Mezmurlar 49:14

14Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler,
Ölüm güdecek onları.
Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak,
Cesetleri çürüyecek,
Ölüler diyarı onlara konut olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.49 Büyük servetlerine güvenen zengin budalalar hakkında bilgelik sözleri (bkz. Özd.11:28; Özd.13:8; Özd.18:11; Mat.6:25-33; 1Ti.6:6-10; Yak.5:1-6). Levili mezmur yazarı, yoksul olmanın ne demek olduğunu bilir (bkz. Say.18:21-24; Yas.14:27-29). Zenginlerin ahmaklığını kavrar ve zenginlere hayran olan kişileri bu büyüden kurtarmak için bilgece sözler söyler: Kaçınılmaz ölüm onların da yazgısıdır. Dört ayetlik bir girişin ardından (Yas.48:1-4) gelen bilgelik öğretileri, her biri sekiz dizeden (Yas.48:5-11,Yas.48:13-19) oluşan nakaratlı (Yas.48:12,Yas.48:20) iki kıta halinde verilir (bkz. Mez.42-43’e ait not). Bu mezmur muhtemelen sürgün sonrası döneme aittir (bkz. Mez.37’ye ait not).
49:14 Sürü gibi Ölüm burada, onları mezara doğru götüren çoban olarak tasvir edilmiştir. Tan ağarınca Bkz. Mez.49:15,Mez.49:19; Mez.17:15’e ait notlar; ayrıca bkz. Mez.57’ye ait not. egemen olacak Bkz. Yşa.14:2.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş