Hezekiel 1:4-14

4Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. 5 En ortasında insana benzer dört canlı yaratık duruyordu; 6her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı. 7Bacakları dimdikti, ayakları buzağı ayağına benziyor ve cilalı tunç gibi parlıyordu. 8Dört yanlarında, kanatların altında insan elleri vardı. Dördünün de yüzleri, kanatları vardı. 9Kanatları birbirine değerek dosdoğru ilerliyor, ilerlerken sağa sola dönmüyordu.
10 Her yaratığın dört yüzü vardı: Önde dördünün yüzü insan yüzüne, sağda dördünün aslan yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal yüzüne benzer bir yüzü vardı. 11Yüzleri böyleydi. Kanatları yukarıya doğru açılmıştı. Her yaratığın iki kanadı yanda öbür yaratıkların kanadına değiyor, iki kanatla da bedenlerini örtüyordu. 12Her biri dosdoğru ilerliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse, sağa sola sapmadan oraya gidiyorlardı. 13 Canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş közleri ya da meşale gibiydi. Ateş yaratıkların ortasında hareket ediyordu; ışık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu. 14Yaratıklar şimşek çakar gibi hızla ileri geri gidip geliyorlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-28 RAB’bin tapınağından ve görkemini hatırlatan her şeyden uzağa (bkz. Çık.26:1; Çık.40:34; Mez.24:2 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Mez.24:8-10; Mez.26:8; Mez.29:9; Mez.96:6 ve ilgili notlar), Babil’e sürgün edilmiş olan Hezekiel, peygamberlik hizmetine başlar (bkz. Hez.1:1 ve ilgili not). Tıpkı Yeşaya’nın hizmete başlarken Seraflar’ın arasında, tahtta oturan Tanrı’yı görmesi gibi (bkz. Yşa.6:1-2 ve ilgili notlar), Hezekiel de Tanrı’nın görkemini olağanüstü bir şekilde görür (krş. 1Kr.22:19 ve ilgili not).
1:4 kasırganın Tanrı kudretli ve etkin varlığının göstergesi olarak rüzgâr, şimşek ve gök gürlemesi eşliğinde bir kasırga bulutu içinde varlığını belli eder (teofani; bkz. Çık.19:16-18; Mez.18:7-15; Mez.77:16-19 ve ilgili notlar; krş. Eyü.38:1). gördüm Tanrı’nın yüceliğiyle ilgili görümün birinci kısmına (Hez.1:4-14) giriş yapılıyor (bkz. Hez.1:15’e ait not); Tanrı’nın varlığını belli etmesi (teofani), burada olduğu gibi çoğu zaman bir insanı hizmetine çağırdığının göstergesidir.
1:5-6 Bkz. Hez.1:10 ve ilgili not.
1:10 Bu dört yaratık Tanrı’nın farklı vasıflarını simgeler: insan, O’nun aklını ve bilgeliğini (bkz. Yar.1:26-28; Mez.8:3-8 ve ilgili notlar); aslan, gücünü ve ihtişamını (bkz. Hak.14:18); öküz (veya boğa), yaratıcı kudretini ve kartal hızıyla hareketliliğini (krş. Va.4:7 ve ilgili not) tasvir eder. Bu yaratıklar büyük olasılıkla Tanrı’nın kutsallığını (tahtını) koruyan Keruvlar’dır.
1:13 ateş közleri Krş. Mez.18:8. meşale gibiydi Krş. Yar.15:1 7.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş