Mezmurlar 100:3

3Bilin ki RAB Tanrı'dır.
Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz[a],
O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.100 RAB’bi övme çağrısı. Mez.95:1-2,Mez.95:6-7 ile arasında benzerlikler bulunur (ayrıca bkz. Mez.117). Bu mezmurda, ilk kısmın (Mez.100:1-3) yapısı, ikinci kısmın yapısıyla (Mez.100:4-5) paraleldir: övgü çağrısının ardından, RAB’bin neden övgüye layık olduğu açıklanır.
100:3 Bizi yaratan Bkz. Mez.95:6 ve ilgili not. biz de O’nunuz İbranice’den, “kendimizin değil” diye de çevrilebilir. otlağının koyunlarıyız Bkz. Mez.95:7 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.23:1’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş