Mezmurlar 102:16

16Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,
Görkem içinde görünecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.102 Büyük bir ulusal felaket yaşamış birinin duasıdır (bkz. Mez.102 başlığa ait not). Mezmur, dört kıtadan (Tanrı’ya yakarış, Mez.102:1-2; sıkıntının tanımı, Mez.102:3-11; Rab’bin kesinlikle işiteceğine duyulan güven, Mez.102:12-17; RAB’bin sonsuza kadar övülmesi için yaptıklarının kayda geçirilmesi için yapılan çağrı, Mez.102:18-22) ve özet niteliğindeki sonuç kısmından (Mez.102:23-28) meydana gelir.
102:12-17 Göksel ebedi Kral’ın yoksulların duasını kesinlikle işiteceğine (Mez.102:17) ve Siyon’u onaracağına ilişkin güvence (bkz. Mez.3:8’e ait not).
102:16 Siyon’u yeniden kuracak Yeruşalim Tanrı’nın yargısından muaf değilse de, Tanrı’nın orayı sonsuza kadar gözleyeceğine dair vaatler yazarın umudunun temelidir. Görkem içinde görünecek Bkz. Mez.102:15; Mez.46:10’a ait not; ayrıca bkz. Yşa.40:1-5; krş. Va.21-22. bölüm.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş