1. Samuel 6:19

19RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın içine baktıkları için, RAB Beytşemeşliler'den bazılarını cezalandırıp yetmiş kişiyi[a] yok etti. Halk RAB'bin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:19 RAB, Antlaşma Sandığı’yla yakından ilişkili olduğu için ona büyük bir saygıyla yaklaşılmalıydı (bkz. 2Sa. 6. bölüm; Say.4:15,Say.4:17-20). yetmiş Bazı İbranice elyazmalarında “yetmiş kişi” olarak geçerken, çoğu İbranice elyazmasında “yetmiş kişi, elli bin kişi” olarak geçer.Ancak “elli bin” ifadesinin de bulunduğu elyazmalarında bu kısım dilbilgisine uygun olmayan bir biçimde (bağlaçsız) eklendiğinden ve kasaba bu kadar nüfusu barındıracak kadar büyük olmadığından dolayı sayının sadece “yetmiş kişi” olarak belirtildiği elyazmaları bu ayet için geçerli kabul edilir.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş