1. Samuel 21:2-4

2Davut şöyle yanıtladı: “Kral bana bir görev verdi. ‘Sana verdiğim görevden ve buyruklardan kimsenin haberi olmasın’ dedi. Adamlarıma gelince, belli bir yere gitmelerini söyledim. 3Şu an elinde ne var? Bana beş somun ekmek ya da başka ne varsa ver.”
4Kâhin, “Taze ekmeğim yok” diye karşılık verdi, “Ama adamların kadından uzak kaldılarsa kutsanmış ekmek[a] var.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:2 Davut’un Ahimelek’i neden kandırmaya çalıştığı açık değildir. Büyük olasılıkla Saul’dan kaçışına yardım etmekle suçlanmaması içinAhimelek’i korumak istemişti; eğer öyleyse, amacına ulaşamayacaktır (bkz. 1Sa.22:13-19).
21:4 kutsanmış ekmek Bkz. Çık.25:30 ve ilgili not.Adak ekmeği ya da Tanrı’nın huzuruna konan ekmek diye de bilinir. adamların kadından uzak kaldılarsa Bu ekmekler sadece kâhinler tarafından yenebilirdi (bkz. Çık.19:15; Lev.15:18; Lev.24:9). RAB’bin halkın günlük ihtiyaçlarını sağladığını simgeleyen bu ekmeğin, yiyeceğe ihtiyacı olan bu İsrailliler’e verilmesi anlamlı ve doğrudur (ayrıca bkz. Luk.6:9). İsa Mesih, Kutsal Yasa’nın nasıl uygulanması gerektiğini örneklemek için bu olayı hatırlatır (bkz. Mat.12:3-4).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş