Hezekiel 47:1-12

47
Tapınaktan Akan Irmak
1 Adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Doğuya doğru tapınağın kapı eşiğinin altından sular aktığını gördüm. Tapınak doğuya bakıyordu. Sular tapınağın güney yanının altından, sunağın güneyinden aşağıya akıyordu. 2Beni oradan, Kuzey Kapısı'ndan çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdü. Sular güney yönünden akıyordu.
3Adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. Bin arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi. 4Bin arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. Bin arşın daha ölçtü, beni bele kadar çıkan sulara getirdi. 5Bin arşın daha ölçtü, içinden geçemediğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti, içinden yürüyerek karşıya geçilemezdi, yüzülecek kadar derin bir ırmak oluşmuştu. 6Bana, “İnsanoğlu, bunu gördün mü?” diye sordu.
Daha sonra beni ırmağın kıyısına geri getirdi. 7Oraya varınca, ırmağın her iki kıyısında birçok ağaç gördüm. 8Bana şöyle dedi: “Bu sular doğu bölgesine doğru akıyor, oradan Arava Vadisi'ne, sonra Lut Gölü'ne dökülüyor. Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek. 9Irmağın aktığı yerlerde her çeşit canlı yaratık kaynaşacak. Çok sayıda balık olacak. Çünkü bu sular oraya akıyor, oradaki tuzlu suyu tatlı suya dönüştürüyor. Irmak aktığı her yere yaşam getirecek. 10Irmak kıyısı boyunca balıkçılar duracak; Eyn-Gedi'den Eyn– Eglayim'e dek ağ gerecek yerler olacak. Akdeniz'deki gibi çok sayıda balık çeşidi olacak. 11Ama Lut Gölü'nün çamurlu, bataklık kesimi tatlı suya dönüşmeyecek, tuzla olarak kalacak. 12Irmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler, çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak, yaprakları şifa için kullanılacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

47:1 Adam Bkz. Hez.40:3 ve ilgili not. tapınağın girişine Hezekiel iç avludaydı.
47:2 Kuzey Kapısı’ndan çıkarıp Çünkü doğu kapısı kapalıydı (Hez.44:2).
47:3 Bin arşın Yaklaşık 530 m.
47:5 içinden yürüyerek karşıya geçilemezdi Kollarla beslenmeyen bir ırmağın su düzeyinin gitgide yükselmesi olağandışı bir durumdur.
47:8 doğu bölgesine doğru Krş. Zek.Hez.14:8. Arava Vadisi’ne Yeruşalim ve Lut Gölü arasındaki kurak bölge. tatlı suya dönüşecek İbranice’den birebir çevirisi: “ş ifa bulacak”.
47:9 Rakım bakımından dünyanın en düşük (deniz seviyesinin 396 m altında) ve en tuzlu (yüzde 25; normalde denizler veya okyanuslar yaklaşık yüzde 3.5 düzeyindedir) su havzası olan bu gölde böylesine bol yaşamın oluşması ırmağın harika yenileyici gücünü sergilemektedir.
47:10 Eyn-Gedi’den Lut Gölü’nün batı kıyılarına dökülen güçlü bir pınar. Eyn-Eglayim’den Bazı yorumcular bu yerin doğu yakası civarında olduğunu savunsa da, muhtemelen Lut Gölü’nün kuzeybatı köşesindeki Eyn-Feşha’dır.
47:11 tuzla olarak kalacak Tanrı yenilediği ülkede halkının tuz ihtiyacını karşılamak gibi bir ayrıntıyı bile ihmal etmez.
47:12 Her ay meyve verecekler Krş. Amo.9:13; Va.22:2.
40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş