Çölde Sayım 6:2-12

2“İsrail halkına de ki, ‘Eğer bir erkek ya da kadın RAB'be adanmış kişi olarak RAB'be özel bir adak adamak, kendini RAB'be adamak isterse, 3 şaraptan ya da herhangi bir içkiden kaçınacak, şaraptan ya da başka içkilerden yapılmış sirke içmeyecek. Üzüm suyu da içmeyecek. Yaş ya da kuru üzüm yemeyecek. 4RAB'be adanmışlığı süresince çekirdekten kabuğuna dek asmanın ürününden hiçbir şey yemeyecek.
5“ ‘RAB'be adanmışlığı süresince başına ustura değmeyecek. Kendini RAB'be adadığı günler tamamlanıncaya dek kutsal olacak, saçını uzatacak. 6Kendini RAB'be adadığı günler boyunca ölüye yaklaşmayacak. 7Annesi, babası, erkek ya da kız kardeşi ölse bile onlar için kendini kirletmeyecek. Çünkü kendini Tanrısı'na adama simgesi başı üzerindedir. 8Adanmışlığı süresince RAB için kutsal olacaktır.
9“ ‘Eğer ansızın yanında biri ölür, adamış olduğu başını kirletirse, temizlendiği gün, yedinci gün saçını tıraş edecek. 10Sekizinci gün Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde kâhine iki kumru ya da iki güvercin sunacak. 11Kâhin birini günah sunusu, öbürünü yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece ölünün yanında bulunmakla kirlenen adam arınacak. O gün başını yeniden adayacak. 12Adanmışlığı süresince kendini RAB'be yeniden adayacak. Suç sunusu olarak bir yaşında bir erkek kuzu getirecek. Önceki günler sayılmayacak, çünkü adanmışlığı kirlenmiş sayıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:2 erkek ya da kadın Bkz. adaklar arasındaki farklar, 30. bölüm. RAB’be adanmış kişi Belli bir süre, hatta bazen yaşam boyu (bkz. Hak.13:5; 1Sa.1:11’e ait notlar) RAB’be özel olarak adanmış, kutsal kılınmış kişi demektir. Bu adanma, kişinin sadece kendini denetleme vaadinde bulunması değildi; tümüyle ve her zaman pak ve kutsal olma adağıydı. Bu nedenden ötürü, RAB’be adanmış kişiye yönelik yasaklar burada önemle vurgulanır (bkz. Say.6:8).
6:4 Yeme içme, görünüş ve ilişkilerle ilgili olarak her İsrailli’nin uyması gereken kurallar bulunuyordu, ancak RAB’be adanmış kişi için adanmışlık süresi boyunca her kural daha sıkı uygulanırdı. Yalnızca mayalı içecekler değil, üzüm çekirdeği ve kabuğu da yasaktı.
6:5 Bkz. Hak.13:5 ve ilgili not. Kişinin saçının hiç kesilmemesi, RAB’be özel adanmışlığının işaretiydi (krş. Lev.21:5).
6:6 Bkz. Say.5:2’ye ait not. RAB’be adanmış olan kişi için ölüye dokunma yasağı, kendi ailesinden ölenleri de kapsayacak biçimde genişletilmişti (Say.6:7; krş. Lev.2 Say.1:1-3).
6:9-12 1-8. ayetler arasında belirtilen kurallar, RAB’be adanmış kişinin yapacağı seçimlerle ilgiliydi. Bu kısım ise, beklenmedik durumlar ve olaylar karşısında yapılacakları konu eder.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş