1. Samuel 15:2-3

2 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘İsrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailliler'e karşı koydular. 3Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et[a], hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:1-35 Davut muhtemelen Saul’un reddedilmesinden kısa süre sonra (1Sa.11:23,1Sa.11:26,1Sa.11:28), yani İÖ yaklaşık 1025’te, kral olmak üzere meshedilmiştir (1Sa.16:1-13).
15:2 Amalekliler’i Esav’ın soyundan gelen (bkz. Yar.36:12,Yar.36:16), genellikle Negev ve Sina bölgesi civarında konaklayan göçebe halk (bkz. 1Sa.27:8; 1Sa.30:1; Çık.17:8; Say.13:29). İsrailliler’e yaptıkları Bkz. 1Sa.14:48; Çık.17:8-15; Say.14:43,Say.14:45; Yas.25:17-19; krş. Hak.3:13; Hak.6:3-5,Hak.6:33; Hak.7:12; Hak.10:12.
15:3 tümüyle yok et ‘RAB’be ada’ anlamına gelir (bkz. Yas.13:12-18; ayrıca bkz. Lev.27:28-29; Yşu.6:17-18’e ait notlar).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş