2. Tarihler 26:16-21

16Ne var ki, güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı RAB'be ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için RAB'bin Tapınağı'na girdi. 17Kâhin Azarya ile RAB'bin yürekli seksen kâhini de ardısıra tapınağa girdiler. 18 Kral Uzziya'ya karşı durarak, “Ey Uzziya, RAB'be buhur yakmaya hakkın yok!” dediler, “Ancak Harun soyundan kutsanmış kâhinler buhur yakabilir. Tapınaktan çık! Çünkü sen RAB'be ihanet ettin; RAB Tanrı da seni onurlandırmayacak!” 19Buhur yakmak için elinde buhurdan tutan Uzziya kâhinlere öfkelendi. Öfkelenir öfkelenmez de kâhinlerin önünde, RAB'bin Tapınağı'ndaki buhur sunağının yanında duran Uzziya'nın alnında deri hastalığı belirdi. 20Başkâhin Azarya ile öbür kâhinler ona bakınca alnında deri hastalığı belirdiğini gördüler. Onu çabucak oradan çıkardılar. Uzziya da çıkmaya istekliydi, çünkü RAB onu cezalandırmıştı. 21Kral Uzziya ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı ve RAB'bin Tapınağı'na sokulmadı. Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
26:1-23 Bkz. 2Kr.15:1-7’ye ait notlar. Burada Uzziya’nın, itaati ve sadakati (2Kr.26:4-15) sayesinde gördüğü kutsanma ve tanrısal yardımdan ayrıntılı bir şekilde söz edilirken, Krallar metninde sadece sadakatinden söz edilir (2Kr.15:3). 2. Krallar Kitabı’nda Uzziya’nın sadece deri hastalığından söz edilirken (2Kr.15:5), Tarihler kitabında bu deri hastalığına gurur ve sadakatsizliğinden ötürü yakalandığı da belirtilir (bkz. 2Ta.26:16). Kral Uzziya ile kuzeydeki (İsrail Krallığı’ndaki) çağdaşı Kral II. Yarovam’ın döneminde, İsrail ile Yahuda krallıkları, Davut ve Süleyman’ın dönemlerindeki sınırlara kısa bir süre için de olsa kavuşur (2Ta.26:6-8; 2Kr.14:25). Krallıkların genişlemesinde,Asur Kralı III. Adadnirari’nin (İÖ 802)Aram tehdidini ortadan kaldırmasının büyük etkisi olmuştur;Aram’la girdiği savaşın ardındanAsur’un kendisi de gerileme dönemine girer.
26:16 güçlenince Bkz. 2Ta.26:5’e ait not.
26:19 deri hastalığı Bkz. Lev.13:2’ye ait not. İbranicesi, çeşitli deri hastalıklarını kapsar. Hansen hastalığı olarak da bilinen gerçek cüzam, Ortadoğu’ya ilk kez İÖ dördüncü yüzyılda Büyük İskender’in askerleri tarafından Hindistan’dan taşınmıştır. Deri hastalığının teşhisi için tanımlanan belirtiler (derideki ş işlerin beyazlaşması, kılların ağarması; Lev.13:6,Lev.13:10) gerçekte cüzamın belirtileri olmadığı gibi cüzamın gerçek belirtileri (deride his kaybı, el ve ayak parmakların dökülmesi, yüzde şişlikler ve körlük) burada görülmez.
26:21 Uzziya ölünceye Bkz. Yşa.6:1 ve ilgili not. Kutsal Yer’e girerek günah işleyen Uzziya, İsrail halkının arasından dışlanma cezası alır. RAB’bin yargısı işlenen günaha denktir.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş