Mezmurlar 82:1

82
82. Mezmur
Asaf'ın mezmuru
1Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda[a],
Yargısını açıklıyor ilahların ortasında:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.82 Bkz. Mez.58. Tanrı, duruşma hâkimi olarak tasvir edilmektedir (bkz. 1Kr.22:19; Yşa.6:1-4; Yer.23:18,Yer.23:22). “Adaleti seven” (Yer.99:4) ve ulusları doğrulukla yargılayan Yüce Kral (bkz. Mez.9:8; Mez.47’ye ait not; Mez.98:8-9) ve tüm yeryüzünün Hâkimi (bkz. Mez.94:2; Yar.18:25; 1Sa.2:10) olan Tanrı, yeryüzünde zayıfları ve mazlumları savunmakla sorumlu yöneticilerden hesap sorar. Bu mezmurda Tanrı’nın sözleri, Levili mezmur yazarının sözleriyle (1Sa.82:1,1Sa.82:6) çevrelenmektedir (bu mezmurun Mez.81’le bağlantısı için bkz. Mez.73 başlığa ait not).
Mez.82 başlık Bkz. Mez.73 başlığa ait not.
82:1 tanrısal kurulda İbranice’den, “hâkimler topluluğunda” diye de çevrilebilir (bkz. Giriş). ilahların Bkz. Mez.82:6. Göksel Kral Tanrı’nın hizmetkârları olan yöneticilere ve hâkimlere onur payesi olarak “ilah” unvanı verilebilir (bkz. Mez.45:6’ya ait not; ayrıca bkz. Çık.21:6; Çık.22:8-11’e ait notlar) veya bunlara “Tanrı oğulları” denilebilirdi (bkz. Mez.2:7 ve ilgili not). Yahudi kaynaklara göre, burada (ve 6. ayette) İsrail’in adaletsiz yöneticilerinden ve hâkimlerinden söz edilmektedir (bkz. 1Sa.8:3; Yşa.1:15-17; Yşa.3:13-15; Yer.21:12; Yer.22:3; Hez.34:4,Hez.34:21; Mik.3:1-3; Mik.7:3). Günümüzde birçok kişi burada, kendilerini büyük bir kibirle gerçekten veya neredeyse tanrısal varlıklar olarak gören, ancak adaleti umursamayan çevre halkların krallarından söz edildiğini düşünür; ancak bazı yorumcular da söz konusu kişilerin kral adına hüküm süren tanrısal varlıklar olduğu düşüncesindedir. Her durumda, kötü yöneticilerle hâkimler, Yüce Kral ve Yüce Hâkim RAB tarafından sertçe uyarılmaktadır.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş