Mezmurlar 86:10

10Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,
Tek Tanrı sensin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.86 Düşmanların saldırısı altında Tanrı’dan yardım dileği. Mezmur yazarının kendini Tanrı’nın “kulu” olarak tanıtması (Mez.86:2), onun krallık çevresinden biri olduğunu ve buna bağlı olarak RAB’le özel bir ilişki içinde (bkz. 2Sa.7:5,2Sa.7:8 ve Mez.18 başlığa ait not) olduğunu gösterir. Bu durumda söz konusu düşmanlar, ya onu RAB’bin meshettiği kral olarak tanımayan İsrailliler ya da onu uluslararası sahneden silmeye çalışan yabancı güçler olabilir. Mezmur beş kıtadan oluşur. Mezmur yazarının kendini RAB’bin kulu olarak tanıttığı ilk (2Sa.86:1-4) ve son kıtalarda (2Sa.86:14-17) Tanrı’nın merhameti ve düşman tehdidinden kurtulmak için edilen dualar, ikinci kıtada (2Sa.86:5-7) güven, dördüncü kıtada (2Sa.86:11-13) övgü sunma adağı bulunur. Ortadaki kıtada ise (2Sa.86:8-10) RAB, bir gün tüm ulusların tapınacağı tek Tanrı olarak sunulur (bkz. Mez.6:6’ya ait not).
86:8-10 Tanrı’nın mükemmelliği ve dünyada etkin olması (ayrıca bkz. Mez.115:3-7; Mez.135:13-18 ve ilgili notlar) RAB’be yakarışın temel nedenidir.
86:10 harikalar Bkz. Mez.9:1’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş