Mezmurlar 135:15-17

15 Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış,
İnsan elinin eseridir.
16Ağızları var, konuşmazlar,
Gözleri var, görmezler,
17Kulakları var, duymazlar,
Soluk alıp vermezler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.135 Tek gerçek Tanrı olan RAB’bin, tüm yaratılışın ve ulusların efendisinin övülmesi için yapılan çağrı. Sürgün sonrası döneme ait olan bu mezmur, EskiAntlaşma’nın çeşitli ayetlerini çağrıştırır.
135:15-18 Bkz. Mez.135:5-7 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş