Yeremya 50:2-28

2“Uluslara duyurun, haberi bildirin!
Sancak dikip duyurun, hiçbir şey gizlemeyin!
‘Babil ele geçirilecek’ deyin,
‘İlahı Bel utandırılacak,
İlahı Marduk paramparça olacak.
Putları utandırılacak,
İlahları paramparça olacak.’
3Çünkü kuzeyden gelen bir ulus ona saldıracak,
Ülkesini viran edecek.
Orada kimse yaşamayacak,
İnsan da hayvan da kaçıp gidecek.
4O günlerde, o zamanda” diyor RAB,
“İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek;
Tanrıları RAB'bi aramak için
Ağlaya ağlaya gelecekler.
5Yüzleri Siyon'a dönük,
Oraya giden yolu soracak,
Kalıcı, unutulmaz bir antlaşmayla
RAB'be bağlanmak için gelecekler.
6“Halkım yitik koyunlardır,
Çobanları onları baştan çıkardı.
Dağlarda başıboş dolandırdılar onları,
Dağ, tepe avare dolaştılar,
Kendi ağıllarını unuttular.
7Kim bulduysa yedi onları.
Düşmanları, ‘Biz suçlu değiliz’ dediler,
‘Çünkü onlar gerçek otlakları olan RAB'be,
Atalarının umudu RAB'be karşı günah işlediler.’
8 “Babil'den kaçıp kurtulun!
Kildan ülkesini terk edin,
Sürüye yön veren teke gibi olun!
9Çünkü birbiriyle anlaşmış büyük ulusları
Kuzeydeki topraklardan kışkırtıp
Babil'in karşısına çıkaracağım.
Babil'le savaşmak üzere karşısına dizilecek,
Onu kuzeyden ele geçirecekler.
Okları usta savaşçı oku gibidir,
Hiçbiri boş dönmeyecek.
10Kildan ülkesi yağmaya uğrayacak,
Onu yağmalayanlar mala doyacak” diyor RAB.
Babil'in Çöküşü
11“Ey mirasımı yağmalayan sizler!
Madem sevinip coşuyorsunuz,
Harman döven düve gibi sıçrıyor,
Aygır gibi kişniyorsunuz;
12Anneniz büyük utanca boğulacak,
Sizi doğuranın yüzü kızaracak.
Ulusların en önemsizi,
Kurak, bozkır, çöl olacak.
13RAB'bin öfkesi yüzünden kimse yaşamayacak orada,
Büsbütün ıssız kalacak.
Her geçen, Babil'in aldığı yaraları görünce şaşacak,
Hayrete düşecek.
14Babil'in çevresinde savaşmak üzere dizilin,
Ey bütün yay çekenler!
Oklarla saldırın ona, oklarınızı esirgemeyin!
Çünkü o RAB'be karşı günah işledi.
15Her yandan ona karşı savaş narası yükseltin!
Teslim oldu, kuleleri düştü,
Surları yerle bir oldu.
Çünkü RAB'bin öcüdür bu.
Ondan öç alın.
Yaptığının aynısını yapın ona.
16Ekin ekeni biçim vakti orakçıyla birlikte
Babil'den atın.
Zorbanın kılıcı yüzünden
Herkes halkına dönsün,
Ülkesine kaçsın.”
İsrail'in Dönüşü
17“İsrail aslanların kovaladığı
Dağılmış bir sürüdür.
Önce Asur Kralı yedi onu.
Sonra Babil Kralı Nebukadnessar kemiklerini ezdi.”
18Bu yüzden İsrail'in Tanrısı,
Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Asur Kralı'nı nasıl cezalandırdıysam,
Babil Kralı'yla ülkesini de öyle cezalandıracağım.
19İsrail'i yeniden otlağına kavuşturacağım,
Karmel'de, Başan'da otlayacak;
Efrayim ve Gilat dağlık bölgelerinde
İstediği kadar yiyip doyacak.
20O günlerde, o zamanda” diyor RAB,
“İsrail'in suçu araştırılacak
Ama bulunamayacak;
Yahuda'nın günahları da araştırılacak
Ama bulunamayacak.
Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım.”
Rab Babil'i Yargılayacak
21“Meratayim ülkesine,
Pekot'ta[a] yaşayanlara saldır.
Onları öldür, tümüyle yok et” diyor RAB,
“Sana ne buyurduysam hepsini yap.
22Ülkede savaş, büyük yıkım
Gürültüsü duyuluyor.
23Dünyanın balyozu
Nasıl da kırılıp paramparça oldu!
Babil uluslar arasında nasıl dehşet oldu!
24Senin için tuzak kurdum, ey Babil,
Bilmeden tuzağıma düştün.
Bulunup yakalandın,
Çünkü RAB'be karşı çıktın.
25RAB silahhanesini açtı,
Öfkesinin silahlarını çıkardı.
Rab'bin, Her Şeye Egemen RAB'bin
Kildan ülkesinde yapacağı iş var.
26Uzaktan ona saldırın.
Ambarlarını açın,
Mallarını tahıl gibi küme küme yığın.
Tamamen yok edin onu,
Geriye hiçbir şey kalmasın.
27Genç boğalarını öldürün,
Kesime gitsinler!
Vay başlarına!
Çünkü onların günü,
Cezalandırılma zamanı geldi.
28Dinleyin! Tanrımız RAB'bin öç aldığını,
Tapınağının öcünü aldığını
Babil'den kaçıp kurtulanlar
Siyon'da duyuruyorlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

46:1-51:64 Bkz. Yer.25:1-38 ve ilgili notlar. Bu bölümler, Yeremya’nın hizmeti sırasında Yahuda’ya hükmetmek için mücadele eden iki büyük güç olan Mısır (46. bölüm) ve Babil’le ilgili önbildirilerle (50-51. bölümler) başlayıp sona erer. Peygamberliklerin hitap sırası genel olarak batıdan doğuya şeklindedir (bkz. Yşa.13-23 ve Hez.25-32. bölümlere ait notlar ; Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15).
50:1-51:64 Bkz. Yşa.13:1-14:23; Yşa.21:1-9. Bu peygamberliğin tamamı veya bir kısmı İÖ 593’te bildirilmiş olmalıdır (bkz. Yer.51:59 ve ilgili not). Bu iki bölüm, her biri Yahuda’nın ölümcül düşmanı Babil’e karşı yapılan savaş çağrılarıyla başlayan (bkz. Yer.50:2-3; Yer.50:29-32; Yer.51:27-32) üç ana kısma ayrılır (Yer.50:2-28; Yer.50:29-51:26; Yer.51:27-58).
50:2 Babil ele geçirilecek Bu peygamberlik İÖ 539’da yerine gelecektir. Bel Bkz. Yer.51:44; Yşa.46:1 ve ilgili not. Babilliler’in, ilahların kralı olduğuna inandıkları Marduk’la özdeşleştirilen en büyük Babil ilahı.
50:3 kuzeyden gelen bir ulus Yeremya Kitabı’nda bu ifade çoğunlukla Babil için kullanılır (bkz. örn. Yer.1:14-15); ancak burada muhtemelen Yer.51:27-28’de adları belirtilen “ittifak kurmuş büyük ulusları” (Yer.50:9) bir araya getiren Persler’e gönderme yapılmaktadır. İnsan da hayvan da kaçıp gidecek Babil, Yeruşalim’le aynı sona mahkûmdur (bkz. Yer.33:12; Yer.51:48’e ait not; ayrıca bkz. Va.17-18. bölümler).
50:4 Hem Babil sürgününden sonraki dönemden hem de nihai olarak Mesih’in egemenlik süreceği çağdan söz edilmektedir. İsrail halkıyla Yahuda halkı Bkz. Yer.3:16-18; Yer.31:31 ve ilgili not. Ağlaya ağlaya Tövbeyle (bkz. Yer.3:21-25 ve ilgili not; Yer.31:9).
50:5 Kalıcı... antlaşmayla Bkz. Yer.32:40 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.31:31-34; Yer.33:20-21.
50:6 yitik koyunlardır Bkz. Luk.15:3-7; ayrıca bkz. Yu.10:1-18; Hez.34:1-6. Dağ, tepe Putlara tapılan yerler (bkz. Yer.2:20’ye ait not).
50:7 Biz suçlu değiliz Ancak bkz. Yer.50:11-16.
50:8 Sürüye yön veren teke Yahudalılar, Babil sürgününde tutsak edilen halklar arasında özgürlüğüne kavuşacak ilk halk olacaktı.
50:9 birbiriyle anlaşmış büyük ulusları Bkz. Yer.50:3’e ait not.
50:11 mirasımı Tanrı’nın ülkesi ve halkı (bkz. Yer.12:7 ve ilgili notlar). sizler Babilliler.
50:12 Anneniz Kenti veya ülkeyi ifade eder (bkz. Yşa.50:1). en önemsizi İbranice’den “sonuncusu” diye de çevrilebilir. Öbür uluslardan İsrailliler’e ilk saldıran (Say.24:20)Amalekliler’in yok edilmesi gibi, İsrailliler’e saldıran (Yeremya’nın zamanına dek) son ulus olan Babil de yok edilecektir.
50:13 kimse yaşamayacak Bkz. Yer.25:12 ve ilgili not. Her geçen... ş aşacak Bkz. Yer.19:8; Yer.49:17.
50:15 RAB’bin öcüdür Tanrı’nın mutlak kutsallığından ileri gelen ve bazen insanların aracılığıyla gerçekleşen yargısı (bkz. Yer.50:18,Yer.50:28-29; Yer.51:6,Yer.51:9,Yer.51:11; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).
50:16 Herkes... Ülkesine kaçsın Krş. Yşa.13:14. Babil’in fethedilmesi, tutsaklara kaçma fırsatı yaratmıştır.
50:17 Dağılmış bir sürüdür Öndersiz kaldığı için (krş. Yer.23:1-4; Hez.34.bölüm). ÖnceAsur Kralı Asurlular İÖ 722-721’de İsrail’i (Kuzey Krallığı’nı) yakıp yıkmıştır. Sonra... Nebukadnessar Babilliler İÖ 587-586’da Yahuda’yı (Güney Krallığı’nı) yıkacaktır.
50:18 Asur Kralı’nı nasıl cezalandırdıysam Asur’un başkenti Ninova İÖ 612’de düşmüş veAsur İÖ 609’da Medler ve Babilliler’in kurduğu ittifak tarafından fethedilmiştir.
50:19 Karmel’de İsrail’in denize bakan kıyı şeridindedir. Baş an’da Şeria Irmağı’nın doğusunda. Efrayim... dağlık bölgelerinde İsrail’in orta kesimlerindeki dağlar. Gilat Başan’ın güneyinde.
50:22-23,39-40 İş galden sonrası için söylenen sözlerdir.
50:24 Bilmeden tuzağıma düştün Persler’in İÖ 539’da başlattıkları saldırı, Babilliler’i hiç beklemedikleri bir anda yakalayacaktır (bkz. Yer.51:8; Yşa.47:11; Dan.5:30). Koreş’in askerleri İÖ 539’un Ekim ayında Fırat Irmağı’nın yönünü değiştirip kentin meydanına doğru bir yol açarak Babil’e gireceklerdir.
50:25 Öfkesinin silahlarını RAB’bin, Babil’i fethetmeleri için güçlendireceği uluslar (bkz. Yer.51:27-28). RAB’bin... yapacağı iş var Bkz. Yer.48:10.
50:27 Genç boğalarını Tüm Babil halkı; özellikle savaşabilecek durumdaki erkekler. Kesime gitsinler Kurbanlık hayvanlar gibi (krş. Yer.48:15).
50:28 Tapınağının öcünü aldığını Bkz. Yer.50:15 ve ilgili not; Yer.46:10. Babilliler RAB’bin tapınağını yakmışlardı (bkz. Mez.74:4-8).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş