Mezmurlar 103:15

15İnsana gelince, ota benzer ömrü,
Kır çiçeği gibi serpilir;
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.103 Tanrı’nın halkına gösterdiği sevgiyi ve sevecenliği öven bir ilahidir (Mez.103:1-2,Mez.103:20-22). Övgü çağrısının nedeni iki kısımda verilir: (1) Tanrı’nın mezmur yazarına gösterdiği iyilik (Mez.103:3-5) ve (2) İsrail halkına gösterdiği merhamet (Mez.103:6-19). İsrail halkına gösterdiği merhametin övüldüğü kısımda, 7-12. ayetlerde Tanrı’nın bunu onlar günahkâr oldukları halde, 13-18. ayetlerde zayıf ölümlüler oldukları halde yaptığı belirtilir (ayrıca bkz. Mez.78:38-39); bu iki parçanın son beyitlerinde (Mez.103:11-12,Mez.103:17-18) Tanrı’nın sevgisi vurgulanır.
103:13-18 Bkz. Mez.78:39.
103:15-16 Bkz. Mez.90:5-6’ya ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş