Mezmurlar 29:9

9RAB'bin sesi geyikleri doğurtur[a],
Ormanları çıplak bırakır.
O'nun tapınağında herkes “Yücesin!” diye haykırır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.29 Yapısal olarak, iki ayetlik başlangıç ve iki ayetlik kapanış kısımları, yedi ayetlik bir kıtayı çerçeveler.Akdeniz (Mez.29:3) üstünden başlayıp batıdan doğuda Lübnan dağlık bölgeden geçen (bkz. Mez.29:5-6) ve oradan Kadeş’in (kuzeyde) ıssızlığına (Mez.29:8) ulaş an fırtınaların gürlemeleriyle görkemi ve gücü ilan edilen, tüm yaratılışın Tanrısı’nı yücelten bir ilahidir. RAB’be adanan bu ilahi, fırtınaların içindeki güç olduğuna inanılan Kenan ilahı Baal’a (krş. Mez.31:6) tapanlara karşı bir tanıklık ve itirazdı. Tüm yaratılış RAB’bin korku ve övgü uyandıran gücünü ve görkemini sergiler (Mez.29:1-2); RAB’bin halkına gösterdiği lütuf (Mez.29:11), her durumda O’na güvenle dua etmeye cesaretlendirir.
29:9 geyikleri doğurtur İbranice’den, “yabanıl fıstık ağaçlarını eğer” diye de çevrilebilir. tapınağında Burada Tanrı’nın göksel tapınağından söz edilmektedir (bkz. Mez.2:4; Mez.11:4; Mez.113:5; Yşa.6:1; Yşa.40:22). Ancak bizzat yaratılış da Tanrı’nın tapınağı olarak adlandırılıyor olabilir (bkz. Mez.24:2’ye ait not); bu durumda “Yücesin!” diye haykıranlar, O’na övgüler yükselten “tüm yaratılış”tır (krş. Mez.150:6).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş