1. Tarihler 16:39

39Davut Kâhin Sadok'la öbür kâhin kardeşlerini Givon'daki tapınma yerinde, RAB'bin Çadırı'nın bulunduğu yerde görevlendirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
16:39 Buluşma Çadırı hâlâ Givon’da olduğundan oraya da başkâhin atanır. Bu sırada, Yeruşalim’e getirilenAntlaşma Sandığı’nın bulunduğu çadırda başka bir başkâhin görevini sürdürmektedir (1Ta.16:1-4). Böylelikle iki kutsal yer için iki başkâhin (Givon’da Sadok ve Yeruşalim’de Aviyatar) başkâhinlik etmektedir (1Ta.18:16; 1Ta.27:34; bkz. 1Ta.6:8’e ait not). Buluşma Çadırı, Süleyman’ın Yeruşalim’de tapınağı yaptırdığı zamana kadar Givon’da kalacak ve daha sonra tapınağa yerleştirilecektir (2Ta.1:13; 2Ta.5:5).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş