Hezekiel 9

9
Yeruşalim Cezalandırılıyor
1Sonra yüksek sesle, “Kenti cezalandıracak olanlar, ellerinde yok edici silahlarıyla buraya gelsin” diye seslendiğini duydum. 2Kuzeye bakan yukarı kapı yolundan altı kişinin geldiğini gördüm. Her birinin elinde ölümcül bir silah vardı. Aralarında keten giysili, belinde yazı takımı olan bir adam vardı. İçeriye girip tunç sunağın yanında durdular.
3İsrail Tanrısı'nın görkemi bulunduğu yerden, Keruvlar'ın üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. RAB keten giysili, belinde yazı takımı olan adama seslendi: 4 “Yeruşalim Kenti'nin içinden geç, orada yapılan iğrenç şeylerden ötürü dövünüp ağlayanların alınlarına işaret koy” dedi.
5Öbürlerine, “Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün” dediğini duydum. 6“Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Yalnız alınlarında işaret olanlara dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın.” Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri gelenlerinden işe başladılar. 7Onlara, “Tapınağı kirletin, avlularını cesetlerle doldurun. Haydi başlayın!” dedi. Bunun üzerine onlar gidip kenttekileri öldürmeye başladılar. 8Onlar halkı öldürürken ben tek başıma kaldım. Yüzüstü yere kapanıp, “Ah, ey Egemen RAB! Öfkeni Yeruşalim üzerine boşaltırken, geri kalan bütün İsrailliler'i de mi yok edeceksin?” diye haykırdım.
9“İsrail ve Yahuda halkının günahı pek büyük” diye karşılık verdi, “Ülke kan, kent haksızlık dolu. Onlar, ‘RAB ülkeyi bıraktı, RAB görmüyor’ diyorlar. 10Ben de onlara acımayacak, onları esirgemeyeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim.”
11Derken keten giysili, belinde yazı takımı olan adam, “Buyruklarını yerine getirdim” diye haber verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:2 Kuzeye bakan yukarı kapı yolundan Kuzeydeki Babil’den söz ediliyor olabilir; RAB halkını Babil aracılığıyla cezalandıracaktır. altı kişinin Tanrı’nın yargısını yerine getirecek olan melekler.
9:3 Tanrı’nın En Kutsal Yer’dekiAntlaşma Sandığı’nın üzerinden yükselen görkeminin, Yeruşalim’i terk etmek üzere doğuya ilerlediği betimleniyor.
9:4 dövünüp ağlayanların RAB’be sadık oldukları için yargıdan kurtulup sağ kalanlar (bkz. 1Kr.19:18; Yşa.1:9 ve ilgili not). işaret Şekil olarak “x” ya da ‘t’ harfini andıran İbranice alfabesinin son harfi “tav”dır (bkz. Va.7:2-4; Va.7:2’ye ait not). Muhtemelen Tanrı’nın halkını sahiplendiğini göstermektedir.
9:5 kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün Bkz. Ağı.2:21. Tanrı’nın bu sözleri, Yar.6-9. bölümlerde söz edilen tufana ve Va.6-19. bölümlerde söz edilen sıkıntı zamanında görülen yargılara benzemektedir.
9:6 İş e tapınağımdan başlayın Çünkü orası Yeruşalim’i saran kötülüğün başlıca kaynağı haline gelmişti (bkz. 8. bölüm).
9:7 Tapınağı kirletin Ölülerle. Tanrı kendi tapınağının bir daha temizlenemeyecek biçimde murdarlaştırılmasını buyurur. Tek çare yeni bir tapınak inşa etmektir (bkz. 40-43. bölümler).
9:8 Bkz. Hez.11:13. Tanrı’nın İsrail halkının dönekliği nedeniyle vereceği korkunç cezalar karşısında peygamberler sık sık Tanrı’ya yakarıp halk için aracılık etmişlerdir (bkz. Çık.32:30-32; Say.14:13-19; 1Sa.12:23; Yer.14:19-21; Amo.7:2,Amo.7:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş