2. Tarihler 12:2

2Rehavam'ın krallığının beşinci yılında Mısır Kralı Şişak Yeruşalim'e saldırdı. Çünkü Rehavam'la halk RAB'be ihanet etmişti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
12:1-14 Tarihler kitaplarında ele alınan “yaptıklarının karşılığını alma” temasını içeren bir anlatımdır (bkz. 2Ta.11:1-23’e ait not). Peygamber Şemaya, krala ve önderlere itaatsizliklerinin sonucu olarak Mısır Kralı Şişak’ın saldırısıyla cezalandırılacaklarını bildirir (bkz. 1Kr.14:25-28).
12:2 beşinci yılında İÖ 925’te. 1. Tarihler Kitabı’nda, Krallar kitaplarından daha sık tarih belirtilmesinin nedeni (örn. 2Ta.11:17; 2Ta.15:10,2Ta.15:19; 2Ta.16:1,2Ta.16:12-13; 2Ta.17:7; 2Ta.21:20; 2Ta.24:15,2Ta.24:17,2Ta.24:23; 2Ta.26:16; 2Ta.27:5,2Ta.27:8; 2Ta.29:3; 2Ta.34:3; 2Ta.36:21), her kralın kendi döneminde yaşadığı itaat ve ardından gelen kutsanma dönemini, itaatsizliğin ardından gelen ceza döneminden ayırarak “yaptığının karşılığını alma” temasını vurgulamaktır (bkz. 1. Tarihler: Giriş). Örneğin, Rehavam’ın döneminde üç yıllık itaat ve bereket döneminin (2Ta.11:17) ardından, tahminen dördüncü yılda isyan (2Ta.12:1) ve beşinci yılda ceza (bu ayette) gelir. Şişak İÖ 945-924 yıllarında hüküm süren, Mısır’ın 22. Hanedanlığı’nın kurucusu Kral Şeşonk’tur. Kutsal Kitap’ta bu saldırıdan sadece Yeruşalim’i etkilediği için söz edilirken, Karnak’taki (Teb) Amon tapınağı duvarlarındaki yazıtlardan, Şiş ak’ın ordularının kuzeyde Megiddo’ya kadar ilerlediği anlaşılır.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş