Yeremya 11:12-17

12Yahuda kentlerinde oturan halk da Yeruşalim'de yaşayanlar da gidip buhur yaktıkları ilahlara yalvaracaklar. Ama yıkım geldiğinde, bu ilahlar onlara yardım edemez. 13Kentlerinin sayısı kadar ilahın var, ey Yahuda! O utanılası ilaha, Baal'a buhur yakmak için Yeruşalim sokaklarının sayısı kadar sunak kurdunuz.’
14“Sana gelince, ey Yeremya, bu halk için yalvarma; ne yakar ne de dilekte bulun. Sıkıntılı zamanlarında beni çağırdıklarında onları dinlemeyeceğim.
15“Sevgilim kötü düzenler kuruyor,
Öyleyse tapınağımda işi ne?
Adaklar[a] ve kutsanmış et uğrayacağın felaketi önleyebilir mi?
Felaket gelince sevinecek misin?”
16RAB sana meyvesi ve biçimi güzel,
Yaprağı bol zeytin ağacı adını vermişti.
Ama güçlü fırtına koptuğunda
Ağacı tutuşturacak;
Dalları kırılacak.
17Seni dikmiş olan Her Şeye Egemen RAB,
Başına felaket getirmeye karar verdi.
Çünkü İsrail ve Yahuda halkları
Kötülük yaptı,
Baal'a buhur yakarak beni öfkelendirdiler.
Yeremya'ya Kurulan Düzen
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-13:27 Yahudalılar, Tanrı’nın kendileriyle yaptığı antlaşmanın koşullarını ihlal ettikleri için Babil’e sürgün edilecektir. Bu kısım muhtemelen Yoşiya’nın krallık dönemiyle ilgilidir (ancak bkz. Yer.13:18’e ait not).
11:12 buhur yaktıkları Bkz. Yer.11:13,Yer.11:17; ayrıca bkz. Yer.1:16’ya ait not.
11:13 Kentlerinin sayısı kadar ilahın Bkz. Yer.2:28’e ait not. utanılası ilaha, Baal’a Bkz. Yer.2:26 ve Hak.6:32’ye ait notlar. sokaklarının sayısı kadar sunak Bkz. 2Ta.28:24.
11:14 bu halk için yalvarma Bkz. Yer.7:16’ya ait not; krş. 1Yu.5:16.
11:15 Bkz. Yer.7:10-11,Yer.7:21-24. Sevgilim Yahudalılar (bkz. Yer.12:7; krş. Yas.33:12).
11:16 zeytin ağacı adını vermişti Çoğu yerde İsrail halkının verimliliğini simgeler (bkz. Mez.52:8; Mez.128:3). Dalları kırılacak Bkz. Hez.31:12.
11:17 Bu sözler Yahuda Krallığı’nın İÖ 586’da yok edilişiyle gerçekleşecektir (bkz. Yer.44:2-3). beni öfkelendirdiler Bkz. Yer.8:19.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş