Hezekiel 36:24-28

24“ ‘Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim. 25Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. 26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. 27Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. 28Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:25 Üzerinize temiz su dökeceğim Bkz. Çık.30:19-21; Lev.14:51; Say.19:18; krş. Zek.Say.13:1; İbr.10:22. putlarınızdan Bkz. Hez.6:4’e ait not. arındıracağım Bkz. Hez.36:33; Hez.37:23; Yer.33:8; krş. Mez.5:9 ve ilgili not.
36:26 yeni bir yürek Bkz. Hez.11:19; Hez.18:31’e ait notlar; krş. Yer.31:33-34. içinize yeni bir ruh koyacağım ‘Düşüncelerinizi ve yüreğinizi değiştireceğim’ anlamında. Bu ayette ve Hez.11:19’da Tanrı’nın bir değişim gerçekleştireceğini ilan ettiği, Hez.18:31’de ise halkı bu değişimi uygulamaya çağırdığı görülür (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). Tanrı, halkından beklediği şeyleri her zaman önce kendisi sağlamaktadır (krş. Flp.2:12-13; 2Pe.1:3-11).
36:27 Ruhumu Tanrı insana O’nun isteğini yapma gücü sağlayan en etkili armağanı, Kutsal Ruhu’nu bağışlar (bkz. Hez.11:19-20; Hez.37:14; Yşa.32:15; Yoe.2:28-29; krş. Mez.51:7-11 ve ilgili notlar; Rom.8:1-17; Gal.5:13-26).
36:28 halkım... Tanrınız Bkz. Hez.11:20 ve ilgili not.
36:1-38 Bu ayetlerde uluslar arasında adı aşağılanan Tanrı’nın kendi halkını eski gönencine kavuşturarak kutsallığını ve kudretini nasıl göstereceği anlatılır: 1-15. ayetlerde Tanrı’nın artık viran olmuş ülkeyi (“İsrail dağlarını”) tekrar gönence kavuşturup kutsayarak İsrail’in utancını sileceğine ilişkin vaadi bildirilir; 16-38. ayetlerde ise Tanrı’nın dağılmış, murdarlaşmış ve kirlenmiş halkını tekrar bir araya getirip temizleyerek kutsallığını onlar aracılığıyla tekrar bütün uluslara göstereceğine ilişkin vaadi anlatılır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş