Mezmurlar 30:1-3

30
30. Mezmur
Tapınak adanırken söylenen bir ilahi -
Davut'un mezmuru
1Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB,
Çünkü beni kurtardın,
Düşmanlarımı bana güldürmedin.
2Ya RAB Tanrım,
Sana yakardım, bana şifa verdin.
3Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın,
Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.30 Davut’un, muhtemelen RAB’bin onu ölümcül bir hastalıktan (Mez.30:2) kurtarmasıyla ilgili olarak, topluluk bir araya geldiğinde söylediği bir övgü ilahisi. Mezmurlar Kitabı’nda yer alan övgülerin çoğu, Tanrı’nın birinin bir sıkıntıdan kurtarmasını dile getirir. Mezmur yazarı, RAB’be kendisini kurtardığı takdirde O’nu halkın önünde öveceğine dair bulunduğu adakları, kurtuluşunu halkın huzurunda ilan ederek yerine getirir (bkz. Mez.28’e ait not; bkz. Mez.7:17’ye ait not). Mezmurun başı ve sonu, övgüler sunmaya kararlı olmak konusuyla çerçevelenir (bkz. Mez.29:1,Mez.29:12).
Mez.30 başlık Tapınak adanırken söylenen... Davut’un mezmuru Mezmurun konusuyla ilişkili olabilecek en muhtemel olay, 1Ta.21:1-22:6’da anlatılmaktadır. 1Ta.22:1-6’da Davut’un tapınak için arazi ve malzeme bağışladığı belirtilir. Davut tam bu sıralar Mez.30’un tapınağın adanması sırasında söylenmesini arzu etmiş olabilir; eğer böyle olduysa 2-3. ayetler, Davut’un 1Ta.21:17-30’da anlatılan kötü durumuyla ilgili olmalıdır. Daha sonraları bu mezmur, İsrailliler’in sürgüne gönderilmesiyle de ilişkilendirilmiştir. Topluluk söz konusu olduğunda mezmurda geçen birinci tekil şahıs (ben), “İsrailliler” yerine kullanılır. ilahi Bkz. Mez.45; 48; 65-68; 75-76; 83; 87-88 ve 92’nin başlıkları. Buna ek olarak “Hac ilahileri” de vardır (Mez.120-134).
30:1-3 RAB’bin yaptıklarını anmak övgülerin önemli bir parçasıdır (bkz. Mez.15:4 ve Mez.28:5’e ait notlar).
30:1 Düşmanlarımı bana güldürmedin Bkz. Mez.6’ya ait not.
30:3 ölüler diyarından Bkz. Mez.18:5; Yun.2:2. ölüm çukuruna Bkz. Mez.69:1-2’ye ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş