Mezmurlar 44:22

22 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz,
Kasaplık koyun sayılıyoruz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.44 Düşman tarafından yıkıcı bir bozguna uğratılan İsrail halkının çektiği acılar karşısındaki yardım yakarışıdır. Mezmurun sonuna, yalvarış temasına doğru ilerledikçe üç konu sırayla ön plana çıkar. Bu konuların her biri, yardım dileği için zemin yaratır (bkz. Mez.40 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.40 ve 89’a ait notlar; Mez.42-44’e ait not).
44:17-22 Mezmur yazarına göre bu acıları hak edecek bir günah işlememişlerdi.
44:22 İsrailliler, Mısır’da yaşadıkları günlerden beri (bkz. Çık.1. bölüm) RAB’le olan ilişkilerinden ötürü öbür ulusların düşmanlıklarına hedef oldular (bkz. Rom.8:36).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş