Luka 1:5-80

Yahya'nın Doğumu Önceden Bildiriliyor
5 Yahudiye Kralı Hirodes zamanında, Aviya bölüğünden Zekeriya adında bir kâhin vardı. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabet'ti. 6Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi, Rab'bin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. 7Elizabet kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti.
8Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı'nın önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu. 9Kâhinlik geleneği uyarınca Rab'bin Tapınağı'na girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. 10Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu.
11Bu sırada, Rab'bin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. 12Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. 13Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi, “Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın. 14Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. 15 O, Rab'bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak. 16İsrailoğulları'ndan birçoğunu, Tanrıları Rab'be döndürecek. 17 Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere, İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rab'bin önünden gidecektir.”
18Zekeriya meleğe, “Bundan nasıl emin olabilirim?” dedi. “Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi.”
19 Melek ona şöyle karşılık verdi: “Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. 20İşte, belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak, bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın.”
21Zekeriya'yı bekleyen halk, onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. 22Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor, ama konuşamıyordu.
23Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. 24Bir süre sonra karısı Elizabet gebe kaldı ve beş ay evine kapandı. 25“Bunu benim için yapan Rab'dir” dedi. “Bu günlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi.”
İsa'nın Doğumu Önceden Bildiriliyor
26-27 Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. 28Onun yanına giren melek, “Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir” dedi.
29Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. 30Ama melek ona, “Korkma Meryem” dedi, “Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. 31 Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. 32 O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi'nin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. 33O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”
34Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi.
35Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. 36Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. 37 Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.”
38“Ben Rab'bin kuluyum” dedi Meryem, “Bana dediğin gibi olsun.” Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.
Meryem, Elizabet'i Ziyaret Ediyor
39O günlerde Meryem kalkıp aceleyle Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti. 40Zekeriya'nın evine girip Elizabet'i selamladı. 41-42Elizabet Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh'la dolan Elizabet yüksek sesle şöyle dedi: “Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır! 43Nasıl oldu da Rabbim'in annesi yanıma geldi? 44Bak, selamın kulaklarıma eriştiği an, çocuk rahmimde sevinçle hopladı. 45İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab'bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir.”
46-47 Meryem de şöyle dedi:
“Canım Rab'bi yüceltir;
Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.
48Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.
İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.
49Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.
O'nun adı kutsaldır.
50Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder.
51Bileğiyle büyük işler yaptı;
Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.
52Hükümdarları tahtlarından indirdi,
Sıradan insanları yükseltti.
53Aç olanları iyiliklerle doyurdu,
Zenginleri ise elleri boş çevirdi.
54-55 Atalarımıza söz verdiği gibi,
İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek
Merhamet etmeyi unutmayarak
Kulu İsrail'in yardımına yetişti.”
56Meryem, üç ay kadar Elizabet'in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü.
Yahya'nın Doğumu
57Elizabet'in doğurma vakti geldi ve bir oğul doğurdu. 58Komşularıyla akrabaları, Rab'bin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca, onun sevincine katıldılar. 59 Sekizinci gün çocuğun sünnetine geldiler. Ona babası Zekeriya'nın adını vereceklerdi. 60Ama annesi, “Hayır, adı Yahya olacak” dedi.
61Ona, “Akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki” dediler.
62Bunun üzerine babasına işaretle çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. 63Zekeriya bir yazı levhası istedi ve, “Adı Yahya'dır” diye yazdı. Herkes şaşakaldı. 64O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı. 65Çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar, Yahudiye'nin dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. 66Duyan herkes derin derin düşünüyor, “Acaba bu çocuk ne olacak?” diyordu. Çünkü Rab[a] onunla birlikteydi.
Zekeriya'nın Şükran İlahisi
67Çocuğun babası Zekeriya, Kutsal Ruh'la dolarak şu peygamberlikte bulundu:
68“İsrail'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun!
Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.
69-71Eski çağlardan beri
Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
Kulu Davut'un soyundan
Bizim için güçlü bir kurtarıcı[b] çıkardı;
Düşmanlarımızdan,
Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden
Kurtuluşumuzu sağladı.
72Böylece atalarımıza merhamet ederek
Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
73-75Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına
Ve ömrümüz boyunca
Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair
Atamız İbrahim'e ant içerek söz vermişti.
76-77 Sen de, ey çocuk,
Yüceler Yücesi'nin peygamberi diye anılacaksın.
Rab'bin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek
Ve O'nun halkına,
Günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin.
78-79 Çünkü Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.
O'nun merhameti sayesinde,
Yücelerden doğan Güneş[c],
Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak
Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere
Yardımımıza gelecektir.”
80Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görüneceği güne dek ıssız yerlerde yaşadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:5 Yahudiye Kralı Hirodes Bkz. Mat.2:1’e ait not; Tablo: Hirodes Hanedanlığı, s. 1381. Aviya bölüğünden Davut’un döneminden itibaren kâhinler yirmi dört bölüğe ayrılmışlardı; Aviya, kâhin ailelerin önde gelenlerinden biriydi (Neh.12:12,Neh.12:17; bkz. 1Ta.24:10). Zekeriya... Elizabet Her ikisi de kâhinlik görevini yürüten Harun soyundandı.
1:6 doğru... eksiksizce Günahsız değillerdi, ancak Tanrı’nın buyruklarını içtenlikle ve sadık bir biçimde yerine getiriyorlardı. Şimon (Luk.2:25) ve Yusuf’tan da (Mat.1:19) benzer bir övgüyle söz edilmiştir (ayrıca bkz. Mat.1:19’a ait not).
1:7 çocukları olmuyordu Bkz. Luk.1:25’e ait not.
1:9 Sabah kurbanından önce ve akşam kurbanından sonra En Kutsal Yer’in önünde bulunan sunaktaki buhuru yenilemek kâ-hinin görevlerinden biriydi (Çık.30:6-8). Görevler kurayla dağıtıldığından ötürü bir kâhin bu ayrıcalığa çok nadir sahip olurdu, hatta bazılarına bu görev sırası hiç gelmezdi. kurayla ona verilmişti Bkz. Neh.11:1; Özd.16:33; Yun.1:7 ve Elç.1:26’ya ait notlar.
1:11 Rab’bin bir meleği Bkz. Luk.1:19; ayrıca krş. Yar.16:7 ve ilgili not.
1:12 korkuya kapıldı Krş. Gidyon, Hak.6:22-23 ; Manoah, Hak.13:22.
1:13 Korkma Kutsal Kitap’ta en çok tekrarlanan buyruk (bkz. Luk.1:30; Luk.2:10-11 ve ilgili not; Luk.5:10; Luk.8:50; Luk.12:7,Luk.12:32; Yar.15:1; Yar.21:17; Yar.26:24; Yas.1:21 ve ilgili not; Yşu.1:9; Yşu.8:1).
1:15 ş arap ve içki Yahya Peygamber’in içkiden kaçınmayı gerektiren nezir yeminine bağlı olduğu tahmin edilir (bkz. Say.6:2-12 ve ilgili notlar; krş. Elç.18:18 ve ilgili not). Eğer öyleyse, Yahya da Şimşon (Hak.13:4-7) ve Samuel (1Sa.1:11) gibi hayatı boyunca nezirdi (Tanrı’ya adanmıştı). rahmindeyken İsa Mesih’ten önceki dönemde Kutsal Ruh sadece geçici ve özel bir görev için insanlara verilirdi (bkz. örn. Hak.3:10 ve ilgili not), ama Yahya yaş amı boyunca Kutsal Ruh’la dolu olacaktı. Kutsal Ruh’la dolacak Bkz. Luk.4:1’e ait not.
1:17 Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek Bkz. Mal.4:6 ve ilgili not. Yahya’nın mesajı, İsrail halkının RAB ile ilişkisini onarmaya yönelikti. Rab için hazırlanmış bir halk Bkz. Luk.3:4-6. Yahya, Peygamber Yeşaya’nın ilettiği sözü yerine getirmiştir (bkz. Yşa.40:3-5 ve ilgili notlar). İlyas Bkz. Mat.11:14 ve Mat.17:10’a ait notlar; Yu.1:21 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mal.4:5.
1:18 Bundan nasıl emin olabilirim? İbrahim (bkz. Yar.15:8 ve ilgili not), Gidyon (bkz. Hak.6:17 ve ilgili not) ve Hizkiya (2Kr.20:8) da belirti istemişti (krş. 1Ko.1:22).
1:19 Cebrail Yalnızca iki melek Kutsal Kitap’ta adlarıyla tanıtılmıştır: Cebrail (Dan.8:16; Dan.9:21) ve Mikail (bkz. Dan.10:13 ve ilgili not; Dan.10:21; Va.12:7 ve ilgili not ; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu:Melekler, s. 1808).
1:21 Zekeriya’yı bekleyen halk Kutsal Yer’den çıkıp RAB’bin kâhinlerin söylemesi için buyurduğu sözlerle (bkz. Say.6:24-26 ve ilgili notlar) kendilerini kutsamasını bekliyorlardı.
1:22 görüm Bkz. Yar.15:1’e ait not.
1:23 Görev süresi Her kâhin altı ayda bir olmak üzere bir haftalığına tapınak hizmetinden sorumlu olurdu. evine Bkz. bulunduğu yer hakkında, Luk.1:39-40.
1:25 Rab... utancımı giderdi Durum, Tanrı’nın hoşnutsuzluğunun göstergesi olarak kabul edildiğinden toplum tarafından da ayıplanabilirdi (bkz. Saray, Yar.16:2; Rebeka, Yar.25:21; Rahel, Yar.30:23-24 ; Hanna, 1Sa.1:1-18; krş. Lev.20:20-21; Yer.22:30).
1:26-27 nişanlı Bkz. Mat.1:18’e ait not.
1:31 İsa Bkz. Mat.1:21’e ait not.
1:32 Yüceler Yücesi’nin Oğlu Bu unvan iki anlam içerir: (1) ezelden beri var olan Yüce Tanrı Oğlu ve (2) zaman ve mekan içinde doğan Mesih. Ayetin devamında İsa’nın Mesih olduğundan açıkça söz edilmektedir ( Luk.1:33). Yüceler Yücesi Hem Eski hem de Yeni Antlaşma’da Tanrı için sıklıkla kullanılan bir unvan (bkz. Luk.1:35,Luk.1:76-77; Luk.6:35; Luk.8:28; 2Sa.22:14; Mez.7:17). atası Davut’un Meryem de Yusuf da Davut’un soyundan geliyordu (bkz. Mat.1:16 ve ilgili not). taht Eski Antlaşma’da Davut’un soyundan gelecek Mesih’e vaat edilmiştir (bkz. 2Sa.7:13,2Sa.7:16; Mez.2:6-7; Mez.89:25-27; Yşa.9:6-7 ; Yşa.55:3 ve ilgili notlar).
1:33 sonsuza dek Bkz. Mez.45:6 ve ilgili not; Va.11:15. egemenliğinin sonu gelmeyecektir Mesih’in aracılık görevi bir gün sona erecek olsa da (bkz. 1Ko.15:24-28 ve ilgili notlar), Baba ve Oğul’un egemenliği asla son bulmayacaktır (bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383).
1:34 Bu nasıl olur? Meryem’in bu sorusunda inançsızlıktan (Luk.1:45) çok şaşkınlık görülür.
1:26-35 Bu ayetler İsa’nın bir bakirenin rahminde oluşmasından açık biçimde söz eder (bkz. Mat.1:18-25 ve ilgili notlar). Üçübirlik’e ait ve sonsuz olan Oğul Tanrı (bkz. Yu.1:14 ve ilgili not), Kutsal Ruh sayesinde, ana rahmine düştüğü andan itibaren tam olarak hem Tanrı hem de insandı.
1:35 kutsal ‘Kutsal Olan’ diye de çevrilebilir. İsa Mesih kutsallığını, yaşamını hiç günah işlemeyerek gösterdi (bkz. 2Ko.5:21; İbr.4:15 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. İbr.7:26; 1Pe.2:22; 1Yu.3:5).
1:44 sevinçle Henüz doğmamış bebeğin sevincinin kaynağı Kutsal Ruh’tur ( Luk.1:15).
1:50 kendisinden korkanlara Bkz. Yar.20:11 ve Özd.1:7’ye ait notlar.
1:51 Bileğiyle ‘Gücüyle’ anlamında (krş. Elç.11:21 ve ilgili not).
1:46-55 Ayrıca krş. 1Sa.2:1-10; bkz. 1Sa.2:1’e ait not. 1-2. bölümlerde geçen dört ilahinin ilki olan bu ilahi bir mezmur gibidir (bkz. öbür üçü, 1Sa.1:68-79; 1Sa.1:13-14,1Sa.1:29-32 ve ilgili notlar; Mezmurlar: Giriş).
1:54-55 merhamet etmeyi unutmayarak Tanrı, halkına verdiği vaatlere sadıktır (bkz. Yar.22:16-18 ve ilgili notlar).
1:59 babası Zekeriya’nın adını O dönemde bu yaygın bir gelenekti. Yahudi Tarihçi Josefus da bundan söz eder (Josefus’un Josefus Flavius’un Yaşamı kitabı, 1).
1:62 babasına işaretle... sordular Dili tutulunca sağır da olduğunu düşünmüş olmalılar.
1:63 yazı levhası Muhtemelen balmumuyla kaplanmış küçük bir tahta pano.
1:64 Tanrı’yı överek Luka’nın ana temalarından biri (bkz. Luk.2:13-14,Luk.2:20,Luk.2:27-28; Luk.5:25-26; Luk.7:16; Luk.13:13; Luk.17:15-18; Luk.18:43; Luk.19:37; Luk.23:47; Luk.24:53).
1:57-66 Yahya’nın doğumu, Luk.1:5-25’teki peygamberliğin yerine geldiğini gösterir.
1:67 Kutsal Ruh’la dolarak şu peygamberlikte bulundu Zekeriya’nın ve Elizabet’in ( Luk.1:41-45), normalde ifade edemeyecekleri ş eyleri açıkça bildirebilmeleri Kutsal Ruh tarafından mümkün kılınmıştır.
1:68 kurtardı Zekeriya hem Yahudi halkını başka ulusların esaretinden kurtaracak (Luk.1:69-71) hem de ahlâksal/ruhsal kurtuluşu sağlayacak bir Mesih bekliyordu (Luk.1:73-77).
1:69-71 güçlü bir kurtarıcı Grekçe ifadenin birebir çevirisi: “bir kurtuluş boynuzu” (boynuz, güç simgesiydi).
1:76-77 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın Krş. Luk.1:32 ve ilgili not. yollarını hazırlamak Bkz. Luk.3:4’e ait not.
1:68-79 46-55. ayetler bir mezmuru andırırken, bu ayetler daha çok peygamberlik sözlerine benzer.
1:78-79 doğan güneş Mesih’in gelişi betimleniyor (ayrıca bkz. Say.24:17; Mal.4:2 ve ilgili notlar). karanlıkta... yaşayanlara Tanrı’dan uzak olan günahkârlara (bkz. Mat.4:14-16’ya ait not; Yşa.9:1-2 ve ilgili notlar). esenlik Bkz. Luk.1:13-14’e ait not.
1:80 İsrail halkına görüneceği güne dek Yahya Peygamber, İsa Mesih’in gelişini duyurmaya başlayana dek. Yahya görevine başladığında İsa gibi otuz yaşlarındaydı (bkz. Luk.3:23’e ait not). ıssız yerlerde yaşadı Yahya, Yeruşalim’den Lut Gölü’ne dek uzanan Yahuda Çölü’nde büyüdü.

Videolar

Luka Girişi

Kitabın Amacı: Luka, daha kitabın başında amacının, İsa'nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor (1:1-4). Luka, Elçilerin İşleri Kitabı'nda da Müjde'nin o çağda bilinen dünyanın merkezi durumundaki Roma'ya kadar nasıl yayıldığını anlatır. O devirde yazarların, yapıtlarını ileri gelen kişilere adamaları bir gelenek haline gelmişti. Nitekim Luka da her iki kitabı, adı Teofilos -«Tanrı'yı seven» anlamında- olan bir kişiye hitaben kaleme almıştır. Kuşkusuz Luka bu adamın kişiliğinde geniş bir kitleye seslenmeyi amaçlamıştır.

Kitabın İçeriği: Kitap, «Rab'bin yolunu hazırlamaya» gelen Vaftizci Yahya'nın1 ve İsa'nın doğumuna ilişkin bilgileri vererek başlıyor. Bundan sonra İsa'nın Müjde'yi duyurduğu, öğretisini yayıp mucizeler yaptığı döneme geçiyor. Daha sonra İsa'nın, giderek artan baskılara rağmen Yeruşalim'e, bile bile ölüme gidişi anlatılıyor. Bunu, İsa'nın dirilişi ve göğe alınışını anlatan bölümler izliyor.

Luka, peygamberlik sözlerini yerine getiren Tanrı'nın, bir kurtarıcı göndermekle insanlık tarihini nasıl yönlendirdiğini vurgular2. Tanrı'nın bu etkinliği, meleklerin gönderilmesi olayında3; Tanrı'nın gökten seslenişinde4; ve özellikle birçok inanlının Kutsal Ruh'la dolması olayında5 açıkça görülüyor. Tanrı'nın gücü, İsa'nın yaptığı mucizelerde de gözle görülür bir şekilde etkindi6. On altı ayrı olayda, belirli hastalıklara yakalanmış kişilerin mucizevi şekilde iyileştirildiğinden söz ediliyor. Bunun yanısıra, İsa'nın bir arada bulunan çok sayıda hastayı iyileştirdiği, kitabın beş ayrı yerinde belirtiliyor.

Luka'nın yaklaşık yüzde kırkı İsa'nın öğretisinden oluşuyor. İsa öğretisinde birçok benzetme kullandı; Luka'da 26 benzetme var. Bunların 16'sı İncil'in öbür kısımlarında yer almaz. İsa'nın bütün öğretisini kısaca özetlemek oldukça güçtür. Şu kadarını söyleyelim ki, İsa Tanrı'nın Egemenliği'ni duyuruyor7. Sözü edilen egemenlik, değer yargıları yönünden tümüyle farklı, insanın yüreğinde etkin olan tanrısal egemenliktir8. İsa'nın kendisi, egemenliği günden güne büyüyen, ikinci gelişinde de bu egemenliği tümüyle gerçekleşecek olan Kral olarak çıkar karşımıza9.

Kitapta bireye iletilmek istenen bildiri, günahların bağışlanmasıyla gerçekleşen kurtuluş müjdesidir10. Dünya malına kökten değişik bir yaklaşım içinde olan İsa11, bu müjdeyle özellikle yoksullara, hastalara ve ezilmişlere sesleniyor12. Bildirisinin o çağda hor görülen kadınlara ve Yahudi olmayan uluslara da yönelik olduğunu vurguluyor13. Nitekim, «Kaybolmuş olanı arayıp kurtarmaya geldim» diyordu14. Ama kişinin kurtulmaya istekli olması gerekir. Bu nedenle önce Yahya, sonra İsa, daha sonra da İsa'nın öğrencileri insanları tövbeye çağırdılar15. İsa'yı izleyecek olanlar bütün varlıklarıyla adanmış birer öğrenci olmaya16 ve sürekli bir dua yaşamı sürmeye çağrılmışlardır17.

Ana Hatlar:

1:1-4 Giriş
1:5-2:52 Vaftizci Yahya ile İsa'nın doğum ve çocuklukları
3:1-20 Vaftizci Yahya'nın görevi
3:21-4:13 İsa'nın vaftiz olması ve denenmesi
4:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki etkinlikleri
9:51-19:27 İsa Yeruşalim yolunda
19:28-22:46 İsa'nın Yeruşalim'deki son günleri
22:47-23:56 İsa'nın tutuklanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesi
24:1-52 İsa'nın dirilmesi ve göğe yükselmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş