2. Tarihler 15:16

16Kral Asa annesi Maaka'nın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip parçaladıktan sonra Kidron Vadisi'nde yaktı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
14:2-16:14 Asa’nın krallık dönemi (İÖ 910-869; bkz. 1Kr.15:9-24 ve ilgili notlar). Bir kere daha Tarihler kitaplarında ele alınan “yaptığının karşılığını alma” ilkesi işlenir. Bu kısımdaAsa’nın krallığı iki döneme ayrılır (bkz. 2Ta.12:2’ye ait not). İlk otuz beş yıl RAB’bin yolunda yürüyen KralAsa, halkının güven içinde yaşamasını sağlayabilmiş, antlaşmaya bağlılığını yenileyerek onları refah ve barış içinde yaşatmıştır (2Ta.14:1-15:19). Ancak sonradan bu durum değişmeye başlar ; RAB’be güvenmek yerine başka bir ulusla ittifak yaparak kendisinin ve halkının aniden cezalandırılmasına neden olur (2Ta.16:1-14).
15:16 Kidron Vadisi’nde Yeruşalim’in hemen doğusundadır (bkz. Yşa.22:7’ye ait not; ayrıca bkz. 1Kr.15:13 ve ilgili not).

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş