50
Babil'e İlişkin Bildiri
1 RAB'bin Babil ve Kildan ülkesine ilişkin Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirdiği söz şudur:
2“Uluslara duyurun, haberi bildirin!
Sancak dikip duyurun, hiçbir şey gizlemeyin!
‘Babil ele geçirilecek’ deyin,
‘İlahı Bel utandırılacak,
İlahı Marduk paramparça olacak.
Putları utandırılacak,
İlahları paramparça olacak.’
3Çünkü kuzeyden gelen bir ulus ona saldıracak,
Ülkesini viran edecek.
Orada kimse yaşamayacak,
İnsan da hayvan da kaçıp gidecek.
4O günlerde, o zamanda” diyor RAB,
“İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek;
Tanrıları RAB'bi aramak için
Ağlaya ağlaya gelecekler.
5Yüzleri Siyon'a dönük,
Oraya giden yolu soracak,
Kalıcı, unutulmaz bir antlaşmayla
RAB'be bağlanmak için gelecekler.
6“Halkım yitik koyunlardır,
Çobanları onları baştan çıkardı.
Dağlarda başıboş dolandırdılar onları,
Dağ, tepe avare dolaştılar,
Kendi ağıllarını unuttular.
7Kim bulduysa yedi onları.
Düşmanları, ‘Biz suçlu değiliz’ dediler,
‘Çünkü onlar gerçek otlakları olan RAB'be,
Atalarının umudu RAB'be karşı günah işlediler.’
8 “Babil'den kaçıp kurtulun!
Kildan ülkesini terk edin,
Sürüye yön veren teke gibi olun!
9Çünkü birbiriyle anlaşmış büyük ulusları
Kuzeydeki topraklardan kışkırtıp
Babil'in karşısına çıkaracağım.
Babil'le savaşmak üzere karşısına dizilecek,
Onu kuzeyden ele geçirecekler.
Okları usta savaşçı oku gibidir,
Hiçbiri boş dönmeyecek.
10Kildan ülkesi yağmaya uğrayacak,
Onu yağmalayanlar mala doyacak” diyor RAB.
Babil'in Çöküşü
11“Ey mirasımı yağmalayan sizler!
Madem sevinip coşuyorsunuz,
Harman döven düve gibi sıçrıyor,
Aygır gibi kişniyorsunuz;
12Anneniz büyük utanca boğulacak,
Sizi doğuranın yüzü kızaracak.
Ulusların en önemsizi,
Kurak, bozkır, çöl olacak.
13RAB'bin öfkesi yüzünden kimse yaşamayacak orada,
Büsbütün ıssız kalacak.
Her geçen, Babil'in aldığı yaraları görünce şaşacak,
Hayrete düşecek.
14Babil'in çevresinde savaşmak üzere dizilin,
Ey bütün yay çekenler!
Oklarla saldırın ona, oklarınızı esirgemeyin!
Çünkü o RAB'be karşı günah işledi.
15Her yandan ona karşı savaş narası yükseltin!
Teslim oldu, kuleleri düştü,
Surları yerle bir oldu.
Çünkü RAB'bin öcüdür bu.
Ondan öç alın.
Yaptığının aynısını yapın ona.
16Ekin ekeni biçim vakti orakçıyla birlikte
Babil'den atın.
Zorbanın kılıcı yüzünden
Herkes halkına dönsün,
Ülkesine kaçsın.”
İsrail'in Dönüşü
17“İsrail aslanların kovaladığı
Dağılmış bir sürüdür.
Önce Asur Kralı yedi onu.
Sonra Babil Kralı Nebukadnessar kemiklerini ezdi.”
18Bu yüzden İsrail'in Tanrısı,
Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Asur Kralı'nı nasıl cezalandırdıysam,
Babil Kralı'yla ülkesini de öyle cezalandıracağım.
19İsrail'i yeniden otlağına kavuşturacağım,
Karmel'de, Başan'da otlayacak;
Efrayim ve Gilat dağlık bölgelerinde
İstediği kadar yiyip doyacak.
20O günlerde, o zamanda” diyor RAB,
“İsrail'in suçu araştırılacak
Ama bulunamayacak;
Yahuda'nın günahları da araştırılacak
Ama bulunamayacak.
Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım.”
Rab Babil'i Yargılayacak
21“Meratayim ülkesine,
Pekot'ta[a] yaşayanlara saldır.
Onları öldür, tümüyle yok et” diyor RAB,
“Sana ne buyurduysam hepsini yap.
22Ülkede savaş, büyük yıkım
Gürültüsü duyuluyor.
23Dünyanın balyozu
Nasıl da kırılıp paramparça oldu!
Babil uluslar arasında nasıl dehşet oldu!
24Senin için tuzak kurdum, ey Babil,
Bilmeden tuzağıma düştün.
Bulunup yakalandın,
Çünkü RAB'be karşı çıktın.
25RAB silahhanesini açtı,
Öfkesinin silahlarını çıkardı.
Rab'bin, Her Şeye Egemen RAB'bin
Kildan ülkesinde yapacağı iş var.
26Uzaktan ona saldırın.
Ambarlarını açın,
Mallarını tahıl gibi küme küme yığın.
Tamamen yok edin onu,
Geriye hiçbir şey kalmasın.
27Genç boğalarını öldürün,
Kesime gitsinler!
Vay başlarına!
Çünkü onların günü,
Cezalandırılma zamanı geldi.
28Dinleyin! Tanrımız RAB'bin öç aldığını,
Tapınağının öcünü aldığını
Babil'den kaçıp kurtulanlar
Siyon'da duyuruyorlar.
29 “Okçuları, yay gerenlerin hepsini çağırın Babil'e karşı,
Çevresini kuşatın, kaçıp kurtulan olmasın.
Yaptıklarına göre karşılık verin ona,
Yaptıklarının aynısını yapın.
Çünkü RAB'be, İsrail'in Kutsalı'na
Küstahlık etti.
30Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,
Bütün savaşçıları susturulacak o gün” diyor RAB.
31“İşte, sana karşıyım, ey küstah!”
Diyor Rab, Her Şeye Egemen RAB.
“Çünkü senin günün,
Seni cezalandıracağım zaman geldi.
32Küstah tökezleyip düşecek,
Onu kaldıran olmayacak.
Kentlerini ateşe vereceğim,
Bütün çevresini yakıp yok edecek.”
33Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
“İsrail halkı da Yahuda halkı da
Eziyet çekiyor.
Onları tutsak edenler sıkı tutmuş,
Salıvermek istemiyorlar.
34Ama onların Kurtarıcısı güçlüdür,
O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir.
Onların ülkesine huzur,
Babil'de yaşayanlaraysa kargaşalık getirmek için
Davalarını hararetle savunacak.
35“Kildaniler'e karşı kılıç!” diyor RAB,
“Babil'de yaşayanlara, Babil önderlerine,
Bilgelerine karşı kılıç!
36Sahte peygamberlere karşı kılıç!
Aptallıkları ortaya çıkacak.
Yiğitlerine karşı kılıç!
Şaşkına dönecek onlar.
37Atlarına, savaş arabalarına
Aralarındaki yabancılara karşı kılıç!
Hepsi kadın gibi ürkek olacak.
Hazinelerine karşı kılıç!
Yağma edilecek onlar.
38Sularına kuraklık!
Kuruyacak sular.
Çünkü Babil putlar ülkesidir,
Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış.
39 “Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar,
Baykuşlar yaşayacak orada,
Artık insan yaşamayacak,
Kuşaklar boyu kimse oturmayacak.
40 Sodom'la Gomora'yı ve çevredeki köyleri
Nasıl yerle bir ettimse” diyor RAB,
“Orada da kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.
41İşte kuzeyden bir ordu geliyor.
Dünyanın uçlarından
Büyük bir ulus
Ve birçok kral harekete geçiyor.
42Yay, pala kuşanmışlar,
Gaddar ve acımasızlar.
Atlara binmiş gelirken,
Kükreyen denizi andırıyor sesleri.
Savaşa hazır savaşçılar
Karşına dizilecekler, ey Babil kızı!
43Babil Kralı onların haberini aldı,
Ellerinde derman kalmadı.
Doğuran kadın gibi
Üzüntü, sancı sardı onu.
44Şeria çalılıklarından
Sulak otlağa çıkan aslan gibi
Kildaniler'i bir anda yurdundan kovacağım.
Seçeceğim kişiyi oraya yönetici atayacağım.
Var mı benim gibisi?
Var mı bana dava açacak biri,
Bana karşı duracak çoban?”
45Bu yüzden RAB'bin Babil'e karşı ne tasarladığını,
Kildan ülkesine karşı ne amaçladığını işitin:
“Sürünün küçükleri bile sürülecek,
Halkı yüzünden otlakları çöle dönüştürülecek.
46‘Babil düştü’ sesiyle yeryüzü titreyecek,
Çığlığı uluslar arasında duyulacak.”
51
1RAB diyor ki,
“İşte Babil'e ve Lev-Kamay'da[b] yaşayanlara karşı
Yok edici bir rüzgar çıkaracağım.
2Tahıl savuranları göndereceğim Babil'e;
Onu savurup ayıklasınlar,
Ülkesini boşaltsınlar diye.
Yıkım günü her yandan saldıracaklar ona.
3Okçu yayını germesin,
Zırhını kuşanmasın.
Onun gençlerini esirgemeyin!
Ordusunu tümüyle yok edin.
4Kildan ülkesinde ölüler,
Babil sokaklarında yaralılar serilecek yere.
5İsrail'in Kutsalı'na karşı
Ülkeleri suçla dolu olmasına karşın,
Tanrıları Her Şeye Egemen RAB
İsrail ve Yahuda halklarını bırakmadı.
6 Babil'den kaçın!
Herkes canını kurtarsın!
Babil'in suçu yüzünden yok olmayın!
Çünkü RAB'bin öç alma zamanıdır,
Ona hak ettiğini verecek.
7 Babil RAB'bin elinde bir altın kâseydi,
Bütün dünyayı sarhoş etti.
Uluslar şarabını içtiler,
Bu yüzden çıldırdılar.
8 Ansızın düşüp paramparça olacak Babil,
Yas tutun onun için!
Yarasına merhem sürün, belki iyileşir.
9 ‘Babil'i iyileştirmek istedik, ama iyileşmedi.
Bırakalım onu,
Hepimiz kendi ülkemize dönelim.
Çünkü onun yargısı göklere erişiyor,
Bulutlara kadar yükseliyor.
10“ ‘RAB haklı olduğumuzu gösterdi,
Gelin, Tanrımız RAB'bin neler yaptığını
Siyon'da anlatalım.’
11“Okları bileyin,
Ok kılıflarını doldurun!
RAB Med krallarını harekete geçirdi,
Amacı Babil'i yok etmek.
RAB öcünü, tapınağının öcünü alacak.
12Babil surlarına karşı sancak kaldırın!
Muhafızları pekiştirin,
Nöbetçileri yerleştirin,
Pusu kurun!
Çünkü RAB Babil halkı için söylediklerini
Hem tasarladı hem de yerine getirdi.
13 Ey sizler, akarsuların kıyısında yaşayan,
Hazinesi bol olanlar,
Sonunuz geldi, zamanınız doldu.
14Her Şeye Egemen RAB varlığı hakkı için ant içti:
Seni çekirge sürüsüyle doldurur gibi
Askerlerle dolduracağım.
Sana karşı zafer çığlıkları atacaklar.”
Rab'be Övgüler
15“Gücüyle yeryüzünü yaratan,
Bilgeliğiyle dünyayı kuran,
Aklıyla gökleri yayan RAB'dir.
16 O gürleyince gökteki sular çağıldar,
Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
Yağmur için şimşek çaktırır,
Ambarlarından rüzgar estirir.
17Hepsi budala, bilgisiz.
Her kuyumcu yaptığı puttan utanacak.
O putlar yapmacıktır,
Soluk yoktur onlarda.
18Yararsız, alay edilesi nesnelerdir,
Cezalandırılınca yok olacaklar.
19Yakup'un Payı onlara benzemez.
Mirası olan oymak dahil
Her şeye biçim veren O'dur,
Her Şeye Egemen RAB'dir adı.
Babil Cezalandırılıyor
20“Sen benim savaş çomağım,
Savaş silahımsın.
Ulusları parçalayacak,
Krallıkları yok edeceğim seninle.
21Seninle atlarla binicilerini,
Savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim.
22Erkeklerle kadınları,
Gençlerle yaşlıları,
Delikanlılarla genç kızları,
23Çobanla sürüsünü,
Çiftçiyle öküzlerini,
Valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim.
24“Babil'de ve Kildan ülkesinde yaşayanlara
Siyon'da yaptıkları bütün kötülüğün karşılığını
Gözlerinizin önünde ödeteceğim” diyor RAB.
25“Ey yıkıcı dağ, sana karşıyım,
Ey bütün dünyayı yıkan” diyor RAB,
“Elimi sana karşı kaldırıp
Seni uçuruma yuvarlayacak,
Yanık bir dağa çevireceğim.
26Senden köşe taşı, temel taşı olmayacak,
Çünkü sonsuza dek viran kalacaksın” diyor RAB.
27“Ülkeye sancak dikin!
Uluslar arasında boru çalın!
Ulusları Babil'le savaşmaya hazırlayın.
Ararat, Minni, Aşkenaz krallıklarını
Ona karşı toplayın.
Ona karşı bir komutan atayın,
Çekirge sürüsü kadar at gönderin üzerine.
28Ulusları –Med krallarını, valilerini,
Bütün yardımcılarını,
Yönetimi altındaki bütün ülkeleri–
Onunla savaşmaya hazırlayın.
29Ülke titreyip kıvranıyor!
Çünkü RAB'bin Babil diyarını
Issız bir viraneye çevirme amacı
Yerine gelmeli.
30Babil yiğitleri savaştan vazgeçti,
Kalelerinde oturuyorlar.
Güçleri tükendi,
Ürkek kadınlara döndüler.
Oturdukları yerler ateşe verildi,
Kapı sürgüleri kırıldı.
31-32Babil Kralı'na ulak üstüne ulak,
Haberci üstüne haberci geldi.
‘Kent bütünüyle düştü,
Irmak geçitleri tutuldu,
Bataklıklar ateşe verildi,
Askerler dehşete kapıldı’ diye haber verdiler.”
33İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Zamanı gelince harman yeri nasıl çiğnenirse,
Babil kızı da öyle olacak.
Kısa süre sonra onun da
Biçim zamanı gelecek.”
34-35Siyon halkı, “Babil Kralı Nebukadnessar yuttu bizi, ezdi,
Boş bir kaba çevirdi” diyecek,
“Canavar gibi yuttu bizi,
Güzel yemeklerimizle karnını doyurdu,
Sonra bizi kustu.
Bize ve yurttaşlarımıza yapılan zorbalık
Babil'in başına gelsin.”
Yeruşalim, “Dökülen kanımızın hesabı
Kildaniler'den sorulsun” diyecek.
Rab İsrail'e Yardım Edecek
36Bunun için RAB diyor ki,
“İşte davanızı ben savunacağım,
Öcünüzü ben alacağım;
Onun ırmağını kurutacak,
Kaynağını keseceğim.
37Babil taş yığınına, çakal yuvasına dönecek,
Dehşet ve alay konusu olacak.
Kimse yaşamayacak orada.
38Halkı genç aslanlar gibi kükreyecek,
Aslan yavruları gibi homurdanacak.
39Ama kızıştıklarında onlara şölen verip
Hepsini sarhoş edeceğim;
Keyiflensinler,
Uyanmayacakları sonsuz bir uykuya
Dalsınlar diye” diyor RAB.
40“Onları kuzu gibi, koç ve teke gibi
Boğazlanmaya götüreceğim.”
Babil'in Sonu
41“Şeşak[c] nasıl alındı!
Bütün dünyanın övünç kaynağı nasıl ele geçirildi!
Uluslar arasında Babil nasıl dehşet oldu!
42Deniz basacak Babil'i,
Kabaran dalgalar örtecek.
43Kentleri viran olacak,
Toprakları kimsenin yaşamadığı, geçmediği
Kurak bir çöle dönecek.
44Babil ilahı Bel'i orada cezalandıracak,
Yuttuğunu ona kusturacağım.
Artık akın akın uluslar gelmeyecek ona.
Babil surları yıkılacak.
45 “Oradan çık, ey halkım!
Hepiniz canınızı kurtarın!
Kaçın RAB'bin kızgın öfkesinden!
46Ülkede duyacağınız söylentiler yüzünden
Cesaretinizi yitirmeyin, korkmayın.
Bir yıl bir söylenti duyulur, ertesi yıl bir başkası;
Ülkedeki zorbalıkla,
Önderin öndere karşı çıktığıyla
İlgili söylentiler yayılır.
47İşte bu yüzden Babil'in putlarını
Cezalandıracağım günler geliyor.
Bütün ülke utandırılacak,
Öldürülenler ülkenin ortasında yere serilecek.
48 O zaman yer, gök ve onlardaki her şey
Babil'in başına gelenlere sevinecek.
Çünkü kuzeyden gelen yok ediciler
Saldıracaklar ona” diyor RAB.
49 Yeremya şöyle diyor:
“İsrail'in öldürülenleri yüzünden düşmelidir Babil.
Yeryüzünde öldürülen herkes Babil yüzünden düştü.
50Ey sizler, kılıçtan kurtulanlar,
Kaçın, oyalanmayın!
RAB'bi anın uzaktan,
Yeruşalim'i düşünün!”
51“Rezil olduk, çünkü aşağılandık,
Yüzümüz utanç içinde.
Çünkü yabancılar RAB'bin Tapınağı'nın
Kutsal yerlerine girmişler.”
52“Bu yüzden” diyor RAB,
“Putlarını cezalandıracağım günler geliyor,
Yaralılar inleyecek bütün ülkede.
53Babil göklere çıksa,
Yüksekteki kalesini pekiştirse de,
Yok edicileri göndereceğim üzerine” diyor RAB.
54“Babil'den çığlık,
Kildan ülkesinden büyük yıkım sesi duyuluyor.
55Çünkü RAB Babil'i yıkıma uğratıyor;
Şamatasını susturuyor.
Düşman engin sular gibi kükrüyor,
Seslerinin gürültüsü yankılanıyor.
56Çünkü Babil'e karşı bir yok edici çıkacak;
Yiğitleri tutsak olacak,
Yayları paramparça edilecek.
Çünkü RAB karşılık veren bir Tanrı'dır,
Her şeyin tam karşılığını verir.
57Babil önderlerini, bilgelerini, valilerini,
Yardımcılarını, yiğitlerini öyle sarhoş edeceğim ki,
Sonsuz bir uykuya dalacak, hiç uyanmayacaklar”
Diyor adı Her Şeye Egemen RAB olan Kral.
58Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Babil'in kalın surları yerle bir edilecek,
Yüksek kapıları ateşe verilecek.
Halkların çektiği emek boşuna,
Ulusların didinmesi ateşe yarayacak.”
Yeremya'nın Bildirisi Babil'e Ulaşıyor
59Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallığının dördüncü yılında, baş görevli Mahseya oğlu Neriya oğlu Seraya Sidkiya'yla birlikte Babil'e gittiğinde Peygamber Yeremya ona şu buyruğu verdi. 60Yeremya Babil'in başına gelecek bütün felaketleri, Babil'e ilişkin bütün bu sözleri bir tomara yazmıştı. 61Yeremya Seraya'ya şöyle dedi: “Babil'e varır varmaz bütün bu sözleri okumayı unutma. 62De ki, ‘Ya RAB, burayı yıkacağını, içinde insan da hayvan da yaşamayacağını, ülkenin sonsuza dek viran kalacağını söyledin.’ 63 Okumayı bitirince tomarı bir taşa bağlayıp Fırat'a fırlat. 64Sonra de ki, ‘Babil başına getireceğim felaket yüzünden batacak, bir daha kalkamayacak. Bitkin düşecekler.’ ”
Yeremya'nın sözleri burada son buluyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

46:1-51:64 Bkz. 25:1-38 ve ilgili notlar. Bu bölümler, Yeremya’nın hizmeti sırasında Yahuda’ya hükmetmek için mücadele eden iki büyük güç olan Mısır (46. bölüm) ve Babil’le ilgili önbildirilerle (50-51. bölümler) başlayıp sona erer. Peygamberliklerin hitap sırası genel olarak batıdan doğuya şeklindedir (bkz. Yşa.13-23 ve Hez.25-32. bölümlere ait notlar ; Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15).
50:1-51:64 Bkz. Yşa.13:1-14:23; 21:1-9. Bu peygamberliğin tamamı veya bir kısmı İÖ 593’te bildirilmiş olmalıdır (bkz. 51:59 ve ilgili not). Bu iki bölüm, her biri Yahuda’nın ölümcül düşmanı Babil’e karşı yapılan savaş çağrılarıyla başlayan (bkz. 50:2-3; 50:29-32; 51:27-32) üç ana kısma ayrılır (50:2-28; 50:29-51:26; 51:27-58).
50:1 söz “Bildiri” de denebilir (krş. 46:13). aracılığıyla Bkz. 37:2; 51:59-61.
50:2 Babil ele geçirilecek Bu peygamberlik İÖ 539’da yerine gelecektir. Bel Bkz. 51:44; Yşa.46:1 ve ilgili not. Babilliler’in, ilahların kralı olduğuna inandıkları Marduk’la özdeşleştirilen en büyük Babil ilahı.
50:3 kuzeyden gelen bir ulus Yeremya Kitabı’nda bu ifade çoğunlukla Babil için kullanılır (bkz. örn. 1:14-15); ancak burada muhtemelen 51:27-28’de adları belirtilen “ittifak kurmuş büyük ulusları” (50:9) bir araya getiren Persler’e gönderme yapılmaktadır. İnsan da hayvan da kaçıp gidecek Babil, Yeruşalim’le aynı sona mahkûmdur (bkz. 33:12; 51:48’e ait not; ayrıca bkz. Va.17-18. bölümler).
50:4 Hem Babil sürgününden sonraki dönemden hem de nihai olarak Mesih’in egemenlik süreceği çağdan söz edilmektedir. İsrail halkıyla Yahuda halkı Bkz. 3:16-18; 31:31 ve ilgili not. Ağlaya ağlaya Tövbeyle (bkz. 3:21-25 ve ilgili not; 31:9).
50:5 Kalıcı... antlaşmayla Bkz. 32:40 ve ilgili not; ayrıca bkz. 31:31-34; 33:20-21.
50:6 yitik koyunlardır Bkz. Luk.15:3-7; ayrıca bkz. Yu.10:1-18; Hez.34:1-6. Dağ, tepe Putlara tapılan yerler (bkz. 2:20’ye ait not).
50:7 Biz suçlu değiliz Ancak bkz. 50:11-16.
50:8 Sürüye yön veren teke Yahudalılar, Babil sürgününde tutsak edilen halklar arasında özgürlüğüne kavuşacak ilk halk olacaktı.
50:9 birbiriyle anlaşmış büyük ulusları Bkz. 50:3’e ait not.
50:11 mirasımı Tanrı’nın ülkesi ve halkı (bkz. 12:7 ve ilgili notlar). sizler Babilliler.
50:12 Anneniz Kenti veya ülkeyi ifade eder (bkz. Yşa.50:1). en önemsizi İbranice’den “sonuncusu” diye de çevrilebilir. Öbür uluslardan İsrailliler’e ilk saldıran (Say.24:20)Amalekliler’in yok edilmesi gibi, İsrailliler’e saldıran (Yeremya’nın zamanına dek) son ulus olan Babil de yok edilecektir.
50:13 kimse yaşamayacak Bkz. 25:12 ve ilgili not. Her geçen... ş aşacak Bkz. 19:8; 49:17.
50:15 RAB’bin öcüdür Tanrı’nın mutlak kutsallığından ileri gelen ve bazen insanların aracılığıyla gerçekleşen yargısı (bkz. 50:18,28-29; 51:6,9,11; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).
50:16 Herkes... Ülkesine kaçsın Krş. Yşa.13:14. Babil’in fethedilmesi, tutsaklara kaçma fırsatı yaratmıştır.
50:17 Dağılmış bir sürüdür Öndersiz kaldığı için (krş. Yer.23:1-4; Hez.34.bölüm). ÖnceAsur Kralı Asurlular İÖ 722-721’de İsrail’i (Kuzey Krallığı’nı) yakıp yıkmıştır. Sonra... Nebukadnessar Babilliler İÖ 587-586’da Yahuda’yı (Güney Krallığı’nı) yıkacaktır.
50:18 Asur Kralı’nı nasıl cezalandırdıysam Asur’un başkenti Ninova İÖ 612’de düşmüş veAsur İÖ 609’da Medler ve Babilliler’in kurduğu ittifak tarafından fethedilmiştir.
50:19 Karmel’de İsrail’in denize bakan kıyı şeridindedir. Baş an’da Şeria Irmağı’nın doğusunda. Efrayim... dağlık bölgelerinde İsrail’in orta kesimlerindeki dağlar. Gilat Başan’ın güneyinde.
50:22-23,39-40 İş galden sonrası için söylenen sözlerdir.
50:24 Bilmeden tuzağıma düştün Persler’in İÖ 539’da başlattıkları saldırı, Babilliler’i hiç beklemedikleri bir anda yakalayacaktır (bkz. 51:8; Yşa.47:11; Dan.5:30). Koreş’in askerleri İÖ 539’un Ekim ayında Fırat Irmağı’nın yönünü değiştirip kentin meydanına doğru bir yol açarak Babil’e gireceklerdir.
50:25 Öfkesinin silahlarını RAB’bin, Babil’i fethetmeleri için güçlendireceği uluslar (bkz. 51:27-28). RAB’bin... yapacağı iş var Bkz. 48:10.
50:27 Genç boğalarını Tüm Babil halkı; özellikle savaşabilecek durumdaki erkekler. Kesime gitsinler Kurbanlık hayvanlar gibi (krş. 48:15).
50:28 Tapınağının öcünü aldığını Bkz. 50:15 ve ilgili not; 46:10. Babilliler RAB’bin tapınağını yakmışlardı (bkz. Mez.74:4-8).
50:29 Yaptıklarına göre karşılık verin ona, Yaptıklarının aynısını yapın Bkz. 50:7,15 ve ilgili notlar. İsrail’in Kutsalı’na Bkz. Yşa.1:4’e ait not.
50:33 Salıvermek istemiyorlar Mısır’dan çıkış öncesinde firavunun sergilediği inatçılığı anımsatır (bkz. örn. Çık.7:14; 8:2,32; 9:2,7).
50:34 Kurtarıcısı Bkz. 31:11 ve ilgili not. Tıpkı koruyan ve zorluklardan kurtaran (bkz. Lev.25:25; Say.35:21; Rut 2:20) bir yakın akraba gibi Tanrı, halkının salıverilmesini sağlayacaktır.
50:35-38 Krş. Hez.21. bölüm. Babil’in güvendiği hiçbir şey kendini kurtarmaya yetmeyecektir.
50:39 Bkz. Yşa.13:19-22 ve ilgili notlar.
50:40 Bkz. 49:18 ve ilgili not.
50:41-43 Bkz. 6:22-24. Önceden Yeruşalim için geçerli olan bildiri, burada Babil’e yöneliktir (ayrıca bkz. 51:27-28).
50:42 Babil kızı Babil Kenti kişileştiriliyor.
50:44-46 Bkz. 49:19-21 ve ilgili notlar. Önceden Edom için geçerli olan bildiri, burada Babil’e yöneliktir; ancak Babil’in düşüşü, Edom’un uğradığı yıkımdan çok daha önemli sonuçlar doğ urmuştur.
51:1 Krş. 23:19. Lev-Kamay’da ‘Düşmanın yüreği’ anlamına gelen, Kildan ülkesini ifade etmek üzere yapılan şifreli bir adlandırma.
51:2 Krş. 15:7.
51:3 Krş. 46:3-5. tümüyle yok edin Bkz. 25:9 ve ilgili not.
51:4 sokaklarında... serilecek yere Bkz. 49:26; 50:30.
51:5 İsrail’in Kutsalı’na Bkz. 50:29’a ait not.
51:6 kaçın!... Herkes canını kurtarsın! Bkz. 51:45 (ve Moavlılar’a yönelik söylenen 48:6). Bu sesleniş Yahuda halkına yöneliktir (50:8’de olduğu gibi). RAB’bin öç alma Bkz. 50:15’e ait not. Ona hak ettiğini verecek Bkz. Yşa.59:18; 66:6.
51:7 Bkz. 25:15-16 ve ilgili notlar. Babil... altın kâseydi Krş. 13:12-13; 25:15 ve ilgili not; 25:28-29; 49:12.
51:8 düşüp... Babil Bkz. Yşa.21:9 ve ilgili not. merhem Bkz. 46:11’e ait not.
51:9 Hepimiz Babil tarafından ele geçirilen uluslar. kendi ülkemize dönelim Bkz. 50:16 ve ilgili not. göklere erişiyor Bkz. Va.18:5.
51:11 Med Bkz. 25:25 ve ilgili not. öcünü, tapınağının öcünü Bkz. 50:28’e ait not.
51:13 akarsuların Babil ırmakları; güçlü Fırat Irmağı’nı da içine alan bu muhteşem sulama kanalları oldukça ünlüydü (Mez. 137:1).
51:14 varlığı hakkı için ant içti Bkz. Yar.22:16’ya ait not.
51:15-19 Bkz. gerçek Tanrı ile etkisiz putların tezadının vurgulandığı, 10:12-16 ve ilgili notlar.
51:20 Sen benim savaş çomağımsın Krş. 23:20; “çekiç”, 50:23. Ulusları yerle bir eden Babil’in kendisi de yerle bir edilecektir (51:24). Yşa.10:5’te aynı tasvir Asur için yapılır. parçalayacak Bkz. 51:21-23. Bu ayetteki fiiller, şimdiki zaman veya geniş zaman olarak okunabilir.
51:24 Siyon’da Yeruşalim’de. yaptıkları bütün kötülüğün karşılığını... ödeteceğim Bkz. 51:6; 50:15,29 ve ilgili notlar. Gözlerinizin önünde Yahuda halkına hitap ediliyor.
51:25 yıkıcı dağ Güçlü bir krallığı, yani Babil’i simgeler (bkz. Dan.2:35,44-45). Yanık bir dağa Babil, RAB’bin cezalandırmasından sonra sönmüş bir volkana benzeyecektir.
51:26 sonsuza dek viran Bkz. 25:12 ve ilgili not; 50:12-13.
51:27 Bkz. 50:29. sancak dikin!... boru çalın! Bkz. 4:5-6; 6:1; Yşa.13:2 ve ilgili not. Ararat, Minni, Aşkenaz. Bu krallıkların tümü Med İmparatorluğu’nun bir kısmı olan eski Ermenistan’daydı. Ararat, günümüzde Türkiye ile Ermenistan sınırı üzerindekiAğrı Dağı adıyla bilinir. Minni, Van Gölü’nün yakınlarında bir bölgeydi veAşkenaz halkı (bkz. Yar.10:3) Minni’nin müttefikiydi. krallıklarını Medler’in müttefiklerini (bkz. 25:25 ve ilgili not; ayrıca bkz. 50:3,9). Çekirge sürüsü kadar Düşman ordularının büyüklüğünü ve yok etme gücünü ifade eder.
51:28 Med Bkz. 51:11,27; 25:25 ve ilgili not.
51:31-32 Irmak geçitleri Sığ yerleri ve muhtemelen köprüleri kapsayan bu geçitler stratejik öneme sahiptir; düşman orduları buralarda kanat taarruzu yapamaz ve ilerlemek için daha uzun bir yol tutmalıdır. Bataklıklar ateşe verildi Saklanacak yer kalmaması amacıyla sazlıkları yok etmek için.
51:33 harman yeri Bir kentin veya ulusun uğradığı yıkım çoğu defa bu şekilde tasvir edilir (krş. örn. Yşa.27:12).
51:34-44 Bu ayetlerdeki birçok benzetme ve mecaz, özellikle, halkına yaptığı kötülüklerin karşılığı olarak RAB’bin Babil’i cezalandırmasını ifade etmek üzere yapılmıştır.
51:36 Öcünüzü ben alacağım Bkz. 51:6,11; ayrıca bkz. 50:15’e ait not. ı rmağını... Kaynağını Bkz. 51:13’e ait not. Yşa.21:1’de (bkz. ilgili not) Babil, “deniz kıyısındaki çöl” olarak adlandırılır.
51:37 Bkz. 9:11; 18:16 ve ilgili notlar.
51:39 Bkz. Dan.5:1,4,30.
51:41 Şeşak Babil’i simgeler (bkz. 25:26’ya ait not).
51:42 Deniz.... Kabaran dalgalar Bkz. 51:55. Babil’in düşmanları (krş. 46:7 ve ilgili not).
51:43 Bkz. 48:9; 49:18,33; 50:12-13.
51:44 Bel’i Bkz. 50:2 ve ilgili not. Bir kent yerle bir olduğunda, o kentin ilahının da yenildiğine, yok edildiğine inanılırdı. Yuttuğunu Tutsak halklar (Yahuda dâhil) ve yağmalanan mallar (Yeruşalim’deki tapınaktan alınan kaplar dâhil; bkz. Dan.5:2-3). Babil surları Babil’in ikili sur yapısı vardı: 3. 5 m kalınlıktaki dış sur ile iç tarafta kalan 6. 5 m kalınlıktaki suru, 7 m genişlikte kuru bir hendek ayırırdı.
51:45 canınızı kurtarın! Bkz. 51:6’ya ait not; krş. Va.18:4.
51:46 duyacağınız söylentiler yüzünden... korkmayın Bkz. Mat.24:6; Mar.13:7; Luk.21:9.
51:47 Babil’in putlarını cezalandıracağım Bkz. 51:44,52; ayrıca bkz. 50:2’ye ait not.
51:48 yer, gök... sevinecek Bkz. Va.18:20; 19:1-3. kuzeyden Bkz. 50:3’e ait not. İlk Pers istilası İÖ 539’da gerçekleşecektir. Ahaşveroş (Kserkses diye de bilinir) İÖ 478’de kentin surlarını yıkmasına rağmen kenti tamamen ele geçiremeyecektir (bkz. Yşa.13:20 ve ilgili not). Büyük İskender’den sonra gelen Selefkos Hanedanlığı İÖ 312’den sonra Dicle Irmağı kıyısında yeni bir başkent kuracak ve Babil, peygamberliklerin önceden bildirdiği gibi, yavaş yavaş bir harabeye dönüşecektir.
51:49 Bkz. 25:26’ya ait not.
51:50 Kaçın Krş. 51.40. Geride kalmak onları tuzağa düşürebilirdi.
51:51 yabancılar... Kutsal yerlerine girmişler Nebukadnessar’ın İÖ 586’da tapınağı dinsel açıdan kirletmesinden söz ediliyor; İsrail halkı putperestlik ettiği için RAB bu olayın gerçekleşmesine izin vermişti. İÖ 168’de Kral Antiokus Epifanes ve İS 70’ te Romalılar tarafından tapınağa karşı aynı saygısızlık tekrarlanacaktır (ancak bkz. Yşa.56:6-8).
51:53 göklere çıksa Bkz. 51:9’a ait not.
51:55 engin sular Bkz. 51:42’ye ait not.
51:56 karşılık veren bir Tanrı’dır Bkz. 51:24’e ait not.
51:57 sarhoş Bkz. 51:39 ve ilgili not. Kral Bkz. 46:18’e ait not; 50:2 ve ilgili not.
51:58 kalın surları Bkz. 51:44’e ait not. Yüksek kapıları Babil’in İş tar Kapısı 12 m yüksekliğindeydi.
51:59 Sidkiya’nın... dördüncü yılında İÖ 593. Kral Sidkiya, muhtemelen, Nebukadnessar tarafından sorgulanmak üzere Babil’e çağrılmıştı (bkz. 27:3’e ait not). Neriya oğlu Seraya Yeremya’nın yazmanı Baruk’un kardeşi (bkz. 32:12).
51:60 Babil’e ilişkin... yazmıştı Muhtemelen 50:2-51:58’de bildirilen sözler (bkz. 50:1’e ait not).
51:62 söyledin Bkz. 51:26.
51:64 Yeremya’nın sözleri burada son buluyor Yeremya Kitabı’nı derleyen son kişinin eklediği bilgi notudur (bkz. 48:47). Tarihsel olarak bundan sonra gerçekleşen olaylar Yeremya Kitabı’nın bazı bölümlerinde mevcuttur (bkz. örn. 32:1), ancak derleyici, Babil’e yönelik bu peygamberlikleri Yeremya’nın “son sözleri” olarak seçmiştir.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş