Çölde Sayım 1:47-53

47Ne var ki, Levi oymağından olanlar öbürleriyle birlikte sayılmadı. 48Çünkü RAB Musa'ya şöyle demişti: 49“Ancak Levi oymağını sayma, öbür İsrailliler arasında yaptığın sayıma onları katma. 50Levililer'i Levha Sandığı'nın[a] bulunduğu konuttan, eşyalardan ve konuta ait her şeyden sorumlu kıl. Konutu ve bütün eşyalarını onlar taşısın; konutun bakımını onlar yapsın, çevresinde ordugah kursun. 51Konut taşınırken onu Levililer toplayacak; konaklanacağı zaman da onlar kuracak. Levililer dışında konuta yaklaşan ölüm cezasına çarptırılacak. 52İsrailliler çadırlarını bölükler halinde kuracaklar. Herkes kendi ordugahında, kendi sancağının altında bulunacak. 53Ancak İsrail topluluğunun gazabıma uğramaması için Levililer Levha Sandığı'nın bulunduğu konutun çevresinde konaklayacak ve konuta bekçilik edecekler.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:47 Kutsal Yer ve kutsal eşyalarla ilgili özel bir göreve sahip olan Levililer, askeri kayıtların dışında tutuldular. Onlar da RAB’be hizmet edeceklerdi, ancak bunu savaşarak değil, dinsel törenleri yöneten kâhinlere yardım ederek ve Buluşma Çadırı’nın bakımıyla ilgilenerek yapacaklardı (bkz. Say.1:32-35’e ait not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128).
1:50 Levha Sandığı’nın Antlaşma Sandığı diye de bilinir. Taş levhalar (On Buyruk) bu özel sandıkta korunuyordu.
1:51 Levililer dışında Buluşma Çadırı’yla ilgili görevler yalnızca Levililer’e aitti (bkz. Çık.29:33; Çık.30:33; Lev.22:12). ölüm cezasına Bkz. Say.3:10,Say.3:38; Say.18:7; krş. Say.16:31-33; 1Sa.6:19.
1:53 Bu amaçla Levililer, konutun çevresinde girişi önleyecek koruyucu bir engel oluşturmuştu. konutun çevresinde konaklayacak Say.3:21-38’ de bunun ayrıntıları verilir.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş