Mezmurlar 8:1

8
8. Mezmur
Müzik şefi için - Gittit[a] üzerine - Davut'un mezmuru
1Ey Egemenimiz RAB,
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
Gökyüzünü görkeminle kapladın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.8 Yaratılış 1. bölüm, özellikle 26-28. ayetler bu mezmurun altyapısını sağlar. Mez.8’in yazarı, Tanrı’nın göksel âlemdeki eserlerinin olağanüstü düzeni karşısında hayranlığa kapılırken, Tanrı’nın öbür yaratıklara egemen olmakla görevlendirdiği insana verdiği değer karşısında da hayrete düştüğünü belirtiyor.
Mez.8 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Gittit Müzik terimi veya üzüm sıkma mevsiminde okunan bir ilahi olabilir.
8:1-2 Tanrı’nın güçlü düşmanları karşısında en güçsüz olanlar aracılığıyla kazandığı zafer O’nun gücünün büyüklüğünü gösterir (krş. Mat.21:16; 1Ko.1:18-30). adın Bkz. Mez.5:11’e ait not. öç alanı Bkz. Mez.44:16.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş