gerektiğini öğrenecektir (bkz. Yar.50:20).
49:2-27 Bu, Yaratılış Kitabı’ndaki en uzun şiirdir (bkz. Yar.9:26-27; Yar.14:19-20; Yar.27:27-29,Yar.27:39-40; Yar.48:15-16,Yar.48:20). Yakup’un kutsamaları sadece on iki oğluna değil, onların soylarına da yöneliktir (bkz. Yar.49:28).
49:8 Krş. Yar.27:29,Yar.27:40; Yar.37:7,Yar.37:9. Yahuda, kardeşlerin seni övecek Bkz. Yar.43:3’e ait not. Sırasıyla güneydeki ve kuzeydeki krallıklarda önderlik eden oymaklar olarak Yahuda ve Yusuf’a verilen kutsamalar en detaylılarıdır (Yar.49:8-12,Yar.49:22-26). Yahuda, Yakup’un dördüncü oğluydu (Yar.29:35); ancak Ruben, Şimon ve Levi önderlik haklarını kaybettiklerinden dolayı Yakup, önderliği Yahuda’ya verdi.
49:9 bir aslan yavrusudur Yetki, güç ve cesaret simgesi. Yahuda (veya İsrail) sıkça aslan olarak betimlenir (bkz. Hez.19:2 ve ilgili not; özellikle Say.24:9). Yahuda’nın soyundan gelen İsa Mesih de (bkz. Yar.43:3) Yahuda Aslanı olarak tanımlanır (Va.5:5 ve ilgili not).
49:10 Geleneksel olarak Mesih’le ilgili bir ayet olduğu kabul edilir. Bu sözler öncelikle Davut’ta, nihayetinde de Mesih’te gerçekleşecektir. Sahibi İbranice’den “Şilo” veya “Şilo’ya” diye de çevrilebilir. Sahibi gelene kadar Hez.21:27’de neredeyse sözcüğü sözcüğüne tekrar edilir. Asası Bkz. Say.24:17 ve ilgili not.
49:11 Yahuda’nın soyu bir gün yerleşik ve gönençli bir hayat sürecekti.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş