Yeremya 19:13

13Yeruşalim'in evleri de Yahuda krallarının sarayları da Tofet gibi kirli sayılacak. Çünkü bu evlerin damlarında gök cisimlerine buhur yaktılar, başka ilahlara dökmelik sunular sundular.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:1-20:18 Bu üç bölüm RAB’bin Peygamber Yeremya’ya, muhtemelen İÖ 605’teki ilk Babil sürgününden önce, bir çömlek atölyesinde öğrettiklerine odaklanır (bkz. Yer.17:15’e ait not).
19:1-15 Yeremya’nın çömleği kırması (Yer.19:1-10), Tanrı’nın, Yahuda Krallığı’nı ve Yeruşalim’i yıkıma uğratacağının simgesel anlatımıdır (Yer.19:11-15). 18. bölümde kilin tekrar şekil verilebilecek kıvamda olduğu belirtilmişti (bkz. Yer.18:1-11); bu bölümde ise artık kilin katılaştığı ve yok edilmesinden başka bir çözüm olmadığı bildirilir (bkz. Yer.19:11). RAB Yahuda halkına merhamet edip onlara vereceği cezadan vazgeçebilirdi, ancak halk RAB’be dönmedi.
19:13 Tofet gibi kirli sayılacak Kral Yoşiya putperestliğe ait uygulamaları ve özellikle çocuk kurban edilmesini engellemek için Tofet’i tapınma törenlerinin yapılması mümkün olmayacak hale getirmişti (2Kr.23:10). evlerin damlarında Ahaz gibi Yahuda kralları, Yeruşalim’deki sarayın damına putperest sunaklar kurmuşlardı (bkz. 2Kr.23:12). gök cisimlerine Güneşe, aya ve yıldızlara tapınmak Yahuda’nın krallık tarihinin son dönemlerinde iyice yaygın hale gelmişti (bkz. örn. 2Kr.17:16; 2Kr.21:3,2Kr.21:5; 2Kr.23:4-5; Sef.1:5).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş